Loading...

Vanredno školovanje

Kako funkcioniše vanredno školovanje i šta je potrebno za upis
img-responsive

Elektroinstalater

Kako je u pitanju zanimanje trećeg stepena, to osoba koja želi da se kvalifikuje za obrazovni profil elektroinstalater nema mogućnost da odmah po sticanju diplome upiše izabrani fa…
Više
img-responsive

Gimnazija - opšti smer (sportsko odeljenje)

U principu, svaki svršeni osnovac koji nije siguran u kom smeru želi da nastavi svoje dalje školovanje, se vrlo često odlučuje da upiše upravo gimnaziju, a kako bi sebi na taj nači…
Više
img-responsive

Geodetski tehničar - geometar

Jedno od možda najatraktivnijih zanimanja za buduće srednjoškolce je sasvim sigurno geodetski tehničar - geometar, a koje je četvrtog stepena. Nastavni program je prilično zanimlji…
Više
img-responsive

Tehničar dizajna grafike

U skladu sa nastavnim programom koji je definisan od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, IT gimnazija Kragujevac, kao sertifikovan…
Više
img-responsive

Administrator računarskih mreža

U oblasti informacionih tehnologija jedno od izuzetno traženih, ali i prilično dobro plaćenih zanimanja je i administrator računarskih mreža, a za koje školovanje traje ukupno četi…
Više
img-responsive

Elektrotehničar procesnog upravljanja

U oblasti elektrotehnike postoje brojna vrlo perspektivna zanimanja, a jedno od njih je i elektrotehničar procesnog upravljanja. Radi se o školovanju za obrazovni profil četvrtog s…
Više
img-responsive

Elektrotehničar računara

Za ljubitelje računara i računarske opreme, odnosno celokupnih računarskih sistema je jedno od idealnih zanimanja i elektrotehničar računara, a koje spada u red obrazovnih profila …
Više
img-responsive

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Pored toga što će svaki učenik po završetku četvorogodišnjeg školovanja za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima moći, gotovo odmah po sticanju diplome da poč…
Više
img-responsive

Elektrotehničar energetike

Jedno od zanimanja koje se smatra najperspektivnijim u današnje vreme jeste elektrotehničar energetike, jer se sve više teži za pronalaskom obnovljivih izvora energije na prvom mes…
Više
img-responsive

Vozač motornih vozila

Ukupno tri godine bi trebalo da pohađa školovanje svako ko želi da stekne diplomu za zanimanje vozač motornih vozila. Nastava podrazumeva i praktični i teorijski deo, a svako ko bu…
Više
img-responsive

Mehaničar optike

S obzirom na to da je zanimanje mehaničar optike trećeg stepena, to podrazumeva da kandidati zainteresovani za školovanje imaju obavezu nastavu da pohađaju tri godine ukupno. Posle…
Više
img-responsive

Tehničar optike

Ne samo da svi koji su zainteresovani za sticanje diplome za zanimanje tehničar optike mogu pohađati odabrani način školovanja u Kragujevcu, u kome funkcioniše IT gimnazija, već to…
Više
img-responsive

Šumarski tehničar

Možda ne tako popularno među mladima, ali zanimanje šumarski tehničar, IV stepen se smatra izuzetno perspektivnim. S obzirom na to da IT gimnazija, čije je sedište u Kragujevcu, a …
Više
img-responsive

Tehničar drumskog saobraćaja

Pored toga što bi trebalo da priprema, odnosno organizuje i planira rad konkretnog voznog parka, lice koje je steklo kvalifikacije za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja je zadu…
Više
img-responsive

Muzički izvođač

Svako ko je završio osnovnu muzičku školu i to na odseku koji se odnosi na klasičnu muziku, stekao je pravo da zvanično pristupi polaganju prijemnog ispita i upiše smer muzički izv…
Više
img-responsive

Keramičar - teracer - pećar

Zanimanje trećeg stepena koje je sve traženije na tržištu rada je i keramičar - teracer - pećar. U pitanju je obrazovni profil koji je vrlo značajan u savremenom svetu, te mnogi ko…
Više
img-responsive

Zidar - fasader

Smatra se da je na tržištu rada povećana potreba za radnicima obrazovnog profila zidar - fasader, treći stepen. Zato i ne čudi što je sve veće interesovanje, tim pre što ovo zanima…
Više
img-responsive

Građevinski tehničar za niskogradnju

Pored toga što osoba koja stekne diplomu za zanimanje građevinski tehničar za niskogradnju, IV stepen učestvuje u postupku planiranja gradnje, njegova je obaveza da uzme učešće i u…
Više
img-responsive

Ekonomski tehničar

Ukoliko vam matematika ide dobro, nema bolje opcije nego da se školujete u području ekonomije. Jedno od najperspektivnijih zanimanja je ekonomski tehničar, IV stepen, koje je uvek …
Više
img-responsive

Gimnazija - opšti tip

U skladu sa rešenjem broj 424 - 614 - 00120 / 2017 - 12, a koje je dana 23.05.2017. godine donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, utvrđeno je d…
Više
img-responsive

Gimnazija - društveno-jezički smer

Na dan 19.10. 2022. godine je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Nemanjina 22 - 26, Beograd donelo rešenje broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03, koji…
Više
img-responsive

Elektrotehničar informacionih tehnologija Kragujevac, Beograd

Kako napreduje savremena tehnologija, očekivano je i da se pojavljuju novi obrazovni profili za kojima vlada izuzetno interesovanje. A jedan od njih je i elektrotehničar informacio…
Više
img-responsive

Medicinska sestra – vaspitač

Jedno od zanimanja koja je na tržištu rada sve traženije i za kojim među svršenim osnovcima posebno vlada interesovanje jeste i medicinska sestra - vaspitač. Izuzev brige o zdravl…
Više
img-responsive

Pekar

Školovanje za obrazovani profil pekar, koje takođe u današnje vreme važi za jedno od vrlo perspektivnih zanimanja, sada je moguće i u Nišu, a u okviru Srednje medicinske i IT gimna…
Više
img-responsive

Mesar

Zahvaljujući rešenju broj 022 - 05 - 00047/ 2017 - 03, Srednja medicinska i IT gimnazija Niš stekla pravo da organizuje nastavu u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada…
Više
img-responsive

Carinski tehničar

Obično je dečacima mnogo interesantnije zanimanje carinski tehničar, IV stepen, ali je sve više i devojčica koje se odlučuju za školovanje za pomenuto zanimanje, koje inače takođe …
Više
img-responsive

Farmaceutski tehničar

U okviru područja rada zdravstvo i socijalna zaštita postoje brojni obrazovni profili, koji su mladima naročito interesantni. A osnovni razlog za to jeste što nakon sticanja diplom…
Više
img-responsive

Medicinska sestra – tehničar

Spisak zanimanja koja su iz godine u godinu naročito tražena među mladima je vrlo interesantan, prosto zato što se uvek u samom vrhu te liste nalaze i zanimanja medicinske struke. …
Više

Pored toga što nudi mogućnost redovnog školovanja za brojne obrazovne profile u različitim oblastima, IT gimnazija u Kragujevcu omogućuje svima koji su zainteresovani i koji ispunjavaju jasno definisane uslove da se vanredno školuju po najpovoljnijim cenama, ali i da izvrše proces dokvalifikacije ili prekvalifikacije za zanimanje koje žele.
Svakako se i vanredno školovanje sprovodi u skladu sa odredbama važećeg zakona, a uz maksimalno poštovanje svih pravila koja su za tu vrstu edukacije navedena od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Vanredno školovanje - IT Gimnazija

Nedaleko od samog centra ovog grada, u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića 23 se nalazi IT gimnazija, a svim kandidatima je na raspolaganju mogućnost korišćenja opreme vrhunskog kvaliteta, koja se nalazi u svakoj učionici.

Važećim rešenjem koje je izdato od strane relevantnih državnih institucija, upravo je ova škola okarakterisana kao kvalifikovana za sprovođenje kako programa vanrednog i redovnog školovanja za konkretne obrazovne profile, tako i programa prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Prema odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja, a koje su u Službenom glasniku Republike Srbije objavljene pod brojem 71/09 i 52/11, odnosno 55/2013 se sprovodi edukacija za koju je pomenuta obrazovna institucija i zvanično kvalifikovana.

Kako funkcioniše vanredno školovanje u IT gimnaziji?

Ko god ima minimum 17 godina, a ko je pre toga najmanje završio osnovnu školu, ima pravo da pohađa vanredno školovanje. Zainteresovani kandidati, takođe mogu prethodno da imaju i završenu neku srednju školu ili određeni razred, ali su dužni i da o tome dostave relevantan dokaz.

Koja dokumenta je potrebno priložiti prilikom upisa?

Najpre je neophodno da svaki zainteresovani kandidat priloži original ili overenu fotokopiju svedočanstva završenih razreda osnovne škole, kao i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih i to isto ili ovrenu fotokopiju konkretnog dokumenta ili original.

Ako je neko imao prilike pre toga da stekne diplomu određene srednje škole, onda je on obavezan da prilikom upisa na vanredno školovanje, odnosno kada bude želeo da pristupi postupku prekvalifikacije ili dokvalifikacije za željeno zanimanje, dostavi i taj dokument, to jest originalan dokument ili njegovu fotokopiju koja je overena uz poštovanje aktuelnih pravila.

Kako se vrši upis na vanredno školovanje?

Obaveza je svakog kandidata da prilikom upisa, na prvom mestu priloži kopiju svog ličnog dokumenta, a u kome mora da postoji i fotografija vlasnika, što se odnosi kako na ličnu kartu, tako i na važeći pasoš ili vozačku dozvolu. U slučaju da kandidat još uvek ne poseduje takav dokument, njegov roditelj ili staratelj potpisuje ugovor sa IT gimnazijom o vanrednom školovanju, pa tada dostavlja svoj lični dokument. Podrazumeva se, takođe da svako ko ima validan lični dokument sa čipom, prilikom upisa ima obavezu da ispoštuje pravilo koje se odnosi na njegovo korišćenje, a što znači da je obavezan da ga ima očitanog u tom trenutku, kako bi mogla da bude izvršena njegova pravilna identifikacija.
Ako je kandidat pre toga završio samo osnovnu školu, on prilaže i dokaz o tome, to jest original ili overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi.

Ukoliko je, pak završio neku srednju školu, dostavlja diolomu, a ako je imao prilike da završi samo određeni razred u bilo kojoj srednjoj školi, njegova je obaveza da priloži overenu fotokopiju ili original svedočanstva o završenim razredima srednje škole.

Nakon upisa, IT gimnazija u Kragujevcu, to jest članovi specijalno oformljene komisije za tu priliku, imaju obavezu da pažljivo uporede nastavni plan onog obrazovnog profila za koji kandidat želi da se vanredno školuje sa onim predmetima koje je on eventualno imao prilike već da položi u toku prethodnog školovanja, a kako bi precizno bilo utvrđeno koji su diferencijalni ispiti, to jest koje sve ispite mora da položi da bi stekao diplomu za željeni obrazovni profil. Posle svega toga se zvanično mora doneti odluka, odnosno rešenje o ispitima koje je konkretni kandidat obavezan da položi, a da bi mogao da se kvalifikuje baš za ono zanimanje koje je izabrao.

Ukoliko upisani kandidat nije imao prilike pre toga da pohađa nijednu srednju školu, već je samo završio osnovnu, vanredno školovanje funkcioniše drugačije, jer on tada ima obavezu da polaže sve predmete koji se nalaze u aktuelnom nastavnom programu za konkretni obrazovni profil.

Po kom principu funkcioniše polaganje ispita?

U principu, IT gimnazija u Kragujevcu svakog meseca kandidatima koji su zainteresovani za vanredno školovanje, kao i za proces bilo prekvalifikacije, bilo dokvalidikacije, nudi mogućnost da polažu ispite.

Blagovremeno svi oni bivaju obavešteni o datumu kada se može izvršiti prijava za polaganje ispita za naredni ispitni rok.

Iako zvanično nije navedeno ograničenje o broju ispita koje ima pravo da svaki pojedinačni kandidat prijavi u jednom ispitnom roku, u svakom slučaju se savetuje da svako od njih dobro proceni sopstvene mogućnosti, te se preporučuje da ne prijavljuje više ispita nego što smatra da može tom prilikom da položi.

U zavisnosti od tipa ispita, oni se mogu polagati usmeno i pisanim putem. Podrazumeva se da svaki pojedinačni kandidat dobija precizno obaveštenje ukoliko neki ispit sadrži oba ta dela. Uopšteno govoreći, usmeni deo ispita se uvek mora polagati pred komisijom, a koju će da oformi IT gimnazija Kragujevac u skladu sa pravilima.

Kada određeni kandidat bude položio sve ispite koje predviđa aktuelni nastavni program za konkretni obrazovni profil, ova institucija će mu izdati i diplomu, a koja je od strane nadležnih državnih institucija apsolutno priznata kao validna, te je moguće da je koristi kada god mu se ukaže potreba za tima.

Podrazumeva se da se svaki izdati dokument zavodi u Matičnu knjigu IT gimnazije Kragujevac, a da se sve izvršene promene beleže i u Registru učenika, te da su konkretni podaci dostupni u roku koji je tačno definisan zakonom.

Za koje smerove se organizuje vanredno školovanje?

Pored mnogih drugih, IT gimnazija u Kragujevcu, zainresovanima za vanredno školovanje, odnosno dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, nudi mogućnost da postanu vlasnici diplome za zanimanje IV stepena administator računarskih mreža, odnosno geodetski tehničar - geometar ili tehničar grafičkog dizajna.

Ova obrazovna institucija u ponudi ima i vanredno školovanje za gimnaziju - opšti smer, sportsko odeljenje, ali i za sticanje diplome za obrazovne profile četvrtog stepena elektrotehničar procesnog upravljanja i elektrotehničar za elektroniku na vozilima.

Napominjemo da se praktična nastava u okviru svakog obrazovnog profila gde je nastavnim planom to predviđeno, sprovodi na maksimalno kvalitetan naćin, a uz profesionalnu asistenciju prestižnih kompanija koje posluju na teritoriji grada Kragujevca i sa kojima IT gimnazija ima blisku saradnju.

Uz mogućnost da koriste sve prednosti koje nudi e - learning, svi kandidati koji su zainteresovani kako za vanredno školovanje, tako i da postupak prekvalifikacije ili dokvalifikacije, imaju mogućnost i da zahtevaju konsultacije sa određenim profesorom, a koji će im sasvim sigurno maksimalno izaći u susret!

Koga god interesuje vanredno školovanje, treba da zna da je IT gimnazija u Kragujevcu apsolutno najbolji izbor i to ne samo zbog visokog kvaliteta nastave, te izuzetno kvalifikovanog nastavnog kadra, već i zbog činjenice da je poznata po odličnim cenama!