Loading...

Srednja građevinska škola Kruševac

Zidar - fasader

Zidar - fasader

Smatra se da je na tržištu rada povećana potreba za radnicima obrazovnog profila zidar - fasader, treći stepen. Zato i ne čudi što je sve veće interesovanje, tim pre što ovo zanimanje građevinske struke uvek može da bude isplativo. Pored toga što osoba koja stekne diplomu za zanimanje zidar - fasade…
Više
Keramičar - teracer - pećar

Keramičar - teracer - pećar

Zanimanje trećeg stepena koje je sve traženije na tržištu rada je i keramičar - teracer - pećar. U pitanju je obrazovni profil koji je vrlo značajan u savremenom svetu, te mnogi koji su se odlučili kako za redovno ili vanredno školovanje za pomenuti obrazovni profil, tako isto i za prekvalifikaciju …
Više
Građevinski tehničar za niskogradnju - srednja škola

Građevinski tehničar za niskogradnju

Pored toga što osoba koja stekne diplomu za zanimanje građevinski tehničar za niskogradnju, IV stepen učestvuje u postupku planiranja gradnje, njegova je obaveza da uzme učešće i u pripremi. To znači da bi trebalo da učestvuje u izradi projekta, kao i u izvođenju svih poslova koji su propisani. A št…
Više

U ulici Majke Jugovića broj 43 / 2 nalazi se Srednja građevinska škola Kruševac, u okviru koje se organizuje nastava u području rada geodezija i građevinarstvo, za obrazovni profil IV stepena, građevinski tehničar za niskogradnju.

U skladu sa članom 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16 i 95 / 18, te na osnovu člana 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakoni, 10 / 19 i 6 / 20 doneto je dana 04. juna 2021. godine rešenje broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03 od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, prema kome je utvrđeno da Srednja građevinska škola Kruševac u potpunosti zadovoljava sve propisane uslove da može da organizuje nastavu u području rada geodezija i građevinarstvo, a za obrazovne profile i III i IV stepena. Kandidati koji ispunjavaju uslove propisane zakonom, u okviru ove škole mogu da pohađaju nastavu za sticanje zvanja građevinski tehničar za niskogradnju, IV stepena, te za sticanje zvanja zidar - fasader, III stepena i keramičar - teracer - pećar, takođe III stepena.

Srednja građevinska škola Kruševac

Preciznije govoreći, konkretnim rešenjem je utvrđeno da prema slovu pomenutih zakona, ova škola ispunjava sve uslove koji su propisani najpre u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava, a zatim i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika.

I ne samo da se Srednja građevinska škola Kruševac može pohvaliti savremeno opremljenim prostorom, već i kvalitetom nastavnog, odnosno stručnog kadra. Pored toga što je osoblje pažljivo odabrano, a na osnovu kvalifikacija i pređašnjeg iskustva, ova škola nastoji da stručnjacima zaduženim za sprovođenje nastave u okviru obrazovnog profila IV stepena, građevinski tehničar za niskogradnju, kao i okviru obrazovnih profila III stepena, zidar - fasader i keramičar - teracer - pećar omogući da pohađaju specijalizovane seminare i radionice, kako bi kvalitet nastave bio podignut na viši nivo i da bi učenicima bila pružena mogućnost da na što jednostavniji način usvoje gradivo previđeno aktuelnim nastavnim programom.

S obzirom na to da Srednja građevinska škola Kruševac u potpunosti poštuje program koji je određen od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, to podrazumeva da osim stručnih predmeta, učenici tokom redovnog školovanja imaju obavezu da pohađaju i nastavu u okviru opštih predmeta. Takođe je programom za zanimanja IV stepena predviđeno i da u toku svake godine učenici treba da odluče koji će od obaveznih izbornih predmeta da pohađaju.

Vrlo je važno napomenuti i to da svi koji su zainteresovani i koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, mogu u okviru ove škole da pohađaju i vanredno školovanje za zanimanje građevinski tehničar za niskogradnju, IV stepen, kao i za zanimanja III stepena, zidar - fasader i keramičar - teracer - pećar. Sem toga, Srednja građevinska škola Kruševac nudi zainteresovanim kandidatima i opciju prekvalifikacije i dokvalifikacije za pomenuta zanimanja.

Kada je u pitanju pratičan deo nastave, koji je predviđen aktuelnim nastavnim programom, Srednja građevinska škola Kruševac nastoji i u tom segmentu da obezbedi maksimalan kvalitet. Samim tim vodi i te kako računa o tome gde će učenici pohađati praksu, te pažljivo bira saradnike i pruža đacima mogućnost da praktična znanja stiču od najboljih pravnih i fizičkih lica u tom poslu. Sve to će se sasvim sigurno pozitivno odraziti i na njihov budući poslovni angažman, jer će na najbolji mogući način impelementirati u svoj rad znanja stečena tokom školovanja.

Uzevši u obzir da se radi o obrazovnoj instituciji koja poseduje propisane dozvole, te je samim tim i priznata, to Srednja građevinska škola Kruševac po završetku pohađanja nastave za obrazovni profil IV stepena, građevinski tehničar za niskogradnju, odnosno za obrazovni profil zidar - fasader, III stepena i keramičar - teracer - pećar, III stepena izdaje diplomu koja je priznata od strane relevantnih institucija. Baš iz tog razloga i ističemo da bi svaki kandidat trebalo da se obrati nadležnima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a ukoliko ima otvoren radni dosije, kako bi zahtevao zvaničan upis stečene diplome. Isto tako se podrazumeva da bi informaciju o završetku školovanja, odnosno o sticanju diplome za navedeno zanimanje svakako trebalo da unese i u svoj CV, odnosno radnu biografiju.