Loading...

Srednja elektrotehnička škola Kragujevac

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Pored toga što će svaki učenik po završetku četvorogodišnjeg školovanja za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima moći, gotovo odmah po sticanju diplome da počne u konkretnoj struci da radi, on će takođe imati mogućnost i da svoje školovanje nastavi na fakultetu koji bude izabra…
Više
Elektrotehničar računara

Elektrotehničar računara

Za ljubitelje računara i računarske opreme, odnosno celokupnih računarskih sistema je jedno od idealnih zanimanja i elektrotehničar računara, a koje spada u red obrazovnih profila četvrtog stepena. Pored toga, svi koji budu stekli kvalifikacije za konkretno zanimanje imaju mogućnost ili da se u stru…
Više
Elektrotehničar procesnog upravljanja

Elektrotehničar procesnog upravljanja

U oblasti elektrotehnike postoje brojna vrlo perspektivna zanimanja, a jedno od njih je i elektrotehničar procesnog upravljanja. Radi se o školovanju za obrazovni profil četvrtog stepena, a čime zainteresovani kandidati stiču mogućnost da odmah po završetku počnu da rade ili, pak da nastave školovan…
Više
Elektrotehničar informacionih tehnologija

Elektrotehničar informacionih tehnologija Kragujevac, Beograd

Kako napreduje savremena tehnologija, očekivano je i da se pojavljuju novi obrazovni profili za kojima vlada izuzetno interesovanje. A jedan od njih je i elektrotehničar informacionih tehnologija. Samim tim što je IT gimnazija u Kragujevcu i Beogradu od strane relevantnih institucija Republike Srbij…
Više
Elektrotehničar energetike

Elektrotehničar energetike

Jedno od zanimanja koje se smatra najperspektivnijim u današnje vreme jeste elektrotehničar energetike, jer se sve više teži za pronalaskom obnovljivih izvora energije na prvom mestu, a upravo to jeste polje delovanja osobe koja stekne zvaničnu diplomu za taj obrazovni profil. Mogućnosti za zaposlen…
Više
Elektroinstalater

Elektroinstalater

Kako je u pitanju zanimanje trećeg stepena, to osoba koja želi da se kvalifikuje za obrazovni profil elektroinstalater nema mogućnost da odmah po sticanju diplome upiše izabrani fakultet ili višu školu. Zapravo se u tom slučaju prvo vrši prekvalifikacija ili dokvalifikacija za zanimanje određeno čet…
Više
Administrator računarskih mreža

Administrator računarskih mreža

U oblasti informacionih tehnologija jedno od izuzetno traženih, ali i prilično dobro plaćenih zanimanja je i administrator računarskih mreža, a za koje školovanje traje ukupno četiri godine. Upravo zahvaljujući tome što svako ko bude odlučio da pohađa IT gimnaziju u Kragujevcu, a nakon uspešnog zavr…
Više

Svi koji su zainteresovani da se školuju za neko od zanimanju u području rada elektrotehnika imaju mogućnost da izaberu obrazovni profil trećeg ili četvrtog stepena koji im najviše odgovara. Naime, Srednja elektrotehnička škola Kragujevac je najpre na osnovu Zapisnika o vanrednom inspekcijskom nadzoru od 23. maja 2017. godine ovlašćena da organizuje nastavu u okviru obrazovnog profila elektrotehničar za dijagnostiku na vozilima, administrator računarskih mreža i elektrotehničar procesnog upravljanja, koji su svi četvrtog stepena.

Pomenuti Zapisnik je zaveden pod brojem 424 - 614 - 00120 / 2017 - 12. Sektor za inspekcijske poslove Kragujevac pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Kako je navedeno, tom prilikom su se stručnjaci pomenutog sektora rukovodili Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 2 / 2009, 52 / 2011, 55 / 2013, 35 / 2015 - autentično tumačenje i 68 / 2015, tako da je utvrđeno da Srednja elektrotehnička škola Kragujevac u potpunosti ispunjava sve uslove koji su propisani tim zakonom, tako da može da organizuje nastavu u okviru pomenuta tri obrazovna profila IV stepena u području rada elektrotehnika.

Srednja elektrotehnička škola Kragujevac

Sledeće što je važno napomenuti jeste da je na osnovu Rešenja broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03, od 30. avgusta 2018. godine od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije utvrđeno da Srednja elektrotehnička škola Kragujevac, koja se nalazi u ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23 ispunjava sve uslove koji su propisani aktuelnim zakonima da može da organizuje nastavu u području rada elektrotehnika i to za zanimanje elektroinstalater treći stepen, kao i za obrazovne profile IV stepena i to elektrotehničar energetike i elektrotehničar računara. Utvrđeno je na osnovu člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 16 i na osnovu člana broj 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 88 / 17 i 27 / 18 - dr. zakon da Srednja elektrotehnička škola Kragujevac ispunjava sve uslove koji su propisani tim zakonima, kako u pogledu opreme i prostora, tako isto i u pogledu nastavnih sredstava, kao i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika za ostvarivanje nastavnih planova i programa u području rada elektrotehnika i to kako za obrazovni profil trećeg stepena elektroinstalater, tako isto i za obrazovni profil elektrotehničar računara IV stepen i elektrotehničar energetike IV stepen.

Još je ostalo da napomenemo i to da je Srednja elektrotehnička škola Kragujevac rešenjem broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03 od 8. jula 2019. godine, a koje je takođe donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ovlašćena da sprovodi nastavni plan i program u području rada elektrotehnika za obrazovni profil četvrtog stepena elektrotehničar informacionih tehnologija. A sve to je utvrđeno na osnovu člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 16 i na osnovu člana broj 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakon i 10 / 19. Dakle, utvrđeno je da Srednja elektrotehnička škola Kragujevac ispunjava sve uslove kako vezano za nastavna sredstva, prostor i opremu, tako isto i za broj nastavnika, odnosno stručnih saradnika, te da shodno tome i ima pravo da ostvaruje nastavni program u okviru pomenutog obrazovnog profila.

I pored svega toga, ova škola i dalje ulaže ne samo u nastavna sredstva koja su na raspolaganju polaznicima, koji se odlučuje kako za vanredno, tako isto i za redovno školovanje u području rada elektrotehnika, a za zanimanja IV stepena elektrotehničar za elektroniku na vozilima, elektrotehničar procesnog upravljanja ili elektrotehničar računara, odnosno elektrotehničar energetike, administrator računarskih mreža i ili elektrotehničar informacionih tehnologija, te za zanimanje trećeg stepena elektroinstalater.

Sem toga, Srednja elektrotehnička škola Kragujevac nudi mogućnosti dokvalifikacije, odnosno prekvalifikacije za jedno od pomenutih zanimanja u ovoj oblasti.

Posebna pažnja se obraća na kvalitet nastavnog kadra, kome se omogućuje i pohađanje dodatnih edukacija, u vidu radionica i seminara. A tom prilikom profesori se upoznaju sa trendovima koji su trenutno aktuelni u okviru konkretne oblasti, kako bi pokušali da olakšaju kandidatima da jednostavnije i lakše savladaju znanja koja su predviđena aktuelnim nastavnim programom.

Trebalo bi napomenuti i to da se pravila koja navodi nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u potpunosti poštuju u ovoj školi. Iz tog razloga Srednja elektrotehnička škola Kragujevac podrazumeva u okviru svih obrazovnih profila pohađanje i teorijskog i praktičnog dela nastave. U okviru teorijskog dela kandidatima imaju obavezu da pohađaju opšteobrazovne i stručne predmete. A u zavisnosti od toga za koji obrazovni profil se školuju, kandidati će možda imati obavezu i da odluče koji izborni predmet prema programu će pohađati u toku svake školske godine, tako da se osim za pohađanje verske nastave mogu odlučiti i za građansko vaspitanje.

Pažljivo Srednja elektrotehnička škola Kragujevac bira pravna lica i pojedince sa kojima sklapa ugovore o saradnji i omogućuje polaznicima da pohađaju praktični deo nastave, koji je predviđen nastavnim programom za konkretni obrazovni profil. A sve to znači da od najboljih u okviru određene struke kandidati imaju priliku da steknu i praktična znanja, što će im pomoći kada se tim poslom budu bavili u budućnosti.

Samim tim što poseduje sve dozvole koje su neophodne za sprovođenje programa u okviru obrazovnog profila III stepena elektroinstalater, odnosno obrazovnih profila IV stepena u području rada elektrotehnika, kao što su elektrotehničar računara, administrator računarskih mreža i elektrotehničar procesnog upravljanja, te elektrotehničar za elektroniku na vozilima, elektrotehničar energetike i elektrotehničar informacionih tehnologija, to Srednja elektrotehnička škola Kragujevac svakom kandidatu izdaje diplomu po završetku programa. A ta diploma je u rangu sa diplomom bilo koje državne elektrotehničke škole, što znači da kandidat ima puno pravo da informaciju o tome da se kvalifikovao za pomenuto zvanje unese u svoju radnu biografiju, odnosno CV. Isto tako svako ko u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje ima otvoren radne dosije, treba da kontaktira nadležne u toj službi i da od njih zahteva zvaničan upis konkretnog dokumenta, kao relevantan dokaz da je osoba kvalifikovana za obavljanje tog posla.