Loading...

Šumarski tehničar

Sticanje diplome za zanimanje šumarski tehničar, četvrti stepen se vrši kroz redovno ili vanredno školovanje, stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.

Možda ne tako popularno među mladima, ali zanimanje šumarski tehničar, IV stepen se smatra izuzetno perspektivnim.

S obzirom na to da IT gimnazija, čije je sedište u Kragujevcu, a izdvojeno odeljenje u Beogradu, organizuje nastavu za sticanje ovog zvanja, to svako ko želi može da se kroz redovno ili vanredno školovanje propisno kvalifikuje. Inače, ova obrazovna institucija nudi mogućnosti prekvalifikacije za pomenuto zanimanje, ali i dokvalifikacije, te postoji mogućnost i da svako ko želi izvrši stručno osposobljavanje za zanimanje šumarski tehničar.

Na osnovu toga za koji tip programa se kandidat odluči se definiše princip školovanja. Naime, kada je u pitanju prekvalifikacija ili dokvalifikacija, zahteva se da tim stručnjaka izvrši uvid u dokumentaciju kandidata, kako bi bilo ustanovljeno koji su ispiti diferencijalni i na koji način će biti organizovano školovanje.

U principu je važno da prvo svi zainteresovani izvrše prijavu, a osnovne podatke o sebi mogu ili poslati na mejl ili zaposlenima ove škole izdiktirati putem telefona, s tim da to mogu učiniti i lično.

Prilikom zvaničnog upisa bi kandidat trebalo da dostavi kao prvo dokaz o stručnoj spremi, a u smislu da priloži kako diplomu završene srednje škole, tako isto i svedočanstva za svaki od razreda. Sem toga, potrebno je da dostavi i uverenje o državljanstvu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih.

Osnovni zadatak svakog lica, koje stekne kvalifikacije za obrazovni profil šumarski tehničar IV stepen jeste da sakuplja sve relevantne podatke o flori i fauni, kao i da ih na propisani način čuva. Takođe će identifikovati specifične odlike određenog šumskog područja, te brinuti o zaštiti bilja od štetočina i bolesti. Sem toga, šumarski tehničar vodi brigu o očuvanju, odnosno o zaštiti retkih vrsta, koje su tako zakonski okarakterisane. Zadatak mu je i da planira, odnosno da određuje koji su delovi određenog šumskog predela pogodni za pošumljavanje ili za seču. Određuje i koja drva i u kojoj količini bi trebalo da u određenom periodu budu posečena. Prilikom izgradnje različitih objekata u šumama ili puteva je upravo šumarski tehničar zadužen za nadzor svih takvih radova. Uopšteno govoreći, njegovo radno mesto je na otvorenom, a ređe je zaposlen u nekoj laboratoriji ili je zadužen za obavljanje određenih administrativnih poslova.

Školovanje za ovo zanimanje traje ukupno četiri godine, a organizuje se u skladu sa pravilima koja donosi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje.

Uzevši u obzir da je IT gimnazija u Kragujevcu, odnosno njeno izdvojeno odeljenje u Beogradu ovlašćena da sprovodi kako redovno i vanredno školovanje, tako isto i da vrši program dokvalifikacije i prekvalifikacije, te stručno osposobljavanje za zanimanje šumarski tehničar, to izdaje i diplomu koja je u potpunosti priznata. Praktično govoreći se nalazi u potpuno istom rangu, kao i diploma državne škole u kojoj je dostupan taj obrazovni profil. U skladu sa zakonom, svaki vlasnik diplome za pomenuto zanimanje ima pravo da se obrati zaposlenima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, čija je dužnost da izvrše zvaničan upis dokumenta u radni dosije kandidata prema aktuelnim pravilima.

U nastavnom programu se nalaze kako stručni predmeti, tako isto i opšteobrazovni, te praktična nastava.

A prema aktuelnom programu je predviđeno da kandidati praksu obavljaju tokom treće i četvrte godine. Inače ova obrazovna institucija sarađuje kako se stručnim školama širom naše zemlje, tako isto i sa firmama koje zapošljavaju lica na radnoj poziciji šumarski tehničar. Zahvaljujući toj saradnji, praksa se organizuje na visokom nivou.

Naglasili bismo i to da u toku svake školske godine kandidati imaju obavezu i da pohađaju jedan izborni predmet. Nudi im se mogućnost da odaberu hoće li pohađati versku nastavu ili će pratiti predmet građansko vaspitanje.

Matematika, fizičko i zdravstveno vaspitanje, te srpski jezik i književnost, kao i strani jezik su četiri opšteobrazovna predmeta koja se izučavaju tokom svake školske godine. A izuzev njih, u programu za obrazovni profil šumarski tehničar, IV stepen se nalaze i predmeti biologija, hemija, fizika i sociologija, zatim predmeti istorija i računarstvo i informatika. Takođe su u programu i predmeti muzička umetnost i likovna kultura, kao i predmet ustav i prava građana.

Ekonomika i organizacija u šumarstvu, zatim planiranje gazdovanja u šumama i šumske komunikacije su stručni predmeti, koji se nalaze u programu za taj obrazovni profil. Sem njih, kandidati izučavaju i predmete lovstvo i uređenje bujica, zatim predmete šumska botanika, tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom i pedologija sa geologijom. Meteorologija sa klimatologijom, potom predmet anatomija i svojstva drveta, kao i predmeti ishrana bilja i proizvodnja sadnog materijala su, takođe u programu zastupljeni. Dendrologija sa fitocenologijom, potom dendrometrija i zaštita šuma, kao i predmeti gajenje šuma i geodezija, te predmet alati i mehanizacija u šumarstvu se takođe izučavaju tokom školovanja za navedeni obrazovni profil.

SPISAK PREDMETA

OPŠTI PREDMETI

 • Srpski jezik i književnost
 • Matematika
 • Strani jezik
 • Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 • Istorija
 • Muzička umetnost
 • Likovna kultura
 • Sociologija
 • Filozofija
 • Fizika
 • Hemija
 • Ustav i prava građana
 • Računarstvo i informatika
 • Biologija

STRUČNI PREDMETI

 • Šumska botanika
 • Pedologija sa geologijom
 • Meteorologija sa klimatologijom
 • Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
 • Anatomija i svojstva drveta
 • Proizvodnja sadnog materijala
 • Ishrana bilja
 • Dendrologija sa fitocenologijom
 • Alati i mehanizacija u šumarstvu
 • Geodezija
 • Gajenje šuma
 • Zaštita šuma
 • Dendrometrija
 • Iskorišćavanje šuma
 • Lovstvo
 • Šumske kulture i plantaže
 • Šumske komunikacije
 • Uređenje bujica
 • Planiranje gazdovanja u šumama
 • Ekonomika i organizacija u šumarstvu
 • Praktična nastava na osnovu programa za ovaj obrazovni profil

Obavezan izborni predmet u skladu sa programom

 • Verska nastava ili Građansko vaspitanje
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Geografija
 6. Fizika
 7. Hemija
 8. Biologija
 9. Muzička umetnost
 10. Računarstvo i informatika
 11. Meteorologija sa klimatologijom
 12. Šumska botanika
 13. Pedologija sa geologijom
 14. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Fizika
 6. Hemija
 7. Istorija
 8. Likovna kultura
 9. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
 10. Ishrana bilja
 11. Proizvodnja sadnog materijala
 12. Dendrologija sa fitocenologijom
 13. Alati i mehanizacija u šumarstvu
 14. Anatomija i svojstva drveta
 15. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Sociologija
 6. Geodezija
 7. Zaštita šuma
 8. Alati i mehanizacija u šumarstvu
 9. Gajenje šuma
 10. Dendrometrija
 11. Lovstvo
 12. Iskorišćavanje šuma
 13. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 14. Praktična nastava
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Ustav i prava građana
 6. Filozofija
 7. Zaštita šuma
 8. Šumske kulture i plantaže
 9. Planiranje gazdovanja u šumama
 10. Iskorišćavanje šuma
 11. Uređenje bujica
 12. Ekonomika i organizacija u šumarstvu
 13. Praktična nastava
 14. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)