Loading...

Gimnazija Kragujevac i Beograd

Gimnazija - opšti tip

Gimnazija - opšti tip

U skladu sa rešenjem broj 424 - 614 - 00120 / 2017 - 12, a koje je dana 23.05.2017. godine donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, utvrđeno je da Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac, ulica Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23, ispunjava sve uslov…
Više
Gimnazija - opšti smer (sportsko odeljenje)

Gimnazija - opšti smer (sportsko odeljenje)

U principu, svaki svršeni osnovac koji nije siguran u kom smeru želi da nastavi svoje dalje školovanje, se vrlo često odlučuje da upiše upravo gimnaziju, a kako bi sebi na taj način “dao“ još četiri godine vremena da razmisli o budućem zanimanju. A po nepisanom pravilu, đaci se odlučuju baš za opšti…
Više
Gimnazija - društveno-jezički smer

Gimnazija - društveno-jezički smer

Na dan 19.10. 2022. godine je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Nemanjina 22 - 26, Beograd donelo rešenje broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03, kojim je utvrđeno da je Srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu, ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 23, izd…
Više

Dok je ranije školovanje u gimnazijama bilo isključivo rezervisano za decu, koja imaju želju da nastave svoje obrazovanje na odabranom fakultetu, danas se stvar malo promenila. Naime, s obzirom na to da postoje specijalizovane gimnazije, kao što su na primer računarska ili sportska, jasnije zbog čega vrlo često deca biraju upravo na taj način da se školuju.

Takođe je sve više i gimnazija opšteg tipa, a nakon čijeg završetka su kandidatima vrata mnogih fakulteta otvorena.

Gimnazija

Naravno, da i dalje postoji gimnazija društveno - jezičkog smera i prirodno - matematičkog, kao i specijalizovana jezička gimnazija.

A izuzev njih je dostupna i specijalizovana IT gimnazija u Kragujevcu, koja ima izdvojena odeljenja za sada u Beogradu i u Novom Pazaru. U okviru nje funkcioniše sportsko odeljenje.

Prednost školovanja na taj način je velika, mada postoje i određene mane. Radi se o tome da se u većini slučajeva kao neka vrsta mane školovanja u gimnazijama pominje činjenica da kandidati moraju da steknu fakultetsku ili diplomu neke više škole, a da bi mogli konkretnim poslom da se bave. Ipak, činjenica je da gimnazijsko obrazovanje zaista daje širinu i to je definitivno jedna od velikih prednosti takve vrste školovanje.

Svakako da je još jedna od velikih prednosti i to što postoje specijalizovane gimnazije, a prvenstveno se misli na sportsko odeljenje ili na računarsku gimnaziju, jer je ipak u tom slučaju edukacija donekle fokusirana.

Napominjemo da za apsolutno bilo koju gimnaziju da se kandidati odluče, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije isključivo biva zaduženo za formiranje programa nastave. Zapravo je potpuno svejedno da li je u pitanju redovno ili vanredno školovanje, te da li nekoga interesuje program prekvalifikacije ili dokvalifikacije, jer je program isključivo formiran od strane nadležnog ministarstva.

A u zavisnosti od toga koja gimnazija je u pitanju se definiše i program, mada se svakako fokus mahom stavlja na stručne predmete.

Tako na primer, u okviru društveno - jezičkog smera je akcenat stavljen na srpski jezik i književnost, te na strane jezike, dok je u okviru prirodno - matematičkog smera fokus svakako usmeren na prirodne nauke.

Obično je sportsko odeljenje, odnosno sportska gimnazija vrlo slična gimnaziji opšteg tipa, samo što se tada više izlazi u susret zahtevima kandidata vezano za slobodno vreme, odnosno za mogućnost da pohađaju treninge bez posledica po kvalitet obrazovanja.

Kada je u pitanju računarska gimnazija, tu je svakako fokus najpre usmeren na oblast računarstva i informatike.

Ukoliko neko ne zna čime želi da se bavi, obično je se odlučuje da upiše upravo gimnaziju. A nekako se uvek nameće da je najbolja odluka u tom slučaju da se opredeli za gimnaziju opšteg tipa, koja i nudi najšire obrazovanje.

Gimnazijska diploma je pravno validna, kao i diploma za svako drugo zanimanje, za čiju edukaciju je svakako specijalizovana IT gimnazija u Kragujevcu, odnosno njeno izdvojeno odeljenje u Novom Pazaru i u Beogradu. Trebalo bi da vlasnik te diplome zahteva od nadležnih u okviru poslovnice Nacionalne službe za zapošljavanje upis u njegov radni dosije, a podrazumeva se da će navesti u svojoj radnoj biografiji podatak o posedovanju diplome gimnazije odabranog smera, odnosno tipa.

Gimnazija Beograd

Gimnazija Beograd svima koji imaju manje od 17 godina, a ako su pre toga najmanje stekli osnovno obrazovanje, o čemu poseduju relevantan dokaz u vidu svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, nudi mogućnost da izaberu redovno školovanje u području rada gimnazija - društveno jezički smer.

Nastava se organizuje u potpunosti u skladu sa programom, koji je odredilo nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Budući da Srednja medicinska i IT gimnazija poseduje relevantno rešenje o ispunjenju zakonom propisanih pravila, to je zvanično priznata obrazovna institucija i kao takva izdaje učenicima po završetku četvorogodišnjeg školovanja diplome, koje su priznate i u rangu su sa diplomama drugih državnih obrazovnih institucija u našoj zemlji. Sve to dalje znači da učenici koji završe sa uspehom Gimnaziju Beograd imaju nebrojeno mogućnosti za dalje školovanje na odabranom fakultetu ili višoj školi.

Gimnazija Kragujevac

Gimnazija Kragujevac nudi svim zainteresovanim učenicima, koji su najmanje pre toga završili osnovnu školu i o tome poseduju pravno validan dokaz, a koji imaju manje od 17 godina da pohađaju redovno školovanje u okviru opšteg smera. Nastava se organizuje uz maksimalno poštovanje smernica i programa koje navodi nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Na taj način će steći izuzetno široko obrazovanje, a sama činjenica da je u pitanju gimnazija - opšti smer, te da nije ograničena na izučavanje samo prirodnih ili samo društvenih nauka, kao što je to slučaj kod gimnazija drugačijeg tipa, pruža mogućnost učenicima da po završetku upišu, praktično koju god višu školu ili fakultet žele.