Loading...

Srednja medicinska i IT gimnazija Novi Pazar

Telefon
+381 60 6754467
+381 69 3090585
Adresa
Relje Krilatice 8, 36300 Novi Pazar

Obrazovni profili

Medicinska sestra tehničar Beograd

Medicinska sestra – tehničar

Nema potrebe preterano govoriti o ovom zanimanju, jer je dobro poznato da je na tržištu rada uvek traženo i to ne samo u našoj zemlji, već i u inostranstvu. Zahvaljujući činjenici da Srednja medicinska i IT gimnazija Novi Pazar poštuje sve smernice koje navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u vezi sa programom, to kandidati koji se budu školovali u okviru obrazovnog profila IV stepena medicinska sestra - tehničar imaju mogućnost da i teoretski i praktično usvoje sva predviđena znanja.
Više
Farmaceutski tehničar srednja škola

Farmaceutski tehničar

Smatra se da je farmaceutski tehničar jedno od onih zanimanja, koje će uvek biti aktuelno na tržištu rada. Svi koji su zainteresovani imaju mogućnost kako da se po završetku školovanje i sticanja diplome za zanimanje farmaceutski tehničar, IV stepen zaposle u toj struci ili da nastave školovanje na Farmaceutskom fakultetu najčešće.
Više

O školi

Prema rešenju broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03 koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donelo 25. juna 2019. godine utvrđeno je da je Srednja medicinska i IT gimnazija Novi Pazar ispunila sve zahteve koji su propisani najpre članom 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16 i člana i članom 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakon i 10 / 19, tako da stiče pravo da organizuje nastavne planove i programe u području rada zdravstvo i socijalna zaštita. Sve to znači da kandidati imaju mogućnost da se u okviru ove srednje škole obrazuju za zanimanje medicinska sestra - tehničar, IV stepen i farmaceutski tehničar, IV stepena.

Prethodno pomenutim rešenjem je utvrđeno da Srednja medicinska i IT gimnazija Novi Pazar ispunjava sve zakonom propisane uslove ne samo u vezi sa opremom i prostorom, već i u pogledu nastavnih sredstava za rad, kao i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika.

Srednja medicinska i IT gimnazija Novi Pazar

Prostorije ove škole su smeštene na adresi Relje Krilatice broj 8, a kandidatima se nudi mogućnost da steknu priznatu diplomu za vrlo perspektivna zanimanja medicinske struke. Pored toga što Srednja medicinska i IT gimnazija Novi Pazar naročito pažnju obraća na opremljenost prostora i na kvalitet nastavnih sredstava koja su na raspolaganju učenicima, takođe se vodi računa i o odabiru nastavnog i stručnog kadra. U tom smislu su profesori najbolji u svom poslu, a iza njih se nalazi i sasvim dovoljno iskustva. Uz to, ova škola pruža mogućnost svojim zaposlenima da pohađaju specijalizovane radionice i seminare, jer je neophodno da budu u toku sa aktuelnostima u oblasti obrazovanja, pa će samim tim znanje koje steknu u toku pohađanja seminara i radionica oni i da primene u svom radu, kako bi poboljšali inače kvalitetnu nastavu.

Profesori u našoj školi

Podrazumeva se da Srednja medicinska i IT gimnazija Novi Pazar vodi računa posebno o kvalitetu nastavnog kadra, a ne samo o kvalitetu prostora i nastavnih sredstava. Iz tog razloga su svi profesori obavezni da pohađaju specijalizovane seminare, kako bi se upoznali sa aktuelnim trendovima na svetskom nivou i da bi ta znanja implementirali u svoj rad, kako bi poboljšali i kvalitet obrazovanja.

Takođe je dobro napomenuti i da su profesori pomenute škole iskusni stručnjaci, iza kojih se nalazi višegodišnje iskustvo. Baš zato nema sumnje da će oni znanja predviđena nastavnim programom nastojati da što je moguće jednostavnije prenesu učenicima.

Obavljanje prakse

S obzirom na to da je u pitanju obrazovna institucija kojoj je kvalitet na prvom mestu, to uopšte nije čudno što Srednja medicinska i IT gimnazija Novi Pazar ostvaruje saradnju sa pravnim licima koja su najprofesionalnija u ovoj oblasti. Upravo u okviru tih institucija se učenicima omogućuje da pohađaju praktičan deo nastave, kako bi od najboljih imali priliku da uče.

Šta po završetku škole?

Svako ko stekne diplomu za zanimanje farmaceutski tehničar, IV stepen ili za zanimanje medicinska sestra - tehničar, IV stepen ima mogućnost da odmah posle toga počne da radi u struci. Stvar je u tome da se ova zanimanja smatraju naročito traženim, te bi trebalo u relativno kratkom roku po završetku školovanja kandidati koji odluče da ne nastavljaju školovanje i da se zaposle u konkretnoj struci.

Zahvaljujući činjenici što se radi o zanimanjima četvrtog stepena, to kandidati imaju mogućnost da nastave školovanje na izabranoj višoj školi ili fakultetu. Obično lica koja steknu zvanje farmaceutski tehničar, IV stepen se odlučuju za nastavak školovanja na Farmaceutskom fakultetu. Kada su u pitanju učenici koji se školuju za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar, većina njih se odlučuje da školovanje nastavi na Višoj medicinskoj školi ili na Medicinskom fakultetu.

Svakako da Srednja medicinska i IT gimnazija Novi Pazar uz redovno i vanredno školovanje, te postupak dokvalifikacije, zainteresovanima nudi mogućnost prekvalifikacije za zanimanje u okviru izabrane struke, a u u slučaju da se predomisle. Na taj način će moći da steknu i diplomu za obrazovni profil u okviru neke druge oblasti ukoliko to budu želeli.

Mogućnost zaposlenja

Kao što je već pomenuto, farmaceutski tehničar i medicinska sestra - tehničar spadaju u zanimanja koja su naročito na tržištu rada naše zemlje tražena, ali i na tržištima rada u drugim zemljama. Upravo iz tog razloga i ne postoji bojazan da će kandidat koji bude pohađao nastavu u okviru odabranog smera ostati bez zaposlenja. Zapravo se očekuje da vrlo brzo posle sticanja diplome on u toj struci pronađe posao.

Kada su u pitanju kandidati koji su se kvalifikovali za zanimanje farmaceutski tehničar, većina njih zaposlenje potraži u privatnoj ili državnoj apoteci. A ako je neko stekao diplomu za zanimanje medicinska sestra - tehničar, ima mnogo više mogućnosti za zaposlenje, bez obzira da li će to biti državna ili privatna institucija.