Loading...

Farmaceutski tehničar

Kandidati stiču diplomu za zanimanje farmaceutski tehničar, kroz redovno i vanredno školovanje, a u ponudi je i dokvalifikacija, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija.

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.

Sanitas Klinik - Idealna praksa

U okviru područja rada zdravstvo i socijalna zaštita postoje brojni obrazovni profili, koji su mladima naročito interesantni. A osnovni razlog za to jeste što nakon sticanja diplome za neko od tih zanimanja kandidati, u principu relativno lako i brzo mogu da pronađu zaposlenje. Upravo zato Srednja medicinska škola Beograd može da se pohvali pažljivo odabranim obrazovnim profilima te struke.

Inače je poznata informacija da je za zdravstvenim radnicima velika potreba na tržištu rada u našoj, ali i u mnogim drugim zemljama, pa ne čudi što se mladi odlučuju za školovanje upravo u okviru zanimanja te struke.

Zahvaljujući tome što je od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije upravo Srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu, ali i njena izdvojena odeljenja u Beogradu, Nišu i u Novom Pazaru, zvanično ovlašćena za sprovođenje programa za sticanje zvanja farmaceutski tehničar, to svi zainteresovani za školovanje nemaju razloga za brigu.

Naime, diploma koju će steći nakon što budu završili četvorogodišnje školovanje je u rangu diplome svake druge državne obrazovne institucije. A to znači da oni imaju apsolutno pravo da se obrate nadležnima u poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje i zahtevaju da ta diploma bude zvanično upisana u njihov radni dosije. Naravno da moraju biti ispoštovana pravila koja su nedavno izmenjena, tako da isključivo nadležni u toj državnoj instituciji vrše upis i stečenih diploma i sertifikata.

Treba dodati i to da je data mogućnost svakome ko se školuje redovno ili vanredno za zanimanje farmaceutski tehničar, odnosno ko izvrši stručno osposobljavanje ili je zainteresovan za program dokvalifikacije ili prekvalifikaciju, da nakon toga nastavi školovanje. Izuzev na nekoj višoj školi, kandidati se mogu odlučiti i za pohađanje fakulteta.

Takođe je i velika mogućnost zapošljavanja u specijalizovanim institucijama, poput biljnih ili klasičnih apoteka, zatim fabrika lekova ili galenskih laboratorija i na drugim mestima. Nastava za obrazovni profil četvrtog stepena farmaceutski tehničar se organizuje uz maksimalno poštovanje nastavnog programa, koji je propisan od strane nadležnog ministarstva. Sa tim u vezi napominjemo da su zastupljeni kako opšteobrazovni predmeti, tako i stručni. Takođe je obaveza svakog kandidata i da izabere hoće li pohađati predmet verska nastava ili građansko vaspitanje i to svake školske godine.

U toku sve četiri školske godine kandidati imaju obavezu da izučavaju opšte predmete: fizičko vaspitanje, strani jezik i matematika, kao i predmet srpski jezik i književnost. Zastupljeni su i opšteobrazovni predmeti sociologija sa pravima građana, biologija i hemija, zatim likovna kultura, geografija i fizika, kao i predmeti istorija i računarstvo i informatika.

A budući da je mnogo više stručnih predmeta u programu za obrazovni profil farmaceutski tehničar, to slobodno možemo reći da je akcenat upravo na njih i stavljen. Izuzev predmeta higijena i zdravstveno vaspitanje, anatomija i fiziologija, te farmaceutsko - tehnološke operacije i postupci, u programu se nalaze i stručni predmeti latinski jezik, medicinska etika i prva pomoć. Osim njih, zastupljeni su i predmeti mikrobiologija sa epidemiologijom, organizacija farmaceutske delatnosti i patofiziologija, kao i predmet farmaceutska tehnologija. Treba dodati i to da bez obzira da li se kandidati opredele za stručno osposobljavanje ili za prekvalifikaciju, odnosno dokvalifikaciju za obrazovni profil farmaceutski tehničar, to jest za redovno ili vanredno školovanje, moraju pratiti i nastavu u okviru predmeta analitička hemija, farmakognozija sa fitoterapijom i predmeta farmaceutska hemija sa analitikom lekova. Trebalo bi pomenuti da se u programu nalaze i predmeti bromatologija sa dijetetikom, toksikologija i zdravstvena psihologija, kao i predmeti preduzetništvo, farmakologija i farmakoterapija, te predmet kozmetologija.

Spisak predmeta

OPŠTI PREDMETI

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Matematika
 • Fizičko vaspitanje
 • Latinski jezik
 • Istorija
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Računarstvo i informatika
 • Muzička kultura
 • Likovna kultura
 • Sociologija i pravo građana

STRUČNI PREDMETI

 • Anatomija i fiziologija
 • Farmaceutsko - tehnološke operacije i postupci
 • Prva pomoć
 • Medicinska etika
 • Higijena i zdravstveno vaspitanje
 • Mikrobiologija sa epidemiologijom
 • Patofiziologija
 • Analitička hemija
 • Farmaceutska tehnologija
 • Organizacija farmaceutske delatnosti
 • Farmakognozija sa fitoterapijom
 • Farmaceutska hemija sa analitikom lekova
 • Osnovu kliničke farmacije
 • Medicinska biohemija
 • Zdravstvena psihologija
 • Toksikologija
 • Kozmetologija
 • Bromatologija sa dijetetikom
 • Farmakologija i farmakoterapija
 • Preduzetništvo

OBAVEZAN IZBORNI PREDMET PO AKTUELNOM NASTAVNOM PROGRAMU

 • Verska nastava ili Građansko vaspitanje
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Latinski jezik
 6. Likovna kultura
 7. Istorija
 8. Računarstvo i informatika
 9. Geografija
 10. Biologija
 11. Hemija
 12. Fizika
 13. Farmaceutsko - tehnološke operacije i postupci
 14. Medicinska etika
 15. Anatomija i fizioligija
 16. Higijena i zdravstveno vaspitanje
 17. Prva pomoć
 18. Građansko vaspitanje ili Verska nastava
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Biologija
 6. Mikrobiologija sa epidemiologijom
 7. Patofiziologija
 8. Analitička hemija
 9. Farmaceutska tehnologija
 10. Organizacija farmaceutske delatnosti
 11. Farmakognozija sa fitoterapijom
 12. Verska nastava ili Građansko vaspitanje
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Muzička kultura (izborni predmet)
 6. Sociologija i prava građana
 7. Farmakognozija sa fitoterapijom
 8. Farmaceutska tehnologija
 9. Farmaceutska hemija sa analitikom lekova
 10. Osnovi kliničke farmacije
 11. Zdravstvena psihologija
 12. Toksikologija
 13. Medicinska biohemija
 14. Građansko vaspitanje ili Verska nastava
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Istorija (predmet po izboru)
 6. Farmaceutska hemija sa analitikom lekova
 7. Bromatologija sa dijetetikom
 8. Farmaceutska tehnologija
 9. Farmakologija i farmakoterapija
 10. Preduzetništvo
 11. Kozmetologija
 12. Građansko vaspitanje ili Verska nastava