Loading...

Srednja saobraćajna škola Beograd

Vozač motornih vozila srednja škola

Vozač motornih vozila

Ukupno tri godine bi trebalo da pohađa školovanje svako ko želi da stekne diplomu za zanimanje vozač motornih vozila. Nastava podrazumeva i praktični i teorijski deo, a svako ko bude postao vlasnik diplome za ovo zanimanje će steći status profesionalnog vozača. Na taj način će svakako biti u prednos…
Više
Tehničar drumskog saobraćaja Beograd

Tehničar drumskog saobraćaja

Pored toga što bi trebalo da priprema, odnosno organizuje i planira rad konkretnog voznog parka, lice koje je steklo kvalifikacije za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja je zaduženo i da bude u toku sa korišćenjem vozila u tom parku. Brine i o planiranju svih pregleda vozila, a uz maksimalno pošt…
Više

Mnogi osnovci koji nemaju baš neku ideju šta da upišu posle završene osnovne škole, odnosno nisu baš sigurni čime žele da se bave, u većini slučajeva se odlučuju za neko od zanimanja saobraćajne struke. U tom smislu je njihov čest izbor Srednja saobraćajna škola Beograd, a koja organizuje kako redovno, tako isto i vanredno školovanje za obrazovni profil III stepena, vozač motornih vozila i za obrazovni profil IV stepena, tehničar drumskog saobraćaja.

Tim pre što je u pitanju škola, koja je na osnovu rešenja broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03, od 12. jula 2018. godine zvanično ovlašćena za organizaciju nastave u području rada saobraćaj. Prema članu 136, stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16 i na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “, broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakon i 10 / 19, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je Rešenje kojim se utvrđuje da Srednja saobraćajna škola Beograd u potpunosti ispunjava sve uslove koji su zakonom propisani, a koji se tiču kako opreme, prostora i nastavnih sredstava, tako isto i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika, što joj sve pruža mogućnost da ostvari nastavne planove i programe u području rada saobraćaj, a za obrazovni profil tehničar drumskog saobraćaja, IV stepen i vozač motornih vozila, III stepen.

Srednja saobraćajna škola Beograd

Uzevši u obzir da su prostorije u kojima se organizuje nastava, a koje se nalaze na adresi Makenzijeva broj 51 do 53 opremljene u skladu sa potrebama učenika, to im je svima na raspolaganju mogućnost da uz pomoć savremenih sredstava prate nastavu. Inače, Srednja saobraćajna škola Beograd poseban akcenat stavlja i na kvalitet nastavnog kadra, pa iz tog razloga profesori često posećuju seminare i dodatne edukacije, kako bi tom prilikom stečena znanja primenili i tokom nastave. Zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu, oni uz implementaciju novostečenih znanja podižu kvalitet nastave na viši nivo.

Nastava se organizuje u skladu sa aktuelnim programom, koji je propisan od strane zvaničnih institucija i obukvata kako teorijski, tako isto i praktični deo. Prema programu, učenici imaju obavezu da prate nastavu u okviru opšteobrazovnih predmeta, a imaju obavezu i da se odluče između jednog od ponuđenih izbornih predmeta. Takođe su programom obuhvaćeni i stručni predmeti, kao i praktična nastavu.

Budući da je praktična nastava vrlo važna, jer pruža mogućnost učenicima da na najbolji mogući način primene znanja koja steknu tokom teorijskog dela nastave, to Srednja saobraćajna škola Beograd posebno vodi računa o izboru poslovnih partnera, sa kojima ostvaruje taj deo edukacije.

Vrlo je važno napomenuti i to da svaki učenik, bez obzira da li se odluči za redovno ili za vanredno školovanje u okviru obrazovnih profila saobraćajne struke i stekne diplomu za zanimanje III stepena, vozač motornih vozila ili za zanimanje IV stepena, tehničar drumskog saobraćaja, te stekne relevantnu diplomu, ima pravo da od nadležnih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje zahteva upis te diplome u svoj radni dosije. Radi se o tome da je u pitanju priznata diploma, te se smatra relevantnim dokazom o stečenom zvanju, pa kao takva može da bude upisana naravno i u radnu biografiju, odnosno CV svakog kandidata.

Očekuje se da svako ko je zainteresovan za školovanje u okviru jednog od pomenutih zanimanja najpre izvrši prijavljivanje, nakon čega će detaljno biti informisan kako o načinu upisa, te o dokumentima koja bi trebalo tom prilikom da priloži, tako isto i o iznosu školarine, načinu plaćanja i uopšteno o načinu organizacije nastave.