Loading...

Elektrotehničar računara

Uz stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanje Eletrotehničar računara, u ponudi je i vanredno i redovno školovanje

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.

Za ljubitelje računara i računarske opreme, odnosno celokupnih računarskih sistema je jedno od idealnih zanimanja i elektrotehničar računara, a koje spada u red obrazovnih profila četvrtog stepena.

Pored toga, svi koji budu stekli kvalifikacije za konkretno zanimanje imaju mogućnost ili da se u struci zaposle ili da svoje školovanje nastave na izabranoj višoj školi ili fakultetu.

Napominjemo da je IT gimnazija Kragujevac jedna od obrazovnih institucija, koja je u skladu sa zakonom ovlašćena da sprovodi kako redovno i vanredno školovanje za obrazovni profil elektrotehničar računara, tako i da vrši stručno osposobljavanje, zatim prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, što posredno dovodi do toga da svaki kandidat postaje vlasnik diplome za navedeno zanimanje, a koja je priznata i kao takva pravno validna.

Upravo tim dokumentom će on potvrditi da je kvalifikovan za obavljanje konkretnog posla, te bi svakako trebalo najpre da u svojoj radnoj biografiji navede podatak da konkretnu diplomu poseduje, a zatim i da ukoliko ima otvoren radni dosije pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, zahteva zvaničan upis stečene diplome od strane nadležnih u toj službi, što će biti izvršeno u skladu sa trenutno aktuelnim pravilima.

Polje delovanja osobe koja je stekla kvalifikacije za zanimanje elektrotehničar računara je vrlo široko, ali primarno je njegovo zaduženje da računarske komponente, poput procesora, matične ploče, te grafičke i memorijske kartice, odnosno hard diska i ostale, nabavlja, a zatim i da ih u skladu sa zahtevima i pravilima ugradi, odnosno da sklopi i rasklopi računar. Takođe bi trebalo da nauči i kako se proverava da li je određena komponenta ispravna ili nije, a svakako će znati i da ih zameni, te će se baviti servisiranjem i održavanjem kako računarske opreme i celokupnih računara, tako isto i računarskih sistema.

Iako je, u principu fokus stavljen na hardver, svako ko poseduje diplomu za pomenuto zanimanje četvrtog stepena će imati prilike da se upozna i sa različitim programskim jezicima, tako da će biti zadužen i za određene poslove vezano za softver.

Osim u specijalizovanim servisima računara, može se zaposliti i u bilo kojoj kompaniji koja ima potrebu za servisom kako pojedinačnih računara, tako i računarskih mreža, a ono što se navodi kao, mogli bismo reći negativan aspekt bavljenja ovim poslom, jeste često gledanje u monitor računara i rad u sedećem položaju, što vremenom ima ne tako pozitivan uticaj najpre na organe čula vida, a potom i na zglobove ruku i na kičmu.

Činjenica da je za sprovođenje i redovnog i vanrednog školovanja, ali i stručnog osposobljavanja, te prekvalifikacije i dokvalifikacije za obrazovni profil elektrotehničar računara zadužena IT gimnazija u Kragujevcu je vrlo važna, zato što se svi programi sprovode u skladu sa pravilima koja podrazumeva Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje.

Tokom školovanja su gotovo podjednako zastupljeni i opšti i stručni predmeti, a svake školske godine su kandidati obavezni da izaberu između predmeta građansko vaspitanje i verska nastava, koji spadaju u red obaveznih izbornih predmeta.

Četiri opšta predmeta se izučavaju svake školske godine i to matematika, srpski jezik i književnost, te fizičko vaspitanje i strani jezik. Od opštih predmeta su u programu i muzička umetnost, likovna kultura i istorija, zatim geografija, fizika i hemija, kao i biologija. Takođe se izučavaju i računarstvo i informatika, zatim ustav i prava građana, te sociologija i filozofija.

Pojedini stručni predmeti se izučavaju samo jednu godinu, a neki i duže, tako da će svako ko želi da stekne kvalifikacije za zanimanje elektrotehničar računara imati obavezu da pohađa stručne predmete osnove elektronike, elektrotehnički materijali i programiranje, zatim računarska grafika i multimedija, kao i predmet električna merenja. Sem njih, u programu se nalaze i stručni predmeti merenja u elektronici, zatim elektronika i digitalna elektronika, kao i predmeti primena računara u elektrotehnici i elektroenergetika. A pored njih, u nastavnom programu su zastupljeni i stručni predmeti računari, osnove automatskog upravljanja i računarske mreže i komunikacije, kao i ekonomika i organizacija preduzeća.

U saradnji sa mnogobrojnim kompanijama, koje imaju potrebu za zapošljavanjem radnika ovog profila se sprovodi praksa, a njeno trajanje je određeno aktuelnim nastavnim programom. Na taj način će kandidati imati prilike da sve ono što kroz teoriju budu naučili, svake školske godine praktično i usavrše.

Spisak predmeta

OPŠTI PREDMETI

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Geografija
 • Muzička umetnost
 • Računarstvo i informatika
 • Matematika
 • Fizičko vaspitanje
 • Hemija
 • Fizika
 • Likovna kultura
 • Sociologija
 • Filozofija
 • Biologija
 • Ustav i pravo građana

STRUČNI PREDMETI

 • Osnove elektrotehnike
 • Računarska grafika i multimedija
 • Elektrotehnički materijali
 • Električna merenja
 • Programiranje
 • Elektronika
 • Primena računara u elektrotehnici
 • Merenja u elektronici
 • Digitalna elektronika
 • Elektroenergetika
 • Računarske mreže i komunikacije
 • Računari
 • Osnove automatskog upravljanja
 • Ekonomika i organizacija preduzeća

OBAVEZAN IZBORNI PREDMET PO AKTUELNOM NASTAVNOM PROGRAMU

 • Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Geografija
 5. Muzička umetnost
 6. Fizičko vaspitanje
 7. Matematika
 8. Računarstvo i informatika
 9. Fizika
 10. Hemija
 11. Biologija
 12. Osnove elektrotehnike
 13. Računarska grafika i multimedija
 14. Izborni predmet (Verska nastava ili Građansko vaspitanje)
 15. Praktična nastava
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Likovna kultura
 5. Elektrotehnički materijali
 6. Fizičko vaspitanje
 7. Matematika
 8. Primena računara u eletrotehnici
 9. Fizika
 10. Električna merenja
 11. Elektronika 1
 12. Osnove elektrotenike
 13. Programiranje
 14. Izborni predmet (Verska nastava ili Građansko vaspitanje)
 15. Praktična nastava
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Sociologija
 4. Merenja u elektronici
 5. Elektronika 2
 6. Fizičko vaspitanje
 7. Matematika
 8. Digitalna elektronika
 9. Programiranje
 10. Računari
 11. Elektroenergetika
 12. Izborni predmet (Verska nastava ili Građansko vaspitanje)
 13. Praktična nastava
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Ustav i pravo građana
 4. Filozofija
 5. Ekonomika i organizacija preduzeća
 6. Fizičko vaspitanje
 7. Matematika
 8. Programiranje
 9. Računari
 10. Računarske mreže i komunikacije
 11. Osnove automatskog upravljanja
 12. Izborni predmet (Verska nastava ili Građansko vaspitanje)
 13. Praktična nastava