Loading...

Upis u II ili III razred

Kako se upisati u više razrede IT Gimnazije?

Kada se uzmu u obzir rezultati istraživanja, koje je ne tako davno bilo sprovedeno, jasno je i zbog čega često đaci upišu jednu školu, te nakon završenog prvog ili drugog razreda imaju želju da se školuju za neko sasvim drugo zanimanje ili, pak jednostavno žele da promene školu, a da nastave da se obrazuju u okviru izabranog smera. Iako se to ne dešava naročito često, jasno je da postoje učenici koji nisu zadovoljni izborom škole ili smera, te nam se tada obraćaju sa pitanjem kako da se upišu u drugi ili treći razred IT gimnazije Kragujevac?

Upis u II ili III razred - IT Gimanazija

Kako se vrši upis u II razred?

Ako je neko završio prvi razred u nekoj drugoj školi, a sada želi da školovanje nastavi na istom smeru, ali u okviru IT gimnazije, Kragujevac, potrebno je prvo da zatraži ispisnicu iz stare škole, a zatim i da izvrši prijavu, odnosno da se upiše u novu. A da bi to bilo izvršeno u skladu sa propisima, neophodno je da detetov roditelj ili njegov staratelj prvo kontaktira ovu obrazovnu instituciju, kako bi se informisao o detaljima, a zatim i da ispoštuje sve obaveze koje u tom slučaju ima.
Pored toga što kontakt može da ostvari putem telefona ili kontakt forme na sajtu ove škole, zainteresovani ima mogućnost i da uputi mejl, ali i da lično dođe u ulicu Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 23 u Kragujevcu i zatraži sve potrebne informacije o prelasku iz druge škole, odnosno o upisu drugog razreda u okviru odabranog obrazovnog profila.

Šta je od dokumenata potrebno za upis na redovno školovanje u II razred?

Kao i prilikom upisa, neophodno je da bude priložen izvod iz matične knjige rođenih deteta koje želi da se prebaci iz neke druge srednje škole, to jest njegova krštenica, ali i svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole, te svedočanstvo o završenom prvom razredu u konkretnoj srednjoj školi. Roditelj (staratelj) svakog deteta dostavlja ili overene fotokopije, a originalna dokumenta na uvid ili tom prilikom ima pravo da priloži i originalne.
Što se tiče samog postupka upisa, takođe je određeno da mora biti potpisan ugovor o školovanju između predstavnika IT gimnazija Kragujevac i staratelja, to jest roditelja deteta. A da bi on mogao da bude potpisan uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi, neophodno je da potpisnik ugovora tom prilikom bude identifikovan. Tačnije rečeno, on je dužan da uz sebe, u trenutku detetovog upisa ima važeću ličnu kartu, to jest bilo koji drugi lični dokument sa fotografijom, a kome nije istekao rok važnosti, što se primarno odnosi na pasoš ili vozačku dozvolu. Podrazumeva se, svakako da se obavezuje onaj roditelji ili staratelj koji poseduje čipovani lični dokument i da ga u trenutku upisa dostavi očitanog, a kako bi mogla da bude sprovedena njegova identifikacija prema pravilima.

Kako se zainteresovani može redovno upisati u III razred?

Princip koji je prethodno opisan se odnosi i na onu situaciju kada neko završi prva dva razreda bilo koje druge srednje škole, a treći želi da pohađa na jednom od smerova koje ima u zvaničnoj ponudi IT gimnazija u Kragujevcu, stim da se tada radi o istom obrazovnom profilu.
Svakako je prethodno dobro da se roditelj ili staratelj tog deteta informiše ili direktno u prostorijama ove obrazovne institucije ili putem telefona o detaljima, odnosno da pošalje mejl ili popuni kontakt formu na web prezentaciji škole, te uputi pitanje sa zahtevom za dodatnim informacijama oko upisa deteta u treći razred.
U principu se vrši prijava, a zatim se organizuje upis i to u skladu sa tačno utvrđenim pravilima.

Šta spada u obaveznu dokumentaciju za upis u III razred na redovno školovanje?

Obavezan je svaki kandidat, to jest njegov roditelj ili staratelj da prilikom upisa u treći razred, a na redovno školovanje u okviru jednog od šest obrazovnih profila za koje je IT gimnazija u Kragujevcu sertifikovana, kao prvo priloži svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole kandidata, zatim detetovu krštenicu, to jest njegov izvod iz matične knjige rođenih, kao i svedočanstvo o završenom prvom, odnosno drugom razredu određene srednje škole.
Tom prilikom će on biti u obavezi, takođe da potpiše ugovor o školovanju sa ovom obrazovnom institucijom, a prethodno je neophodno da prođe kroz postupak identifikacije. Navedeni postupak se vrši uz korišćenje validnog ličnog dokumenta roditelja ili detetovog staratelja i to isključivo onoga u kome se nalazi i fotografija. Najčešće se prilaže validna lična karta, a u pojedinim situacijama može identifikacija da bude izvršena i uz primenu pasoša, odnosno vozačke dozvole, a pod uslovom da konkretnom dokumentu nije istekao rok važnosti. Isto tako je bitno istaći informacije koje se odnose na korišćenje čipovanih ličnih dokumenata, budući da se od njihovih vlasnika tada očekuje da se u potpunosti pridržavaju pravila koja se tiču njihovog pravilnog korišćenja, što znači da su u obavezi očitani dokument u tom slučaju da prilože.

Kako se vrši upis na vanredno školovanje za II ili III razred?

Vanredno školovanje je omogućeno svakom onom učeniku koji je prethodno završio prvi ili drugi razred u okviru nekog obrazovnog profila u drugoj srednjoj školi, a sada ima želju da školovanje nastavi na nekom drugom smeru koji IT gimnazija u Kragujevcu ima u ponudi.
Samim tim što je u pitanju vanredno školovanje, to podrazumeva da kandidat mora imati najmanje 17 godina, jer je tako definisano slovom aktuelnog zakona.
A pre nego što bude bio izvršen upis, on će se prijaviti ili preko mejla, odnosno broja telefona ove obrazovne institucije ili će doći lično u njene prostorije, kako bi od ovlašćenog lica dobio sve potrebne podatke vezano za vanredno školovanje, to jest za upis drugog ili trećeg razreda.

Koja se dokumenta zahtevaju za upis na vanredno školovanja za II ili III razred?

S obzirom na to da osoba koja želi vanredno da se školuje, odnosno da upiše drugi ili treći razred, prethodno ima završen prvi ili drugi razred neke srednje škole, a u okviru određenog obrazovnog profila, to je i vrlo važno naglasiti da se zahteva da prilikom upisa priloži svedočanstvo o završenom prvom ili, pak drugom razredu te srednje škole. Takođe je neophodno da dostavi i svoju krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih, ali i validan lični dokument sa fotografijom.

Kako funkcioniše vanredno školovanje u tom slučaju?

Nakon što bude zainteresovani kandidati potpisao ugovor o školovanju sa ovlašćenim licem u IT gimnaziji Kragujevac, biće oformljena specijalna komisija, kako bi bili utvrđeni diferencijalni ispiti.
Naime, biće neophodno da se utvrde ispiti koji su zajednički za obrazovni profil za koji se kandidat prethodno školovao i za onaj koji sada želi da upiše, a posle toga se pristupa utvrđivanju takozvanih diferencijalnih, to jest onih ispita koje bi on morao da položi, da bi mu bilo omogućeno da nastavi vanredno školovanje u okviru izabranog smera. Sve dodatne informacije koje se odnose na vanredno školovanje, a za one kandidate koji su pre toga završili prvi ili drugi razred određene srednje škole, će biti dostupne direktno u prostorijama ove škole, a zainteresovanog, to jest njegovog staratelja ili roitelja će detaljno o svemu obavestiti ovlašćeno lice.