Loading...

Srednja šumarska škola

Šumarski tehničar srednja škola Beograd

Šumarski tehničar

Možda ne tako popularno među mladima, ali zanimanje šumarski tehničar, IV stepen se smatra izuzetno perspektivnim. S obzirom na to da IT gimnazija, čije je sedište u Kragujevcu, a izdvojeno odeljenje u Beogradu, organizuje nastavu za sticanje ovog zvanja, to svako ko želi može da se kroz redovno ili…
Više

Kada su u pitanju škole za kojima ne vlada naročito veliko interesovanje u većini slučajeva, onda svakako treba da bude pomenuta i šumarska škola. Međutim, vremena se menjaju, pa samim tim i trendovi u oblasti obrazovanja. Zato i naglašavamo da je sve više mladih ljudi koji shvataju koliko je važno steći obrazovanje, te zahvaljujući toj diplomi obavljati posao koji spada u red perspektivnih.

Na prvom mestu mislimo na obrazovni profil šumarski tehničar IV stepen, koje je, u principu ne samo najperspektivnije, nego i najinteresantnije mladim ljudima.

Srednja šumarska škola

Ipak, šumarska škola podrazumeva i mnoge druge obrazovne profile, a među njima treba izdvojiti zanimanje tehničar za lovstvo i ribolovstvo, zatim tehničar za pejzažnu arhitekturu i tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera, kao i operater za izradu nameštaja.

Moramo naglasiti da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije predviđa da određeni obrazovni profili budu trećeg, odnosno četvrtog stepena, što znači da kandidati nastavu prate tokom tri, odnosno četiri godine.

U osnovi, šumarska škola ima za cilj da osposobi kadrove, koji će brinuti o zaštiti šuma, odnosno u obradi drveta i o lovstvu i ribarstvu.

Osim već pomenutih obrazovnih profila, u okviru ove škole postoji mogućnost da svako ko želi stekne diplomu za zanimanje tehničar za lovstvo i ribarstvo, ali i da se specijalizira za zanimanje arhitektonski tehničar ako to želi.

Trebalo bi napomenuti da je šumarska škola u Kraljevu, ujedno i jedina specijalizovana za pomenuti sektor, a da sa njom sarađuje srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac, što znači da svi koji žele imaju mogućnost da se propisna školuju za neki od pomenutih obrazovnih profila.

A sve to je naročito značajno i zbog praktičnog dela, koji je zastupljen u okviru skoro svakog programa. Naime, ne samo da IT gimnazija u Kragujevcu, te njeno izdvojeno odeljenje koje se nalazi u Beogradu, ali i u Novom Pazaru imaju saradnju sa pomenutom školom, nego i sa mnogim drugim pravnim licima na području Republike Srbije, koji zapošljavaju radnike na poziciji šumarski tehničar ili nekoj drugoj specijalizovanoj za ovu oblast. Baš iz tog razloga i naglašavamo da će praksa, kao uostalom i teorijski deo nastave, biti izuzetno kvalitetna. Od najboljih u šumarskoj struci će kandidati imati mogućnost da nauče kroz praksu sve što je potrebno. Iz tog razloga je jasno da svi koji budu pohađali bilo redovno ili vanredno školovanje za zanimanje šumarski tehničar, bilo da se opredele za dokvalifikaciju, prekvalifikaciju ili stručno osposobljavanje za neki drugi obrazovni profil, mogu sasvim samostalno u budućnosti taj posao profesionalno da obavljaju.

Svakako je izuzetno značajno da svi budu informisani i o programima koje nudi ova škola, a koja je propisno ovlašćena od strane nadležnih institucija naše zemlje za svaki od njih. Dostupno je kako vanredno školovanje i redovno za željeni profil iz ove struke, tako isto i programe dokvalifikacije, zatim prekvalifikacije i stručno osposobljavanje za konkretne obrazovne profile.

Vrlo je važno informacija i ta da su zanimanja za koja obrazovanje nudi šumarska škola na tržištu rada naše zemlje, ali i mnogih država prilično često tražena. A sve to znači da po sticanju diplome za zanimanje šumarski tehničar ili neko drugo iz ove struke kandidati imaju mogućnost da u relativnom kratkom vremenskom periodu pronađu posao u struci. Naravno da je važno naglasiti i da većina zanimanja šumarske struke podrazumeva rad na otvorenom, a ređe u zatvorenim prostorijama.