Loading...

Ekonomski tehničar

Kandidati stiču diplomu za zanimanje ekonomski tehničar, kroz redovno i vanredno školovanje, a u ponudi je i dokvalifikacija, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija.

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2021./2022.

Ukoliko vam matematika ide dobro, nema bolje opcije nego da se školujete u području ekonomije. Jedno od najperspektivnijih zanimanja je ekonomski tehničar, IV stepen, koje je uvek traženo na tržištu rada.

U osnovi, osoba koja se kvalifikuje za to zanimanje ima mnogo mogućnosti za pronalazak zaposlenja u ovoj struci. A pored toga ima mogućnost i da svoje školovanje nastavi, te da upiše izabranu višu školu ili fakultet.

Spektar poslova koje može da obavlja svako, ko stekne diplomu za zanimanje ekonomski tehničar, IV stepen je zaista širok. Zaposlenje može da pronađu, na primer u banci ili u kompaniji koja se bavi osiguranjem, ali i u vladinim organizacijama, zatim u bilo kojoj firmi, u sektoru računovodstva i finansija. Podrazumeva se da osobe sa diplomom za pomenuto zanimanje mogu biti zaposlene i u revizorskim kućama, ali i u firmama koje posluju u oblasti trgovine, usluga ili bilo koje druge oblasti.

Ne samo da su oni specijalizovani za oblast računovodstva i knjigovodstva, već mogu da rade i poslove koji se odnose na istraživanje tržišta.

U osnovi, bave se knjigovodstvenim poslovima i na tom je fokus njihovog rada. Vode brigu o tome na koji način se raspodeljuju finansijska sredstva konkretne kompanije, te vode računa i o svoj pratećoj dokumentaciji.

Budući da Srednja ekonomska škola Užice ima sve potrebne dozvole da organizuje i redovno i vanredno školovanje za zanimanje IV stepena, ekonomski tehničar, to svi koji su zainteresovani imaju mogućnost da steknu validnu diplomu. Nakon toga imaju pravo da u okviru izabrane ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje, a u kojoj imaju otvoren radni dosije, zahtevaju i zvaničan upis te diplome. Podrazumeva se isto tako da bi trebalo informaciju o tome da su stekli diplomu za navedeno zanimanje da unesu u svoj CV, kako bi na taj način potencijalnim poslodavcima dokazali da su kvalifikovani za bavljenje tim poslom. Naravno, imaju mogućnost i da školovanje nastave u okviru odabrane više škole ili fakulteta, ali i da odmah posle sticanja diplome potraže posao u konkretnoj struci.

SPISAK PREDMETA

OPŠTI PREDMETI

 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Istorija
 • Matematika
 • Fizičko vaspitanje
 • Računarstvo i informatika
 • Hemija
 • Sociologija

STRUČNI PREDMETI

 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Računovodstvo
 • Savremena poslovna korespondencija
 • Komercijalno poznavanje robe
 • Ekonomska geografija
 • Statistika
 • Ustavno i privredno pravo
 • Monetarna ekonomija i bankarstvo
 • Poslovna informatika
 • Marketing

OBAVEZAN IZBORNI PREDMET U SKLADU SA NASTAVNIM PROGRAMOM

 • Verska nastava ili Građansko vaspitanje
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Matematika
 6. Računarstvo i informatika
 7. Ekologija
 8. Hemija
 9. Osnovi ekonomije
 10. Poslovna ekonomija
 11. Računovodstvo
 12. Savremena poslovna korespondencija
 13. Obavezan izborni predmet prema programu (Verska nastava ili Građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Matematika
 6. Osnovi ekonomije
 7. Poslovna ekonomija
 8. Računovodstvo
 9. Savremena poslovna korespondencija
 10. Komercijalno poznavanje robe
 11. Ekonomska geografija
 12. Obavezan izborni predmet prema programu (Verska nastava ili Građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Sociologija
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Matematika
 6. Osnovi ekonomije
 7. Poslovna ekonomija
 8. Računovodstvo
 9. Statistika
 10. Ustavno i privredno pravo
 11. Monetarna ekonomija i bankarstvo
 12. Poslovna informatika
 13. Obavezan izborni predmet prema programu (Verska nastava ili Građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Osnovi ekonomije
 6. Poslovna ekonomija
 7. Računovodstvo
 8. Statistika
 9. Ustavno i privredno pravo
 10. Monetarna ekonomija i bankarstvo
 11. Marketing
 12. Poslovna informatika
 13. Obavezan izborni predmet prema programu (Verska nastava ili Građansko vaspitanje)