Loading...

Srednja medicinska i IT gimnazija Kruševac

Telefon
+381 69 3090585
+381 60 6754467
Adresa
Majke Jugovića 43/2, 37000 Kruševac

Obrazovni profili

Zidar - fasader

Zidar - fasader

Kao i većina zanimanja građevinske struke, tako je i ovo vrlo perspektivno. Naime, poznato je da se na tržištu rada mnogih zemalja javlja potreba za radnicima upravo tog profila. Tim pre što Srednja medicinska i IT gimnazija Kruševac pruža mogućnost kandidatima da u okviru praktičnog dela nastave steknu znanja od najboljih u okviru konkretne struke.
Više
Keramičar - teracer - pećar

Keramičar - teracer - pećar

Radnici ovih profila su definitivno uvek traženi i to ne samo na tržištu rada naše zemlje, nego i na tržištu rada zemalja u okruženju, ali i u celom svetu. Praktično govoreći, kada neko ima ovaj zanat u rukama, može da radi samostalno i da se zaposli u okviru neke građevinske firme.
Takođe je važno i to što Srednja medicinska i IT gimnazija Kruševac poštuje pravila koja se primarno odnose na nastavni program, pa kandidati koji pohađaju nastavu u okviru obrazovnog profila trećeg stepena keramičar - teracer - pećar i kroz teoriju i kroz praksu stiču propisana znanja.
Više
Građevinski tehničar za niskogradnju - srednja škola

Građevinski tehničar za niskogradnju

Ne samo da svako ko stekne diplomu za zanimanje četvrtog stepena građevinski tehničar za niskogradnju ima mogućnost da odmah posle toga potraži zaposlenje u ovoj struci, već može i da nastavi školovanje u okviru odabrane više škole ili na primer Građevinskog fakulteta.
Svakako je povećana potražnja za stručnjacima ovog profila, tako da čak i ako kandidat odluči da ne nastavi školovanje, trebalo bi da u relativno kratkom roku pronađe posao.
Više

Rešenjem broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03 koje je doneto dana 4. juna 2021. godine od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je procenjeno da Srednja medicinska i IT gimnazija Kruševac u potpunosti ispunjava sve uslove koji se tiču prostora i opreme, ali i nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika, tako da može da ostvaruje nastavne planove i programe u području rada geodezija i građevinarstvo. A sve to dalje znači da ova obrazovna institucija sprovodi programe za zanimanje trećeg stepena keramičar - teracer - pećar, kao i za obrazovni profil trećeg stepena zidar - fasader, ali i za obrazovni profil četvrtog stepena građevinski tehničar za niskogradnju. Potrebno je naglasiti da je nadležno ministarstvo ovo rešenje donelo u skladu sa članom 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16 i 95 / 18, kao i na osnovu člana broj 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakon, 10 / 19 i 6 / 20.

Srednja medicinska i IT gimnazija Kruševac nalazi se u ulici Majke Jugovića broj 43 / 2. Ne samo da je prostor u kome se organizuje teoretski deo nastave opremljen u skladu sa svetskim standardima, nego je učenicima na raspolaganju i mogućnost korišćenja savremene opreme tokom pohađanja teorijskog dela nastave.

Srednja medicinska i IT gimnazija Kruševac

Inače je prema zvaničnom nastavnom programu, koji je propisan od strane nadležnog ministarstva navedeno da kandidati pohađaju kako teorijski deo, tako isto i praktični. U okviru teorijskog dela imaju obavezu da pohađaju i opšteobrazovne i stručne predmete, a u okviru određenog obrazovnog profila imaju obavezu da izaberu jedan od dva obavezna izborna predmeta, što su verska nastava i građansko vaspitanje.

Stručno osoblje u ovoj školi se bira sa posebnom pažnjom, tako da se radi o profesorima i saradnicima iza kojih se nalazi višegodišnje iskustvo u radu. Takođe, Srednja medicinska i IT gimnazija Kruševac nastoji da unapredi kvalitet nastave koliko god je to moguće, pa iz tog razloga profesorima pruža mogućnost da učestvuju na različitim seminarima i radionicama, koji su fokusirani na savremeni pristup organizaciji nastave.

Profesori u našoj školi

Pored toga što su sa puno pažnje odabrani stručnjaci koji su zaduženi za sprovođenje teorijskog dela nastave, Srednja medicinske i IT gimnazija Kruševac se trudi da unapredi kako kvalitet njihovog ličnog angažovanja, tako i kvalitet nastave u celini. Samim tim se vodi računa o dodatnoj edukaciji predavača, kojima se pruža prilika da pohađaju brojne seminare i specijalizovane radionice, koje su na prvom mestu vezane za aktuelne trendove u oblasti obrazovanja. A znanja koja budu stekli tom prilikom će profesori implementirati i u svoj rad, kako bi omogućili svima koji se školuju za zanimanje građevinski tehničar za niskogradnju, IV stepeni ili za zanimanja trećeg stepena zidar - fasader, odnosno keramičar - teracer - pećar da na najjednostavniji način usvoje gradivo predviđeno aktuelnim nastavnim programom.

Obavljanje prakse

U saradnji sa pažljivo odabranim fizičkim i pravnim licima, koja su specijalizovana za građevinsku struku, odnosno za pomenuta zanimanja, Srednja medicinska i IT gimnazija Kruševac ostvaruje praktičan deo edukacije, koji je propisan programom. Zato i ističemo da se učenicima nudi mogućnost da praktična znanja, kao uostalom i teorijska, stiču od vrhunskih majstora, odnosno stručnjaka u toj oblasti.

S obzirom na to da se Srednja medicinska i IT gimnazija Kruševac organizuje nastavu za dva obrazovna profila trećeg stepena i za jedan četvrtog stepena, to praktično znači da svako ko stekne diplomu za zanimanje keramičar - teracer - pećar i zidar - fasader, kao i za zanimanje građevinski tehničar za niskogradnju, može potražiti zaposlenje odmah posle toga. Naravno sve to pod uslovom da ne želi dalje da se školuje.

Treba dodati i to da kada su u pitanju zanimanja trećeg stepena, Srednja medicinska i IT gimnazija Kruševac nudi mogućnost prekvalifikacije i dokvalifikacije. Isto tako se podrazumeva da je u ponudi i redovno i vanredno školovanje za različite obrazovne profile. Dakle, kandidati mogu pronaći posao u ovoj struci, pod uslovom da ne žele dalje da se školuju. A ako to žele da učine, praktično samo oni koji su se kvalifikovali za zanimanje građevinski tehničar za niskogradnju mogu to odmah da učine i upišu recimo Građevinski fakultet. Kandidati koji su stekli diplomu za zanimanje trećeg stepena zidar - fasader ili keramičar - teracer - pećar, a koji eventualno žele da nastave školovanje, moraće da pristupe procesu dokvalifikacije i postanu vlasnici diplome za zanimanje višeg stepena, posle čega će moći da odaberu višu školu ili fakultet koji im odgovara.

Mogućnost zaposlenja

Potreba za zidarima i keramičarima je uvek aktuelna, tako da praktično svi koji se kvalifikuju za jedno od pomenutih zanimanja trećeg stepena imaju mogućnost da vrlo brzo u toj struci i pronađu zaposlenje. Naravno sve to pod uslovom da su doneli odluku da ne nastave školovanje ili eventualno pristupe procesu dokvalifikacije za neko zanimanje višeg stepena.

Što se tiče osoba koje su se kvalifikovale za zanimanje četvrtog stepena građevinski tehničar za niskogradnju, pred njima je mogućnost da se zaposle u privatnoj ili državnoj firmi koja posluje u oblasti građevinarstva, odnosno niskogradnje.