Loading...

Srednja optičarska škola

Tehničar optike srednja škola Beograd

Tehničar optike

Ne samo da svi koji su zainteresovani za sticanje diplome za zanimanje tehničar optike mogu pohađati odabrani način školovanja u Kragujevcu, u kome funkcioniše IT gimnazija, već to mogu učiniti i u izdvojenom odeljenju te obrazovne institucije u Beogradu. Potrebno je da svi koji su zainteresovani u …
Više
Mehaničar optike srednja škola Beograd

Mehaničar optike

S obzirom na to da je zanimanje mehaničar optike trećeg stepena, to podrazumeva da kandidati zainteresovani za školovanje imaju obavezu nastavu da pohađaju tri godine ukupno. Posle toga se mogu odlučiti ili za pronalazak zaposlenja u struci ili za nastavak školovanja, ali tek nakon što pristupe prog…
Više

Među zanimanja koja su trenutno na tržištu rada deficitarna spadaju i ona, koja su vezana za optičarsku struku. Samim tim bi trebalo i da prilično brzo pronađe posao svako, ko se za neko od njih bude kvalifikovao.

Pored toga što redovno školovanje nudi srednja optičarska škola za odabrano zanimanje, dostupna i mogućnost vanrednog školovanja. Na raspolaganju je zainteresovanima i program dokvalifikacije, zatim prekvalifikacije i stručno osposobljavanje za zanimanje trećeg stepena mehaničar optike, odnosno za obrazovni profil tehničar optike, koji je četvrtog stepena.

Srednja optičarska škola

Takođe, nastava za pomenute obrazovne profile se nudi i u okviru mašinske škole, odnosno tehničke, a akcenat je u svakom slučaju stavljen na praktični deo edukacije.

Razlog zbog koga je praksa naročito važno za školovanje u okviru zanimanja, koje nudi srednja optičarska škola jeste što se na taj način omogućuje kandidatima da savladaju sva znanja, koja su im potrebna za budući rad. Uzevši u obzir da srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac posebno vodi računa o kvalitetu nastavnog kadra i o stručnim saradnicima, to je praktična nastava isključivo organizovana u saradnji sa najboljima u toj struci. Time se svakom kandidatu pruža mogućnost da vrlo brzo bude osposobljen za obavljanje svih radnih zadataka, koje podrazumeva zanimanje tehničar optike ili mehaničar optike. Još treba dodati i informaciju da izdvojeno odeljenje u Beogradu ove škole nudi priliku zainteresovanima da se kvalifikuju za zanimanje III stepena, mehaničar optike, odnosno da steknu diplomu za obrazovni profil četvrtog stepena, tehničar optike. Isto tako je i vrlo bitna informacija da ova sertifikovana srednja škola ima i izdvojeno odeljenje Novi Pazar.

A pored mogućnosti da se zaposle u specijalizovanim optičarskim radnjama, lica koja prođu kroz stručno osposobljavanje ili redovno, odnosno vanredno školovanje za neko od zanimanja, koje nudi srednja optičarska škola, posao mogu da nađu i u fabrikama dioptrijskih stakala i pomagala.

Posebno je važno napomenuti da je dostupna i mogućnost pohađanja programa dokvalifikacije i prekvalifikacije za neko od konkretnih zanimanja.

U principu, srednja optičarska škola nudi mogućnost svima koji imaju želju, da steknu validnu diplomu za konkretno zanimanje. Najbitnije je naglasiti da ova obrazovna institucija funkcioniše u skladu sa pravilima, koja navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Takođe je u pitanju specijalizovana obrazovna institucija, koja ima sve neophodne dozvole za sprovođenje konkretnih programa, a koje su izdate od strane relevantnih državnih institucija. Upravo iz tog razloga će svaki kandidat, koji bude postao vlasnik diplome za zanimanje mehaničar optike, treći stepen ili za zanimanje tehničar optike, koje je četvrtog stepena, moći da zahteva upis diplome u svoj radni dosije. Uopšteno govoreći, pravila su izmenjena u vezi sa upisom diploma i sertifikata, koje pojedinci steknu, pa od nedavno to imaju pravo isključivo da izvrše nadležni u okviru poslovnica Nacionalne službe za zapošljavanje. A njima bi trebalo svaki kandidat da se obrati pošto završi sa pohađanjem izabranog programa.

Kada zainteresovano lice završi redovno ili vanredno školovanje za obrazovni profil mehaničar optike, treći stepen, ima mogućnost da pohađa i program dokvalifikacije za obrazovni profil tehničar optike, ako to želi. Na taj način će postati vlasnik diplome za dva zanimanja, te će praktično govoreći moći da bira čime želi da se bavi u budućnosti.

Što se samog školskog programa tiče, zastupljeni su kako opšteobrazovni predmeti, tako isto i stručni. Napominjemo još jednom da je u potpunosti celokupan program usklađen sa pravilnikom nadležnog ministarstva, te da osim teorijskog dela, obuhvata i praktičan. Obavezan izborni predmet u skladu sa aktuelnim programom za svaku školsku godinu jeste građansko vaspitanje ili verska nastava, a zastupljeni su standardni opšti predmeti, kao na primer: matematika, srpski jezik i književnost, strani jezik, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zatim geografija, istorija i hemija, te biologija i fizika. Takođe se u programu nalazi i opšteobrazovni predmet ustav i prava građana, zatim računarstvo i informatika, likovna kultura, sociologija i muzička umetnost, kao i opšti predmet filozofija.

Za zanimanje mehaničar optike je manja zastupljenost opštih, a veća stručnih predmeta u programu.

Sve informacije o programu dokvalifikacije, kao i prekvalifikacije, te vezano za stručno osposobljavanje, odnosno vanredno ili redovno školovanje za smer mehaničar optike ili tehničar optike su dostupne po zahtevu svakog zainteresovanog kandidata.