Loading...

Reč direktora

Treba doneti pravu odluku o nastavku školovanja

Poštovani roditelji (staratelji), dragi učenici,

Sasvim sam svesna činjenice da se nalazite na važnoj prekretnici, jer je potrebno doneti pravu odluku o nastavku školovanja, tako da Vas neću ubeđivati zbog čega je upravo IT gimnazija Kragujevac najbolja obrazovna institucija za koju možete da se opredelite, već ću Vam ovom prilikom izneti osnovne informacije o školi, tako da ćete sami moći da odlučite.
Osnovni princip kojim se institucija na čijem čelu se nalazim rukovodi, jeste primena savremenih svestkih trendova u oblasti obrazovanja, a sa ciljem što kvalitetnije edukacije. Ako tome dodate i podatak da je IT gimnazija u Kragujevcu zvanično akreditovana za sprovođenje programa u okviru čak 6 obrazovnih profila, od kojih su gotovo svi u ovom trenutku izuzetno perspektivni, jasno je zbog čega smo drugačiji od drugih. Pored mogućnosti za stiacnje diplome za zanimanja adminsitrator računarskih mreža, geodetski tehničar - geometar i tehničar dizajna grafike, akreditovani smo i za organizaciju nastavnog programa u okviru gimnazije opšteg smera (sportsko odeljenje), ali zainteresovanima pružamo mogućnost da se kvalifikuju i za zanimanje IV stepena elektrotehničar za elektroniku na vozilima, te mogu da se školuju i na smeru elektrotehničar procesnog upravljanja. Sasvim je jasno da u našoj školi učenici sa različitim afinitetima mogu da pronađu smer koji im u potpunosti odgovara.

Svi naši profesori će se maksimalno potruditi da deci olakšaju sticanje novih znanja, a tu su i psiholog i pedagog, koji će učenicima pružiti punu podršku, kada god imaju potrebu za tim. Nastava podrazumeva interaktivni pristup, tako da se svakom učeniku ponaosob omogućuje da u njoj uzme aktivno učešće, a dostupna je i opcija e - učenja, te klasične i online konsultacije sa svakim pojedinačnim profesorom.

Dobro je da napomenem i to da je IT gimnazija Kragujevac nosilac svih potrebnih dozvola, koje su izdate od strane nadležnih institucija Republike Srbije, tako da će svaki kandidat nakon sticanja diplome za jedno od zanimanje četvrtog stepena koje je u ponudi, imati pravo da taj dokument koristi bez ikakvih smetnji, jer je diploma koju naša škola izdaje izjednačena sa diplomom svake državne škole na teritoriji naše zemlje.

Trebalo bi da znate i to da je prostor u kome se škola nalazi opremljen uz maksimalno poštovanje svetskih standarda kvaliteta, a da je deci dostupna i vrhunska računarska oprema i interaktivne table. Bezbednost učenika je na visokom nivou, budući da je škola u potpunosti pokrivena sistemom video nadzora, a sve učionice su prostrane, te obiluju prirodnim svetlom. Podrazumeva se da je u celokupan prostor škole ugrađen i sistem za klimatizaciju i ventilaciju, tako da se svi naši učenici tokom nastave, u njemu osećaju prijatno. Vrata naše škole su uvek otvorena za roditelje, odnosno zakonske staratelje svakog pojedinačnog učenika, a ko god od njih ima želju, može se angažovati i u Savetu roditelja, koji uz Učenički parlament, takođe funkcioniše u našoj školi.

Budući da IT gimnazija u Kragujevcu u potpunosti poštuje pravila koja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije navodi vezano za organizaciju nastave, to ističemo da će svi naši učenici imati priliku da idu i na jednodnevne, odnosno dvodnevne izlete, a u skladu sa nastavnim planom i porgramom, kao i na eksurzije.

U školi su dostupne i brojne dodatne aktivnosti, a naši đaci mogu da se odluče za jednu od mnogih sekcija koje se organizuju u toku svake školske godine. Pored mogućnosti da učestvuju u radu muzičke i dramske sekcije, nudi im se prilika i da pohađaju jedan od kurseva jezika koji se organizuje u školi ili da, pak pristupe specijalizovanom kursu robotike ili programiranja.

Sve što sam ovom prilikom pomenula bi trebalo da vam omogući da steknete jasan uvid u kvalitet obrazovanja koje će IT gimnazija u Kragujevcu omogućiti svakom detetu.

Za sva pitanja i nedoumice koje, možda imate kolektiv naše škole vam stoji na raspolaganju.

Sa poštovanjem,
VD direktor IT gimnazije Kragujevac
Jelena Rašković