Loading...

Medicinska sestra – vaspitač

Jedno od zanimanja koja je na tržištu rada sve traženije i za kojim među svršenim osnovcima posebno vlada interesovanje jeste i medicinska sestra - vaspitač.

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.

Sanitas Klinik - Idealna praksa

Jedno od zanimanja koja je na tržištu rada sve traženije i za kojim među svršenim osnovcima posebno vlada interesovanje jeste i medicinska sestra - vaspitač. Izuzev brige o zdravlju mališana, svako ko stekne diplomu za ovo zanimanje, imaće priliku da vodi brigu i o vaspitanju dece.

U pitanju je obrazovni profil četvrtog stepena, koji kandidatima pruža mogućnost i nastavka školovanja u okviru izabrane više škole, odnosno fakulteta, dok sa druge strane, svako ko stekne diplomu za zanimanje medicinska sestra - vaspitač, IV stepen, ima mogućnost i da odmah nakon toga potraži zaposlenje u struci.

Dodatna prednost koju nudi Srednja medicinska škola i IT gimnazija jeste što u toku praktičnog dela nastave, učenici imaju priliku da od najboljih stiču znanja, što će im i te kako biti od koristi i u budućem radu. Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa proverenim vaspitnim ustanovama u našoj zemlji, praktičan deo nastave će omogućiti učenicima da se još bolje usavrše za obavljanje ovog, izuzetno plemenitog zanimanja.

Rešenjem broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03 od 25. januara 2022. godine, a koje je donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog Republike Srbije i to na osnovu člana 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16 i na osnovu člana broj 94 Zakona o osonovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( „ Službenom glasniku RS “ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakon, 10 / 19, 6 / 20 i 129 / 21 ) utvrđeno je da je Srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu ispunila sve uslove koje propisuju navedeni zakoni, a kako u pogledu stručnog kadra i opremljenosti prostora, tako isto i sredstava za rad, te je zahvaljujući tome i stekla pravo da organizuje nastavu za obrazovni profil četvrtog stepena medicinska sestra - vaspitač.

Uz to, Srednja medicinska škola i IT gimnazija Beograd takođe organizuje nastavu za ovaj obrzaovni profil, budući da je u rešenju broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03, a koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donelo na dan 19. oktobra 2022. godine utvrđeno da ispunjava sve uslove, koje navode konkretni zakoni, te je samim tim i ovlašćena da organizuje nastavu za obrazovni profil medicinska sestra - vaspitač, IV stepen.

Teorijski deo nastave se organizuje u prostorijama škole u Kragujevcu, na adresi Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 23, dok se Srednja medicinska škola i IT gimnazija Beograd nalazi na adresi Makenzijeva broj 53 / 4.

Dakle, svi koji žele da pohađaju nastavu u okviru ovog smera i da steknu diplomu za zanimanje medicinska sestra - vaspitač, IV stepena, to mogu da učine ukoliko ispunjavaju zakonom propisane uslove za redovno ili vanredno školovanje i to na dve lokacije, u Kragujevcu i u Beogradu.

Uz brojne opšteobrazovne predmete, od kojih se pojedini izučavaju u toku samo jedne školske godine, a neki i više godina, školovanje u okviru obrazovnog profila medicinska sestra - vaspitač uključuje i savladavanje brojnih stručnih predmeta. Kao i kod opšteobrazovnih, tako i ovde važi da se neki stručni predmeti izučavaju samo u toku jedne školske godine, mada su u programu, koji je odobren od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zastupljeniji stručni predmeti koji se izučavaju u toku dve ili tri školske godine.

Spisak predmeta

OPŠTI PREDMETI

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Latinski jezik
 • Istorija
 • Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 • Matematika
 • Georgafija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Muzička umetnost
 • Likovna kultura
 • Računarstvo i informatika
 • Psihologija
 • Sociologija
 • Filozofija
 • Ustav i prava građana

STRUČNI PREDMETI

 • Anatomija i fiziologija
 • Zdravstvena nega dece ranog uzrasta
 • Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem
 • Mikrobiologija sa epidemiologijom
 • Patologija
 • Predškolska pedagogija
 • Dečija psihologija
 • Pedijatrija sa negom
 • Vaspitanje i nega dece
 • Književnost za decu
 • Medicinska biohemija
 • Infektologija sa negom
 • Pedijatrija sa negom
 • Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta
 • Prva pomoć

OBAVEZAN IZBORNI PREDMET U SKLADU SA NASTAVNIM PROGRAMOM ZA SVAKU ŠKOLSKU GODINU

 • Verska nastava ili Građansko vaspitanje
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Matematika
 3. Strani jezik
 4. Latinski jezik
 5. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 6. Istorija
 7. Geografija
 8. Biologija
 9. Hemija
 10. Fizika
 11. Računarstvo i informatika
 12. Likovna kultura
 13. Muzička umetnost
 14. Zdravstvena nega dece ranog uzrasta
 15. Anatomija i fiziologija
 16. Obavezan izborni predmet (Verska nastava ili Građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Matematika
 3. Strani jezik
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Fizika
 6. Hemija
 7. Biologija
 8. Istorija
 9. Psihologija
 10. Patologija
 11. Zdravstvena nega dece ranog uzrasta
 12. Mikrobiologija sa epidemiologijom
 13. Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem
 14. Predškolska pedagogija
 15. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizika
 4. Hemija
 5. Biologija
 6. Sociologija
 7. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 8. Pedijatrija sa negom
 9. Dečija psihologija
 10. Vaspitanje i nega dece
 11. Književnost za decu
 12. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizika
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Filozofija
 6. Ustav i prava građana
 7. Pedijatrija sa negom
 8. Medicinska biohemija
 9. Infektologija sa negom
 10. Vaspitanje i nega decembar
 11. Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta
 12. Prva pomoć
 13. Obavezan izborni predmet (Verska nastava ili Građansko vaspitanje)