Loading...

Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac

Telefon
+381 34 206355
+381 60 6754467
+381 69 3090585
Adresa
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 23, 34000 Kragujevac
img-responsive

Tehničar grafičkog dizajna

U skladu sa nastavnim programom koji je definisan od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, IT gimnazija Kragujevac, kao sertifikovana obrazovna institucija sprovodi program na smeru tehničar grafičkog dizajna. Pored redovne nastave. koja se odvija u ul…
Više
img-responsive

Medicinska sestra – tehničar

Ako postoji zanimanje koje je uvek aktuelno i naročito traženo onda je to sigurno medicinska sestra – tehničar. A pored toga što je mladima izuzetno interesantno, ono se smatra i posebno perspektivnim, jer je na tržištu rada i naše i drugih zemalja uvek velika potražnja za ovim stručnjacima. Dodatna…
Više
img-responsive

Gimnazija - opšti smer (sportsko odeljenje)

U principu, svaki svršeni osnovac koji nije siguran u kom smeru želi da nastavi svoje dalje školovanje, se vrlo često odlučuje da upiše upravo gimnaziju, a kako bi sebi na taj način “dao“ još četiri godine vremena da razmisli o budućem zanimanju. A po nepisanom pravilu, đaci se odlučuju baš za opšti…
Više
img-responsive

Geodetski tehničar - geometar

Jedno od možda najatraktivnijih zanimanja za buduće srednjoškolce je sasvim sigurno geodetski tehničar - geometar, a koje je četvrtog stepena. Nastavni program je prilično zanimljiv učenicima, a najpre zato što im omogućuje da prilično lako savldaju predviđenu materiju i da po završetku školovanja b…
Više
img-responsive

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Pored toga što će svaki učenik po završetku četvorogodišnjeg školovanja za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima moći, gotovo odmah po sticanju diplome da počne u konkretnoj struci da radi, on će takođe imati mogućnost i da svoje školovanje nastavi na fakultetu koji bude izabra…
Više
img-responsive

Elektrotehničar računara

Za ljubitelje računara i računarske opreme, odnosno celokupnih računarskih sistema je jedno od idealnih zanimanja i elektrotehničar računara, a koje spada u red obrazovnih profila četvrtog stepena. Pored toga, svi koji budu stekli kvalifikacije za konkretno zanimanje imaju mogućnost ili da se u stru…
Više
img-responsive

Elektrotehničar procesnog upravljanja

U oblasti elektrotehnike postoje brojna vrlo perspektivna zanimanja, a jedno od njih je i elektrotehničar procesnog upravljanja. Radi se o školovanju za obrazovni profil četvrtog stepena, a čime zainteresovani kandidati stiču mogućnost da odmah po završetku počnu da rade ili, pak da nastave školovan…
Više
img-responsive

Elektrotehničar informacionih tehnologija

Kako napreduje savremena tehnologija, očekivano je i da se pojavljuju novi obrazovni profili za kojima vlada izuzetno interesovanje. A jedan od njih je i elektrotehničar informacionih tehnologija. Samim tim što je IT gimnazija u Kragujevcu od strane relevantnih institucija Republike Srbije ovlašćen…
Više
img-responsive

Elektrotehničar energetike

Jedno od zanimanja koje se smatra najperspektivnijim u današnje vreme jeste elektrotehničar energetike, jer se sve više teži za pronalaskom obnovljivih izvora energije na prvom mestu, a upravo to jeste polje delovanja osobe koja stekne zvaničnu diplomu za taj obrazovni profil. Mogućnosti za zaposlen…
Više
img-responsive

Elektroinstalater

Kako je u pitanju zanimanje trećeg stepena, to osoba koja želi da se kvalifikuje za obrazovni profil elektroinstalater nema mogućnost da odmah po sticanju diplome upiše izabrani fakultet ili višu školu. Zapravo se u tom slučaju prvo vrši prekvalifikacija ili dokvalifikacija za zanimanje određeno čet…
Više
img-responsive

Administrator računarskih mreža

U oblasti informacionih tehnologija jedno od izuzetno traženih, ali i prilično dobro plaćenih zanimanja je i administrator računarskih mreža, a za koje školovanje traje ukupno četiri godine. Upravo zahvaljujući tome što svako ko bude odlučio da pohađa IT gimnaziju u Kragujevcu, a nakon uspešnog zavr…
Više

Ako postoji srednja škola koja u ponudi ima apsolutno sve obrazovne profile, koji su trenutno na tržištu rada najtraženiji, onda je to definitivno srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac.

Međutim, nije to jedina prednost koju ova sertifikovana obrazovna institucija može da ponudi. Posebna pogodnost je vezana za način plaćanja, odnosno za visinu školarine, koja je u najvećoj mogućoj meri usklađena sa trenutnom platežnom moći građana naše zemlje. Zato nema razloga za brigu, jer je visina školarine za sve obrazovne profile izuzetno pristupačna.

Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac

A pored toga što postoji mogućnost školovanja u okviru dizajnerske i srednje elektrotehničke škole, u ponudi su i obrazovni profili srednje šumarske, kao i oni iz mašinske, saobraćajne i geodetske, odnosno dizajnerske struke, te gimnazija - opšti smer (sportsko odeljenje), isto tako je na raspolaganju zainteresovanima mogućnost da postanu vlasnici diplome za obrazovni profil tehničar optike i za obrazovni profil mehaničar optike.

Naročito moramo izdvojiti informaciju da se i srednja medicinska škola, ali i ekonomska škola, odnosno obrazovni profili iz medicinske i ekonomske struke nalaze u ponudi. Razlog zbog koga baš ta zanimanja izdvajamo je logičan... naime, na tržištu rada i naše i zemalja u regionu, ali i u svetu je naročito velika potražnja za radnicima koji su stekli neko od zvanja, koja nudi ekonomska i medicinbska škola.

Ukoliko je neko zainteresovan, može da se školuje i u okviru smera vozač motornih vozila, te da stekne diplomu za zanimanje IV stepena, tehničar drumskog saobraćaja. Posebno je interesantno i to što srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu nude mogućnost školovanja u okviru smera šumarski tehničar, kao i u okviru smerova farmaceutski tehničar i medicinska sestra - tehničar.

U okviru elektrotehničke struke je dostupan veliki broj obrazovnih profila, pa svako ko želi ima i mogućnost da, pored ostalog stekne diplomu za zanimanje elektroinstalater, zatim elektrotehničar informacionih tehnologija i elektrotehničar energetike, odnosno za zanimanje elektrotehničar računara.

Dostupan je i obrazovni profil tehničar grafičkog dizajna, a kada je u pitanju gimnazija, na raspolaganju je zainteresovaniima mogućnost da se školuju u okviru opšteg smera, odnosno sportskog odeljenja.

Osim već pomenutih obrazovnih profila, srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac nudi mogućnost svakom zainteresovanom kandidatu da se školuje za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima, zatim administrator računarskih mreža i elektrotehničar procesnog upravljanja. A u ponudi je i mogućnost sticanja zvanja geodetski tehničar - geometar.

S obzirom na to da ova škola nastavu isključivo sprovodi u skladu sa smernicama, koje navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, to je predviđeno da većina obrazovnih profila uključuje i teorijski deo nastave i praksu. A uzevši u obzir da pomenuta obrazovna institucija naročito obraća pažnju na kvalitet nastave, to se praksa isključivo organizuje u saradnji sa najboljim kompanijama u konkretnoj struci i sa odgovarajućim obrazovnim institucijama. Na taj način će biti obezbeđena kvalitetna nastava svakom pojedinačnom polazniku, tako da će odmah nakon sticanja diplome svaki kandidat biti maksimalno osposobljen za obavljanje predviđenih radnih zadataka.

Još je važno da naglasimo i to da će svaki zainteresovani pojedinac imati mogućnost da izabere između nekoliko programa nastave. Naime, u ponudi je redovno i vanredno školovanje za pomenute obrazovne profile, kao i mogućnost vršenja prekvalifikacije ili dokvalifikacije, ali i stručno osposobljavanje za željeno zanimanje.

A da bi članovi stručne komisije ove škole mogli da izvrše procenu, te da utvrde koje ispite kandidat treba da položi kako bi stekao validnu diplomu za izabrano zanimanje, to je neophodno da prilikom upisa svako zainteresovano lice dostavi i propisanu dokumentaciju. Prvenstveno se misli na diplomu prethodno završene srednje škole i na svedočanstva za svaki završeni razred, s tim da će sve informacije o tome dobiti od nadležnih prilikom prijavljivanja.

Takođe moramo pomenuti i to diploma, koju svakom kandidatu izdaje srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac, ko završi željeni program edukacije, ima pravnu i zakonsku validnost. Sve to u suštini znači da kandidat posle sticanja tog dokumenta treba da se obrati nadležnima u poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi upis diplome bio izvršen u skladu sa trenutno aktuelnim pravilima.

Sve navedeno jasno ukazuje na to da srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu mogu da odgovore na zahteve svakog zainteresovanog lica. Ne zaboravite da ulaganjem u svoju edukaciju praktično ulažete i u svoju budućnost na najbolji mogući način.