Loading...

Srednja dizajnerska škola Kragujevac

Tehničar dizajna grafike

U skladu sa nastavnim programom koji je definisan od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, IT gimnazija Kragujevac, kao sertifikovana obrazovna institucija sprovodi program na smeru tehničar dizajna grafike. Pored redovne nastave. koja se odvija u ulic…
Više

Na osnovu Zapisnika o vanrednom inspekcijskom nadzoru je utvrđeno, da Srednja dizajnerska škola Kragujevac ispunjava sve uslove koje su propisani zakonom, tako da može da organizuje nastavu u okviru obrazovnog profila IV stepen tehničar dizajna grafike, a u području rada kultura, umetnost i javno informisanje. Da napomenemo i to da je Zapisnik o vanrednom inspekcijskom nadzoru sačinio Sektor za inspekcijske poslove Kragujevac pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Pomenuti Zapisnik datiran je na 25. maj 2017. godine i zaveden je pod brojem 424 - 614 - 00 120 / 2017 - 12.

Istakli bismo i to da je na osnovu odredbi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 2 / 2009, 52 / 2011, 55 / 2013 i 35 / 2015 - autentično tumačenje i 68 / 2015 utvrđeno da Srednja dizajnerska škola Kragujevac, koja se nalazi u ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23 ispunjava sve uslove koji su pomenutim zakonom propisani, tako da ima pravo i da organizuje nastavu u okviru obrazovnog profila tehničar dizajna grafike, koji traje četiri godine.

Srednja dizajnerska škola Kragujevac

I ne samo da se kandidatima nudi mogućnost da pohađaju redovno, odnosno vanredno školovanje za zanimanje četvrtog stepena tehničar dizajna grafike, nego je ova škola ovlašćena i za organizaciju programa dokvalifikacije, odnosno prekvalifikacija za pomenuto zanimanje, a pod uslovom da kandidat ispunjava zakonom propisane uslove i naravno da je za to zainteresovan.

Podrazumeva se da sva pravila koja određuje nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u potpunosti poštuje i Srednja dizajnerska škola Kragujevac, pa samim tim nastavni program podrazumeva i teorijski i praktični deo. Kada je u pitanju teorijski deo, moramo napomenuti da kandidati imaju obavezu da nastavu pohađaju kako u okviru propisanih opšteobrazovnih predmeta, tako isto i u okviru stručnih. Uz to, prema zvaničnom programu obrazovnog profila imaju i obavezan izborni predmet u toku svake školske godine, što znači da imaju pravo da izaberu da li će pohađati predmet građansko vaspitanje ili versku nastavu.

Posebna pažnja se obraća i na kvalitet praktičnog dela nastave. Naime, baš iz tog razloga ova privatna srednja škola u Kragujevcu vodi računa o tome sa kim ostvaruje saradnju, kako bi kandidatima bilo omogućeno da od najboljih pojedinaca koji su se okušali u sferi grafičkog dizajna, odnosno u okviru pravnih lica, omogući kandidatima i da steknu praktična znanja.

Uz moderno opremljeni prostor, po kome je ova škola poznata, ona se može pohvaliti i pažljivo odabranim nastavnim i stručnim kadrom. I ne samo to, već ova škola i te kako obraća pažnju na dodatnu edukaciju svih stručnjaka koji učestvuju u procesu ostvarivanja nastavnog programa za obrazovni profil četvrtog stepena tehničar dizajna grafike. Upravo njima se i pruža mogućnost da pohađaju pažljivo odabrane dodatne edukacije, kako bi znanja koja tamo budu stekli implementirali i u svoj rad, te na taj način maksimalno unapredili i kvalitet nastave.

Uzevši u obzir da Srednja dizajnerska škola Kragujevac ima sve potrebne dozvole da može organizovati nastavu za obrazovni profil četvrtog stepena tehničar dizajna grafike, to znači da kandidati po završetku školovanja postaju vlasnici diplome koja je u potpunosti priznata, odnosno koja se može uporediti sa diplomom bilo koje druge državne srednje dizajnerske škole. Iz tog razloga i naglašavamo da bi u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje trebalo nakon toga svaki kandidat, pod uslovom da tamo ima otvoren radni dosije, da zahteva upis diplome. Isto tako se podrazumeva i da bi u svoju radnu biografiju, odnosno CV trebalo da unese informaciju o tome da je stekao zvanje tehničar dizajna grafike, IV stepen, što će mu bez ikakve sumnje pomoći prilikom apliciranja za posao u toj struci.

Budući da se radi obrazovnom profilu četvrtog stepena, to smo u obavezi da napomenem o i to da svaki kandidat ima mogućnost da po završetku školovanja potraži posao u struci, odnosno da se samostalno tim poslom bavi ili da nastavi školovanje, tako da može odabrati višu školu ili fakultet po želji.