Loading...

Srednja medicinska i IT gimnazija Užice

Telefon
+381 69 3090585
+381 60 6754467
Adresa
Druge proleterske 15, 31000 Užice

Obrazovni profili

Ekonomski tehničar, IV stepen

Ekonomski tehničar

Nema kompanije kojoj nije potreban radnik kvalifikovan za zanimanje ekonomski tehničar, IV stepena. Baš iz tog razloga i ne postoji apsolutno nikakva bojazan da osobe koje budu stekle diplomu za to zanimanje neće pronaći lako posao. Naprotiv, oni imaju brojne mogućnosti pred sobom posle sticanja diplome, a samo jedna od njih je zaposlenje u struci, dok postoji mogućnost naravno i da nastave školovanje na izabranoj višoj školi ili fakultetu.
Više

Svi oni koji žele da steknu diplomu za zanimanje ekonomski tehničar, IV stepen to mogu da učine u okviru ove škole. Naime, na osnovu rešenja donetog 6. aprila 2021. godine, a pod brojem 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03 od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije utvrđeno je da Srednja medicinska i IT gimnazija Užice ispunjava sve uslove koji su propisani slovom zakona vezano za prostor i opremu, kao i nastavna sredstva, ali i za potreban broj nastavnika i stručnih saradnika, tako da može da ostvaruje nastavne planove i programe u području rada ekonomija, pravo i administracija za pomenuto zanimanje četvrtog stepena, koje je na tržištu rada uvek aktuelno.

Moramo napomenuti i to da je nadležno ministarstvo ovu odluku donelo na osnovu člana 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16 i 95 / 18, kao i na osnovu člana broj 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakon, 10 / 19 i 6 / 20. Samim tim kandidati koji budu stekli diplomu ove škole mogu biti potpuno bezbrižni, jer je ona u potpunosti validna.

Srednja medicinska i IT gimnazija Užice

Srednja medicinska i IT gimnazija Užice nalazi se na adresi Druge Proleterske brigade broj 15 i kandidatima nudi mogućnost redovnog školovanja za zanimanje ekonomski tehničar, IV stepena na prvom mestu. Zatim je u ponudi i vanredno školovanje, ali i mogućnost dokvalifikacije i prekvalifikacije, sve na osnovu zahteva kandidata.

Da bi obezbedila visok kvalitet nastave, Srednja medicinska i IT gimnazija Užice posebnu pažnju obraća na nastavna sredstva i opremu, odnosno na uređenost prostora, ali i na dodatnu edukaciju nastavnog i stručnog kadra. Shodno tome profesori često imaju priliku da uzmu učešće u okviru specijalizovanih radionica i seminara, koje imaju za cilj da ih upoznaju sa aktuelnim trendovima u oblasti obrazovanja.

Profesori u našoj školi

Osnovna karakteristika stručnog kadra koji zapošljava Srednja medicinska i IT gimnazija Užice jeste njihova kvalifikovanost i adekvatno višegodišnje iskustvo. Međutim, ova skola se tu ne zaustavlja, već svojim zaposlenima omogućuje da pristupe različitim seminarima i radionicama, tokom kojih imaju prilike da se upoznaju sa trenutno aktuelnim trendovima koji se odnose na oblast edukacija. Podrazumeva se da će oni ta znanja maksimalno iskoristiti i u okviru svog rada, tako da će na viši nivo sasvim sigurno podići inače već kvalitetnu nastavu, po kojoj je Srednja medicinska i IT gimnazija Užice poznata.

Obavljanje prakse

Isključivo u saradnji sa pažljivo izabranim pravnim i fizičkim licima Srednja medicinska i IT gimnazija Užice organizuje i praktičan deo nastave za sticanje zvanja ekonomski tehničar, četvrti stepen, kako je i propisano aktuelnim nastavnim programom. Uzevši u obzir da su poslovni partneri u saradnji sa kojima se organizuje praktičan deo nastave pažljivo odabrani i smatraju se najboljim u svom poslu, to nema nikakve sumnje da će se pozitivno odraziti pohađanje prakse i na kvalitet budućeg rada svakog učenika.

Uzevši u obzir da je u pitanju zanimanje četvrtog stepena, to ne postoji obaveza kandidata da nastave školovanje ako to ne žele. Praktično govoreći oni mogu odmah pošto steknu diplomu za zanimanje četvrtog stepena, ekonomski tehničar da apliciraju za posao u nekoj kompaniji, a ako je to njihova odluka. Međutim, ukoliko žele da se dodatno edukuju i nastave školovanje, to svakako mogu učiniti na primer na Višoj ekonomskoj školi ili u okviru Ekonomskog fakulteta. Valjalo bi podsetiti i da Srednja ekonomska i IT gimnazija Užice organizuje kako redovno i vanredno školovanje za zanimanje ekonomski tehničar, IV stepen, tako isto nudi mogućnost zainteresovanima i za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za odabrana zanimanja.

Mogućnost zaposlenja

Pomenuli smo već da samtim što je ekonomski tehničar obrazovni profil četvrtog stepena, kandidati praktično mogu odmah pošto steknu diplomu i da se u toj struci zaposle. Bez ikakve sumnje je da će lako pronaći posao, prosto zato što je potražnja za ovim stručnjacima velika i zato što gotovo da ne postoji firma kojoj nije potreban ekonomski tehničar.