Loading...

Dodatne aktivnosti

IT gimnazija u Kragujevcu nudi brojne dodatne aktivnosti i sekcije učenicima

Princip kojim se rukovodi IT gimnazija u Kragujevcu, a kada je u pitanju organizacija nastave, svakako je interaktivan, jer je dokazano da takav pristup pruža mogućnost učenicima da mnogo lakše, ali i brže usvoje znanja koja su predviđena aktuelnim nastavnim programom za jedan od izabranih obrazovnih profila. Ali, isto tako je zastupljen i koncept edukacije koji podrazumeva da je u središtu aktivnosti pojedinačni učenik i njegove upotrebe, što znači da se proces savladavanja gradiva maksimalno prilagođava svakom đaku ponaosob.
Sa tim u vezi je dobro naglasiti i da je nastavni program tako zamišljen da je učenicima na raspolaganju mogućnost odlaska na jednodnevne ili dvodnevne izlete tokom školske godine, ali i različite dodatne aktivnosti, a sve to sa ciljem što kvalitetnije edukacije.

Dodatne aktivnosti - IT Gimnazija Kragujevac

Koje dodatne aktivnosti nudi IT gimnazija u Kragujevcu?

U zavisnosti od nastavnog plana i programa za jedan od šest smerova, a koliko ih trenutno IT gimnazija u Kragujevcu ima u ponudi, sprovode se i različite dodatne aktivnosti.
U principu, svaki učenik pojedinačno ima mogućnost da se odluči koju će od njih da pohađa, a u slučaju da ima poteškoća prilikom izbora, na raspolaganju mu je specijalizovana služba koju čine psiholog i pedagog škole i koji će nastojati da uz potrebne analize, dođu do zaključka koja bi od svih ponuđenih dodatnih aktivnosti bila najprimerenija za tog učenika.
Pored dramske sekcije, u okviru koje se učenici osposobljavaju da izvode različite dramske komade, ali i da učestvuju u priredbama koje se u ovoj školi organizuju, dostupna je i muzička sekcija. A nju, u većini slučajeva odlučuju da pohađaju upravo oni đaci koji su zainteresovani za muzičku umetnost i koji imaju želju da se oprobaju u toj oblasti.
U dodatne aktivnosti svakako spadaju i kursevi različitih jezika, koje IT gimnazija Kragujevac ima u ponudi, a u okviru kojih je predviđeno da učenici izabrani jezik nauče ili, pak da nadograde znanja koja su tokom prethodnog perioda školovanja imali prilike da steknu.
Posebno je zanimljivo naglasiti i to da đaci ove škole na raspolaganju imaju i specijalizovane kurseve robotike, kao i programiranja, ali i da pohađanjem drugih dodatnih aktivnosti koje su u ponudi ove obrazovne institucije, oni imaju mogućnost da savladaju mnoga znanja iz oblasti informacionih tehnologija.

Da li se organizuju posete kulturnim institucijama?

Predviđeno je da razredne starešine, odnosno profesori srpskog jezika u toku školske godine organizuju posete različitim kulturnim institucijama koje se nalaze na teritoriji grada Kragujevca.
U okviru tog segmenta, učenici posećuju na prvom mestu Knjaževsko srpski teatar, koji je osnovan daleke 1835. godine i smatra se najstarijim pozorištem na teritoriji cele zemlje. U njemu se organizuju brojne pozorišne predstave, a odabir onih koje će učenici gledati se vrši isključivo na osnovu njihovog uzrasta i procene stručnog osoblja škole da li je sadržina određene predstave njemu primerena.
Takođe se organizuje i posveta Narodnom muzeju u Kragujevcu, u kome se organizuju brojne izložbe i radionice, kojima deca mogu da prisustvuju.
Sve ovo su samo neke od institucija koje će učenici IT gimnazije Kragujevac imati prilike da posete, tako da će svoje vidike u oblasti kulture definitivno na taj način imati prilike da maksimalno prošire.