Loading...

Vesti

Šta ima novo kod nas?
img-responsive

Saveti za rad sa decom

14. 12. 2022, 11:15 am
Medicinske sestre i tehničari mogu pomagati deci u bolnicama i ambulantama na više odeljenja, ne isključivo na pedijatriji. Od službe hitne pomoći i...
Nastavi
img-responsive

Medicinske sestre za rad u gerijatriji među najtraženi…

15. 11. 2022, 8:51 am
Rast broja osoba starijih od 65 godina u razvijenim zemljama prouzrokovao je potrebu da se o ovoj, po mnogim parametrima specifičnoj grupi stanovnika...
Nastavi
img-responsive

Kritičko mišljenje u poslu medicinske sestre

20. 10. 2022, 3:08 pm
Da li znate šta tačno podrazumeva pojam kritičko mišljenje? Ako se dvoumite, sve ćemo na samom početku objasniti, uključujući značaj kritičkog mišlje...
Nastavi
img-responsive

Kako bolje komunicirati sa pacijentima

20. 09. 2022, 9:46 am
Obrazovanje za zanimanje medicinska sestra ili tehničar stavlja mladu osobu pred izazov koji nije direktno povezan sa uspehom u školi. Pitanje kako n...
Nastavi
img-responsive

U uniformi medicinske sestre, sa stilom

18. 08. 2022, 11:17 am
Ustanova u kojoj ćete raditi kao medicinska sestra ili tehničar sigurno će imati određene standarde vezane za uniformu. Slično kao u drugim zanimanji...
Nastavi
img-responsive

Medicinska sestra, promene u karijeri

24. 06. 2022, 2:17 pm
Posao u bilo kojoj struci ne mora da znači i zvanje za ceo život. Moderno tržište rada pruža brojne mogućnosti za promene, zanimanja se stalno menjaj...
Nastavi