Loading...

Srednja geodetska škola Kragujevac

Geodetski tehničar - geometar

Geodetski tehničar - geometar

Jedno od možda najatraktivnijih zanimanja za buduće srednjoškolce je sasvim sigurno geodetski tehničar - geometar, a koje je četvrtog stepena. Nastavni program je prilično zanimljiv učenicima, a najpre zato što im omogućuje da prilično lako savldaju predviđenu materiju i da po završetku školovanja b…
Više

Kako je navedeno u Zapisniku o vanrednom inspekcijskom nadzoru, a koji je zaveden pod brojem 42 4 - 614 - 00120 / 2017 - 12, od 23. maja 2017. godine, Sektor za inspekcijske poslove Kragujevac pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije utvrdio je da je Srednja geodetska škola Kragujevac u potpunosti osposobljena da organizuje nastavu u okviru obrazovnog profila geodetski tehničar - geometar u četvorogodišnjem trajanju, a u području rada geodezija i građevinarstvo. Pomenuti zapisnik je donešen na osnovu odredbi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 2 / 2009, 52 / 2011, 55 / 2013, 35 / 2015 - autentično tumačenje i 68 / 2015.

Slobodno se može reći da je na tržištu rada naše zemlje zanimanje geodetski tehničar - geometar svakako traženo, a kandidati koji budu stekli diplomu za ovo zanimanje mogu prilično lako da se zaposle u struci i da rade samostalno. Za koju će se opciju odlučiti, zavisi od njihovih ličnih afiniteta i od potreba na tržištu rada u datom momentu.

Srednja geodetska škola Kragujevac

Vrlo je važno da istaknemo i to da Srednja geodetska škola Kragujevac nudi ne samo redovno i vanredno školovanje za zanimanje četvrtog stepena geodetski tehničar - geometar, nego i mogućnost prekvalifikacije i dokvalifikacije za pomenuti obrazovni profil. A kada se uzme u obzir činjenica da je u pitanju obrazovni profil IV stepena, to svi koji budu stekli ovo zvanje imaju mogućnost ne samo da se odmah nakon toga zaposle u struci, nego isto tako i da odaberu neku višu školu ili fakultet, kako bi nastavili školovanje.

Što se tiče samog programa, Srednja geodetska škola Kragujevac se u potpunosti pridržava svih smernica koje po tom pitanju navodi nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Tako kandidati koji budu pohađali nastavu u okviru obrazovnog profila geodetski tehničar - geometar IV stepeni imaju obavezu ne samo da pohađaju teorijski deo, nego i praktični. Izuzev opšteobrazovnih predmeta, u okviru teorijskog dela zastupljeni su naravno i stručni predmeti. Takođe, s obzirom na to da je u pitanju obrazovni profil u četvorogodišnjem trajanju, to u toku svake školske godine kandidati imaju obavezu da pohađaju i versku nastavu ili građansko vaspitanje, kao izborni predmet prema aktuelnom nastavnom programu.

U saradnji sa pažljivo odabranim pojedincima i pravnim licima u ovoj struci, koji posluju na teritoriji grada, Srednja geodetska škola Kragujevac organizuje praktičan deo nastave. Uzevši u obzir da su poslovni partneri vrlo pažljivo odabrani, to nema sumnje da će kandidati već u toku školovanja imati priliku da od najboljih u okviru konkretne struke i stiču praktična znanja. Sve to će se i te kako pozitivno odraziti i na njihov budući rad.

A da bi dokazala koliko brine ne samo o kvalitetu nastave u okviru teorijskog i praktičnog dela, nego i o kvalitetu nastavnog kadra koji je zadužen za sprovođenje predviđenog programa, Srednja geodetska škola Kragujevac nastoji da profesorima omogući pohađanje dodatnih edukacija. Sve to sa ciljem poboljšanja kvaliteta nastave, uzevši u obzir da se profesori i stručni kadar tokom pohađanja dodatnih edukacija upoznaju sa novostima u oblasti organizacije nastave i da ta znanja svakako implementiraju u svoj rad.

S obzirom na to da je Srednja geodetska škola Kragujevac okarakterisana kao zvanično priznata obrazovna institucija, to podrazumeva da kandidati koji pohađaju nastavu u okviru obrazovnog profila geodetski tehničar - geometar IV stepen postaju vlasnici diplome koja je upisiva u njihov radni dosije. Podrazumeva se da oni taj dosije moraju pre toga imati otvoren u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, a zatim će od strane nadležnih u toj službi i zahtevati njegov upis prema trenutno aktuelnim pravilima. Svakako bi trebalo i da u svoj CV, to jest u radnu biografiju navedu informaciju o tome da su stekli diplomu za konkretno zanimanje, jer će im to sasvim sigurno biti od koristi prilikom javljanja na oglas za posao u okviru te struke.

Srednja geodetska škola Kragujevac nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23 i organizuje nastavu za sve koji su zainteresovani da steknu zvanje geodetski tehničar - geometar IV stepen. Svaki kandidat ima mogućnost da odabere kako redovno školovanje za pomenuti obrazovni profil, tako isto i pohađanje programa dokvalifikacije ili prekvalifikacije, a u ponudi je i vanredno školovanje.