Loading...

Srednja medicinska škola Kragujevac

O školi

Prema članu broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 16 i na osnovu člana broj 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, objavljenog u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 88 / 17, 27 / 18 - dr zakon i 10 / 19, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dana 8. jula 2019. godine donelo rešenje broj 022 - 015 - 05 - 00047 / 2017 - 03, kojim je utvrđeno da je Srednja medicinska škola Kragujevac, koja se nalazi u ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23 u potpunosti ispunila sve uslove koji su propisani ovim zakonom, tako da može da organizuje nastavu u području rada zdravstvo i socijalna zaštita i to za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar IV stepen. Prilikom provere je tom prilikom utvrđeno da je pomenuta obrazovna institucija ispunila sve uslove koji se tiču ne samo nastavnih sredstava i opreme, odnosno prostora, nego i broja nastavnika i stručnih saradnika, tako da ima pravo da ostvaruje nastavni program za pomenuti obrazovni profil.

A ono što je takođe važno da istaknemo jeste da Srednja medicinska škola Kragujevac poštuje sva pravila, koja navodi nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije vezano za nastavni plan i program za pomenuti obrazovni profil. Upravo iz tog razloga se od svakoga ko želi da se školuje za zanimanje četvrtog stepena medicinska sestra - tehničar i zahteva kao prvo da pohađa teorijski deo nastave, a kao drugo da u predviđenom trajanju pohađa i praktičan deo ove edukacije.

Da se osvrnemo odmah na teorijski deo, te da napomenemo da učenici, a bez obzira da li se odluče za program dokvalifikacije ili prekvalifikacije, odnosno za vanredno ili redovno školovanje za konkretni obrazovni profil, imaju obavezu da prate opšteobrazovne predmete i stručne, kako je definisano konkretnim nastavnim programom. U toku svake školske godine se od kandidata zahteva da odluče koji će obavezan izborni predmet pohađati. Na raspolaganju im je izbor između verske nastave i građanskog vaspitanja.

Pored toga što Srednja medicinska škola Kragujevac vodi računa o kvalitetu nastavnih sredstava i nastavnog kadra, takođe posebno obraća pažnju i na odabir pravnih subjekata sa kojima ostvaruje praktičan deo nastave. U tom smislu svim polaznicima omogućuje da praktična znanja stiču od vrhunskih stručnjaka u oblasti medicine. Kada budu obavljali ovaj posao, učenici će shvatiti koliko je to značajno, prosto zato što su imali priliku da u toku edukacije uče od najboljih u okviru konkretne oblasti.

Da bi kvalitet edukacije bio sve bolji i bolji, Srednja medicinska škola Kragujevac nastoji i da stručnom kadru, odnosno profesorima koji su zaduženi za sprovođenje nastave omogući dodatnu edukaciju. Tokom različitih seminara i radionica koje pohađaju, oni imaju prilike da dobiju informacije i o tome koje su novosti trenutno na polju edukacija. Podrazumeva se da će znanja koja tom prilikom steknu da primene i u svom radu, te da će tako značajno olakšati svima koji pohađa obrazovni profil četvrtog stepena medicinska sestra - tehničar da savladaju gradivo predviđeno programom.

S obzirom na to da je Srednja medicinska škola Kragujevac na osnovu već pomenutog rešenja dobila dozvolu za organizaciju nastave, to znači da svi koji budu stekli diplomu za obrazovni profil IV stepena medicinska sestra - tehničar kao prvo treba tu informaciju da unesu u svoju radnu biografiju, odnosno CV. A sem toga, podrazumeva se da kandidati koji u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje imaju otvoren radni dosije treba da se nadležnim u toj službi obrate i da zahtevaju zvaničan upis diplome koju su stekli.

Idealna praksa - Sanitas KlinikProfesori u našoj školi

Sa ciljem da svim učenicima obezbedimo maksimalno kvalitetnu edukaciju, sa puno pažnje smo odabrali profesore koji predstavljaju Privatnu srednju medicinsku školu i u Kragujevcu i u Beogradu i u Novom Pazaru i u Užicu.

Gordana S.

Zdravstvena nega

Nastavnik zdravstvene nege.

Gordana S.
Nastavnik zdravstvene nege
Milanka B.

Zdravstvena nega

32 godine radi u prosveti kao nastavnik stručnih predmeta.

Milanka B.
Diplomirani specijalni pedagog
Jasmina N.

Zdravstvena nega

Nastavnik je Zdravstvene nege i Prve pomoći.

Jasmina N.
Nastavnik zdravstvene nege
Tatjana M.

Zdravstvena nega

Radno iskustvo - Klinički centar, Kragujevac - klinika za plućne bolesti i hirurška klinika. Pozicija: viša medicinska sestra-tehničar.

Tatjana M.
Strukovna medicinska sestra
Dr. Marko Ć.

Medicinska grupa predmeta

Diplomirao na medicinskim fakultetu u Kragujevcu i stekao zvanje doktora medicine.

Dr. Marko Ć.
Doktor medicine

Obavljanje prakse

Budući da je praktičan rad izuzetno važan, to Privatna srednja medicinska škola u Kragujevcu, naročito vodi računa o tome da sa puno pažnje odabere partnere, odnosno institucije u okviru kojih će učenici imati priliku da pohađaju praktičan deo nastave za konkretne obrazovne profile. U Kragujevcu, saradnju imamo sa Kliničkim Centrom, jednom od 4 institucija u Srbiji koja pruža usluge tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite.


Prohodnost na fakultetima

Ako želite da imate mnogo veću mogućnost za pronalaženje boljeg zaposlenje u struci, trebalo bi da znate da je školovanje za zanimanje medicinska sestra - tehničar i farmaceutski tehničar izuzetno perspektivno.

S obzirom na to da Privatna srednja medicinska škola u Kragujevcu, nastavu organizuje prema smernicama nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, to se slobodno može reći da je diploma koju učenici steknu po završetku pohađanja nastave u potpuno istom rangu kao i za bilo koju drugu školu, koja je od strane nadležnog ministarstva sertifikovana. Bilo da se učenik nakon školovanja u našoj školi odluči za Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu, ili neku drugu visokoškolsku ustanovu u Šumadijskom okrugu ili bilo gde u Srbiji, biće spreman za dalje školovanje i usavršavanje.


Mogućnost zaposlenja

Dobro je poznato da su zanimanja u oblasti medicine među najperspektivnijima, prosto zato što mogućnost zaposlenja postoji kako na teritoriji Republike Srbije, tako isto i u celom svetu.
Samim tim što je nastava za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar, ali i za zanimanje farmaceutski tehničar tako koncipirana da učenici osim teoretskog dela, imaju obavezu i pohađanja prakse, to će se oni praktično već tokom školovanja osposobiti za obavljanje konkretnog zanimanja.

 • Apotekarska ustanova Aranđelovac
 • Apotekarska ustanova Kragujevac (za grad Kragujevac i opštine Batočina, Lapovo, Rača, Topola i Knić)
 • Dom zdravlja Batočina
 • Dom zdravlja Knić
 • Dom zdravlja Kragujevac
 • Dom zdravlja Lapovo
 • Dom zdravlja Rača
 • Dom zdravlja Topola
 • Zavod za dentalnu medicinu Kragujevac
 • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac
 • Zavod za urgentnu medicinu Kragujevac
 • Zdravstveni centar Aranđelovac (Dom zdravlja Aranđelovac i Opšta bolnica Aranđelovac)
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja" Aranđelovac
 • Univerzitetski klinički centar Kragujevac
 • Institut za javno zdravlje Kragujevac


Profili

Farmaceutski tehničar srednja škola

Farmaceutski tehničar

Ukoliko želite da se školujete za zanimanje, koje važi za izuzetno profitabilno, na raspolaganju vam je obrazovni profil farmaceutski tehničar.
Nastava traje četiri godine, te obuhvata i praktični deo. kao farmaceutski tehičar, lako se možete zaposliti u bilo kojoj apotekarskoj ustanovi kako u gradu Kragujevcu, Batočini, Rači, Topoli, tako i bilo gde u Srbiji ili inostranstvu.
Više
Medicinska sestra Vaspitač srednja škola

Medicinska sestra – vaspitač

Jedno od zanimanja koja je na tržištu rada sve traženije i za kojim među svršenim osnovcima posebno vlada interesovanje jeste i medicinska sestra - vaspitač.
Više
Medicinska sestra tehničar Beograd

Medicinska sestra – tehničar

Jedno od najboljih i, na tržištu rada vrlo traženih zanimanja današnjice u oblasti medicine jeste i medicinska sestra - tehničar.
Nastava se obavlja u Kragujevcu. Praksa je u saradnji sa Kliničkim Centrom Kragujevac.
Više

Kontakt

Adresa
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 23, 34000 Kragujevac