Loading...

Srednja medicinska i IT gimnazija Beograd

Telefon
+381 60 3070877
Adresa
Makenzijeva 53, četvrti sprat, 11000 Beograd

Obrazovni profili

Gimnazija - društveno-jezički smer

Gimnazija - društveno-jezički smer

Bitno je napomenuti da roditelji ili staratelji deteta koje je mlađi od 17 godina imaju pravo da ga upišu na redovno školovanje u okviru Srednje medicinske i IT gimnazije Beograd društveno - jezički smer...
Više
Medicinska sestra tehničar Beograd

Medicinska sestra – tehničar

Nema nikakve sumnje da je ovo zanimanje uvek aktuelno. Samim tim što Srednja medicinska i IT gimnazija Beograd ima i ovaj školovanje za ovaj obrazovni profil u ponudi, to svi koji su zainteresovani mogu da se školuju, te da posle toga ili potraže zaposlenje u struci ili nastave školovanje na nekoj od visokoškolskih ustanova.
Treba naglasiti da je programom predviđeno da kandidati pohađaju kako teoretski deo nastave, tako isto i praktični, s tim što mora biti naglašeno da ova škola omogućava učenicima da od najboljih stiču ne samo teoretska, nego i praktična znanja, pa u tom smislu praksu organizuje u saradnji sa proverenim institucijama u gradu.
Više
Medicinska sestra Vaspitač srednja škola

Medicinska sestra – vaspitač

Jedno od zanimanja koja je na tržištu rada sve traženije i za kojim među svršenim osnovcima posebno vlada interesovanje jeste i medicinska sestra - vaspitač.
Više
Mehaničar optike srednja škola Beograd

Mehaničar optike

Iako je u pitanju zanimanje trećeg stepena, nema nikakve sumnje da je vrlo atraktivno. Samim tim što školovanje traje tri godine, svim kandidatima se nudi i mogućnost pohađanja programa dokvalifikacije, koje je takođe u ponudi.
Ovo je jedno od zanimanja koje se smatra prilično traženim, iako mnogi mladi ne razmišljaju u tom pravcu.
Više
Šumarski tehničar srednja škola Beograd

Šumarski tehničar

Ovo je jedno od zanimanja idealno za ljubitelje prirode. Svako ko bude stekao diplomu za zanimanje šumarski tehničar, IV stepen će moći nesmetano da uzgaja šume i štiti ih na propisani način, ali i da održava šumsko zemljište, te da ga uređuje.
Sem toga, kako je navedeno u opisu ovog obrazovnog profila, lica koja imaju zvanje šumarski tehničar prikupljaju određene podatke iz šumskih područja, te planiraju njihov budući uzgoj i zaštitu.
Više
Tehničar drumskog saobraćaja Beograd

Tehničar drumskog saobraćaja

Pored toga što kandidati koji budu stekli diplomu za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja mogu da se zaposle u kompanijama koje su usmerene na pružanje usluga prevoza putnika, a takođe zaposlenje mogu naći i u firmama koje se bave prevozom tereta, tako da praktično mogu da rade i u međugradskom i u međunarodnom saobraćaju.
Više
Tehničar optike srednja škola Beograd

Tehničar optike

Osoba koja stekne kvalifikacije za zanimanje tehničar optike može da se zaposli u kompanijama koje se bave proizvodnjom kako naočara za vid, tako isto i sočiva, bez obzira što je proizvodni proces u mnogim fabrikama donekle automatizovan.
Svakako će tokom školovanja pohađati ne samo teoretski, nego i praktični deo, tako da će se najbolji mogući način kvalifikovati za bavljenje ovim zanimanjem.
Više
Vozač motornih vozila srednja škola

Vozač motornih vozila

Ne samo da se radi o zanimanju koje je traženo na tržištu rada naše zemlje, već svako ko stekne kvalifikacije za zanimanje III stepena vozač motornih vozila vrlo lako može posao u toj struci da nađe i van granica naše zemlje.
Tim pre što Srednja medicinska i IT gimnazija Beograd može da ponudi i mogućnost dokvalifikacije, tako da svi koji su zainteresovani po završetku pohađanja ovog programa mogu da se kvalifikuju i za neko zanimanje četvrtog stepena ako to budu želeli.
Više

Osim mogućnosti da se školuju za dva obrazovna profila, koja su trećeg stepena, kandidatima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove se nudi i mogućnost da se školuju za jedno od zanimanja četvrtog stepena. Stvar je u tome da Srednja medicinska i IT gimnazija Beograd na osnovu rešenja koje je doneto 12. jula 2018. godine stiče pravo da organizuje nastavne planove i programe u području rada zdravstvo i socijalna zaštita, a za obrazovni profil medicinska sestra tehničar, IV stepen, zatim u području rada mašinstvo i obrada metala i to za dva zanimanja, mehaničar optike, koje je trećeg stepena i tehničar optike, koje je četvrtog stepena.

Rešenjem broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03, a koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donelo na osnovu člana 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16, kao i na osnovu člana 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakon i 10 / 19, utvrđeno je da Srednja medicinska i IT gimnazija Beograd, koja se nalazi na adresi Makenzijeva broj 51 - 53 ispunjava sve uslove sa aspekta prostora i opreme, te nastavnih sredstava, kao i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika za ostvarivanje nastavnih planova i programa u području rada saobraćaj, a za zanimanje vozač motornih vozila, III stepen i za zanimanje IV stepena tehničar drumskog saobraćaja. Istim tim rešenjem je utvrđeno da ova škola ispunjava propisane zahteve za organizaciju nastave u području rada šumarstvo i obrada drveta, a za obrazovni profil IV stepena šumarski tehničar.

Srednja medicinska i IT gimnazija Beograd

Pored toga što Srednja medicinska i IT gimnazija Beograd svim zainteresovanim pojedincima nudi mogućnost za redovno školovanje u okviru pomenutih obrazovnih profila, postoji i opcija vanrednog školovanja, kao i dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Vrlo je važno napomenuti i to da ova obrazovna institucija najpre vodi računa o kvalitetu školovanja, te da maksimalno poštuje sve odredbe koje navodi nadležno ministarstvo, a koje se na prvom mestu odnose na propisani nastavni program. U zavisnosti od toga koji je obrazovni profil u pitanju, za kandidate je obavezno da pohađaju kako opšteobrazovne, tako i stručne predmete, te da odluče koji će obavezni izborni predmet pohađati. Takođe je važno napomenuti i to da većina ovih obrazovnih profila podrazumeva i praktičan i teoretski deo. Još je važno da svi koji su zainteresovani za sticanje diplome za bilo koji je od navedenih zanimanja znaju i to ta Srednja medicinska i IT gimnazija Beograd ne prestaje sa ulaganjem i u svoj stručni kadar, te iz tog razloga nastavno osoblje vrlo često pohađa brojne specijalizovane seminare i radionice, kako bi se upoznali sa svim aktuelnostima u vezi sa organizacijom nastave, pa ta znanja kasnije primenili i u ovoj školi.

Posebno bi trebalo da bude izdvojena medicinska škola Beograd. Upravo je za radnicima sa zvanjem iz oblasti medicine, tako isto i mnogih zemalja sveta, trenutno velika potražnja, pa nije za čuđenje što baš medicinska škola privlači najveću pažnju kandidata.

Profesori u našoj školi

Uzevši u obzir da Srednja medicinska i IT gimnazija Beograd posebnu pažnju obraća na održavanje kvaliteta nastave, ali i na njeno neprekidno unapređivanje, to se može pohvaliti pažljivo odabranim stručnim i nastavnim kadrom.

Izuzev toga, ovi stručnjaci se upućuju i na različite dodatne edukacije, kako bi sticali znanja o brojnim novinama u vezi sa organizacijom nastave i kasnije ih primenjivali, jer upravo na taj način se održava njen kvalitet i unapređuje.

Obavljanje prakse

Apsolutno nema nikakve sumnje da je izuzetno važan praktičan deo koji podrazumeva edukacija u okviru određenih obrazovnih profila, za koje je specijalizovana Srednja medicinska i IT gimnazija Beograd. Iz tog razloga moramo napomenuti da će svaki kandidat imati mogućnost da praktičan deo pohađa u okviru institucija koje su sa puno pažnje odabrane. Svakako će im biti ponuđena mogućnost da od vrhunskih stručnjaka za konkretnu oblast stiču praktična znanja, što će im bez ikakve sumnje koristiti kasnije kada se budu bavili tim poslom.

Šta po završetku škole?

Prvo što mnogi pomisle kada upisuju srednju školu jeste gde će moći da se zaposle. Naravno da ima zanimanja, koja podrazumevaju vrlo lako pronalaženje posla, a ima i onih kod kojih je potrebno i malo se pomučiti. Ipak, osobe koje se školuju za zanimanje medicinska sestra - tehničar bi trebalo prilično lako da pronađu posao u konkretnoj struci, a pod uslovom da ne žele dalje da se školuju. Isto se može reći i za sva lica koja steknu diplomu za zanimanje vozač motornih vozila i tehničar drumskog saobraćaja, pa čak i za zanimanje šumarski tehničar. Kada su u pitanju zanimanja mehaničar optike i tehničar optike, nema nikakve sumnje da se ona smatraju perspektivnim, ali ipak treba pronaći kompaniju koja ima potrebu za radnicima tog profila.

Druga opcija koja je dostupna podrazumeva da kandidati koji steknu diplomu za jedno od ponuđenih zanimanja četvrtog stepena nastave svoje školovanje i upišu željenu višu školu ili fakultet.

S obzirom na to da je u pitanju obrazovni profil medicinska sestra - tehničar, dostupna im je opcija upisivanja ili više škole ili Medicinskog fakulteta. Šumarski fakultet je opcija za nastavak školovanja za sva lica, koja steknu diplomu za zanimanje šumarski tehničar.

Ukoliko se neko bude školovao na smeru tehničar drumskog saobraćaja, ima mogućnost, primera radi da posle toga upiše Saobraćajni fakultet.

Svi koji steknu zvanje tehničar optike četvrti stepen mogu se odlučiti za neki od tehničkih fakulteta. Kada su u pitanju zanimanja trećeg stepena mehaničar optike i vozač motornih vozila, ukoliko kandidat ima želju da se dalje školuje, ipak je neophodno da pristupi postupku dokvalifikacije, kako bi stekao zvanje višeg stepena i kasnije odabrao fakultet ili višu školu koju želi da pohađa.

Mogućnost zaposlenja

S obzirom na to da su svi obrazovni profil i koje u ponudi ima Srednja medicinska i IT gimnazija Beograd traženi na tržištu rada, te da se smatraju u tom smislu perspektivnim, to znači da ne bi trebalo da postoji neka poteškoća nakon sticanja diplome za konkretno zanimanje vezano za pronalazak zaposlenja u struci. Naravno sve to ako kandidat odluči da se ne školuje dalje, već da odmah posle sticanja diplome počne da radi.

Primera radi, osobe koje steknu diplomu za zanimanje IV stepena medicinska sestra - tehničar se mogu zaposliti u različitim privatnim i državnim ustanovama, bez obzira da li će to biti recimo dom zdravlja ili bolnica, a takođe mogu i da se zaposle u domovima za stare.

U kompanijama koje se bave proizvodnjom naočara za vid ili sočiva, pa čak i u specijalizovanim optičarskim radnjama se mogu zaposliti svi koji steknu zvanje trećeg stepena mehaničar optike, odnosno zvanje četvrtog stepena tehničar optike, naravno pod uslovom da ne žele da se okušaju u samostalnoj delatnosti.

Kada je u pitanju zanimanje šumarski tehničar, obično osobe koje se za njega kvalifikuju se zapošljavaju u državnim preduzećima, koja su fokusirana na održavanje i zaštitu šuma. Lice koje je steklo kvalifikacije za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja se može zaposliti u kompaniji koja se bavi prevozom putnika ili tereta, bez obzira da li je u pitanju međunarodni ili gradski, odnosno međugradski saobraćaj. Gotovo isto se može reći i za svakoga ko stekne diplomu za zanimanje trećeg stepena vozač motornih vozila.