Loading...

Srednja elektrotehnička škola

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Pored toga što će svaki učenik po završetku četvorogodišnjeg školovanja za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima moći, gotovo odmah po sticanju diplome da počne u konkretnoj struci da radi, on će takođe imati mogućnost i da svoje školovanje nastavi na fakultetu koji bude izabra…
Više
Elektrotehničar računara

Elektrotehničar računara

Za ljubitelje računara i računarske opreme, odnosno celokupnih računarskih sistema je jedno od idealnih zanimanja i elektrotehničar računara, a koje spada u red obrazovnih profila četvrtog stepena. Pored toga, svi koji budu stekli kvalifikacije za konkretno zanimanje imaju mogućnost ili da se u stru…
Više
Elektrotehničar procesnog upravljanja

Elektrotehničar procesnog upravljanja

U oblasti elektrotehnike postoje brojna vrlo perspektivna zanimanja, a jedno od njih je i elektrotehničar procesnog upravljanja. Radi se o školovanju za obrazovni profil četvrtog stepena, a čime zainteresovani kandidati stiču mogućnost da odmah po završetku počnu da rade ili, pak da nastave školovan…
Više
Elektrotehničar informacionih tehnologija

Elektrotehničar informacionih tehnologija Kragujevac, Beograd

Kako napreduje savremena tehnologija, očekivano je i da se pojavljuju novi obrazovni profili za kojima vlada izuzetno interesovanje. A jedan od njih je i elektrotehničar informacionih tehnologija. Samim tim što je IT gimnazija u Kragujevcu i Beogradu od strane relevantnih institucija Republike Srbij…
Više
Elektrotehničar energetike

Elektrotehničar energetike

Jedno od zanimanja koje se smatra najperspektivnijim u današnje vreme jeste elektrotehničar energetike, jer se sve više teži za pronalaskom obnovljivih izvora energije na prvom mestu, a upravo to jeste polje delovanja osobe koja stekne zvaničnu diplomu za taj obrazovni profil. Mogućnosti za zaposlen…
Više
Elektroinstalater

Elektroinstalater

Kako je u pitanju zanimanje trećeg stepena, to osoba koja želi da se kvalifikuje za obrazovni profil elektroinstalater nema mogućnost da odmah po sticanju diplome upiše izabrani fakultet ili višu školu. Zapravo se u tom slučaju prvo vrši prekvalifikacija ili dokvalifikacija za zanimanje određeno čet…
Više
Administrator računarskih mreža

Administrator računarskih mreža

U oblasti informacionih tehnologija jedno od izuzetno traženih, ali i prilično dobro plaćenih zanimanja je i administrator računarskih mreža, a za koje školovanje traje ukupno četiri godine. Upravo zahvaljujući tome što svako ko bude odlučio da pohađa IT gimnaziju u Kragujevcu, a nakon uspešnog zavr…
Više

Čini se da postoje zanimanja koja nikada ne izlaze iz mode, a to su definitivno ona za koja je specijalizovana elektrotehnička škola.

Svakako i među njima postoje ona koja su nešto traženija ili manje tražena, ali je činjenica da svako ko stekne diplomu ove škole prilično lako može i da pronađe zaposlenje.

Srednja elektrotehnička škola

Zato nema potrebe dvoumiti se, jer elektrotehnička škola nudi veliku mogućnost izbora. Tako, svako ko želi može da se odluči za zanimanje elektrotehničar procesnog upravljanja, odnosno elektrotehničar energetike ili elektrotehničar za elektroniku na vozilima.

A specijalizovana je ova škola i za sprovođenje kako redovne i vanredne nastave za zanimanje administrator računarskih mreža, tako isto i za organizaciju programa prekvalifikacije, odnosno programa dokvalifikacije, a dostupno je i stručno osposobljavanje za brojne obrazovne profile u navedenoj oblasti.

Svakako bi valjalo pomenuti i to da ova škola organizuje i edukaciju za sticanje zvanja elektrotehničar računara, ali i elektroinstalater, a u ponudi je i obrazovni profil elektrotehničar elektronike, zatim obrazovni profil bioinformatičar i elektrotehničar procesnog upravljanja.

Najbitnije je za sve, koji su zainteresovani za školovanje u ovoj oblasti da znaju i to da IT gimnazija Kragujevac, kao i njeno izdvojeno odeljenje u Beogradu, te naravno izdvojena jedinica u Novom Pazaru funkcionišu isključivo prema pravilima, koja su navedena od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U zvaničnom programu ove obrazovne institucije za brojne obrazovne profile se nalaze kako opšteobrazovni predmeti, tako isto i stručni. A izuzev obaveze da pohađaju nastavu teorijski, kandidati svakako treba i da u tačno određenu vremenskom periodu pohađaju praksu.

Bitno je naglasiti da se na visokom nivou kvaliteta organizuje praktična nastava, uzevši u obzir da IT gimnazija sarađuje kako sa ovom školom, tako isto i sa brojnim kompanijama, koje zapošljavaju stručnjake na navedenim radnim pozicijama. Upravo iz tog razloga kandidatima je i pružena mogućnost da nauče sve što je potrebno od najboljih stručnjaka za datu oblast. Zato se i očekuje da oni po sticanju diplome za neko od pomenutih zanimanja u oblasti elektrotehnike mogu ne samo lako da pronađu posao, nego i da ga obavljaju u skladu sa pravilima, jer će i teoretski i praktično za to da budu osposobljeni.

Inače, elektrotehnička škola, odnosno IT gimnazija Kragujevac, te njena izdvojena odeljenja u Beogradu i Novom Pazaru spadaju u relevantne obrazovne institucije, uzevši u obzir da su u potpunosti ovlašćene za sprovođenje svih pomenutih programa. Zato i jesmo slobodni da napomenemo da je diploma, koja će biti izdata svakom kandidatu pošto završi redovno ili vanredno školovanje za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima ili elektroinstalater, odnosno nakon što završi sa programom prekvalifikacije za zanimanje administrator računarskih mreža, te dokvalifikacije za obrazovni profil elektrotehničar procesnog upravljanja, ali i pošto bude doneo odluku da izvrši stručno osposobljavanje za zanimanje elektrotehničar energetike ili bilo koje drugo, biti tretirana kao pravno i zakonski validna. Samim tim se podrazumeva da bi svako od kandidata trebalo da kontaktira zaposlene u jednoj od poslovnica Nacionalne službe za zapošljavanje i zvanično od njih zahteva da u njegov radni dosije bude izvršen upis diplome za neko od navedenih zanimanja u oblasti elektrotehnike. Ističemo informaciju da isključivo radnici te službe po zakonu imaju pravo da izvrše zvaničan upis prethodno stečene diplome, jer je upravo tako definisano.

Još bi trebalo naglasiti i to da kandidati mogu obogatiti svoju radnu biografiju podatkom o posedovanju diplome za konkretno zanimanje.