Loading...

Srednja medicinska škola Kragujevac, Beograd, Novi Pazar

Medicinska sestra tehničar Beograd

Medicinska sestra – tehničar

Ako postoji zanimanje koje je uvek aktuelno i naročito traženo onda je to sigurno medicinska sestra – tehničar. A pored toga što je mladima izuzetno interesantno, ono se smatra i posebno perspektivnim, jer je na tržištu rada i naše i drugih zemalja uvek velika potražnja za ovim stručnjacima. Dodatna…
Više
Farmaceutski tehničar srednja škola

Farmaceutski tehničar

U okviru područja rada zdravstvo i socijalna zaštita postoje brojni obrazovni profili, koji su mladima naročito interesantni. A osnovni razlog za to jeste što nakon sticanja diplome za neko od tih zanimanja kandidati, u principu relativno lako i brzo mogu da pronađu zaposlenje. Sem toga, potreba za …
Više

Ako postoji škola koja je uvek aktuelna, odnosno zanimanja koja su na tržištu rada svih zemalja naročito tražena, onda je to definitivno srednja medicinska škola. Dodatna je prednost i to što srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac, funkcionišu i na drugim lokacijama. Tako postoji izdvojeno odeljenje Novi Pazar, u okviru koga su dostupna 2 obrazovna profila i to medicinska sestra - tehničar i farmaceutski tehničar, dok izdvojeno odeljenje u Beogradu nudi mogućnost sticanja diplome za zanimanje IV stepena, medicinska sestra - tehničar.

Za većinu obrazovnih profila medicinske struke nastava traje četiri godine, a u novije vreme je dostupna i mogućnost specijalizacije, što znači da će kandidati steći diplomu za zanimanje petog stepena. Naravno da ima i onih obrazovnih profila koji su trećeg stepena, a što dalje znači da kandidati nastavu pohađaju ukupno tri godine.

Srednja medicinska škola

Svakako se najinteresantnijim zanimanjem u oblasti medicinske struke smatra obrazovni profil medicinska sestra - tehničar, mada brojne škole organizuju nastavu i za mnoge druge obrazovne profile.

Trebalo bi pomenuti i zanimanje farmaceutski tehničar, koje je takođe izuzetno traženo i popularno, kako kod kandidata, tako isto i na tržištu rada. U području rada medicine je dostupan i obrazovni profil laboratorijski tehničar, zatim sanitarno - ekološki tehničar, kao i zanimanje pedijatrijska sestra - tehničar.

Izuzev za pomenuta zanimanja, medicinska škola organizuje nastavu i u okviru obrazovnog profila fizioterapeutski tehničar, potom medicinska sestra - vaspitač i ginekološko - akušerska sestra - tehničar.

Svakako bi trebalo da budu pomenuti i obrazovni profili maser i zdravstveni negovatelj, koji su trećeg stepena, kao i mogućnost školovanja za zanimanja sanitarno - ekološki tehničar i kozmetički tehničar.

Uz to, u okviru ove škole postoji i mogućnost praćenja nastave za zanimanje fizioterapeutski tehničar, zubni tehničar i stomatološka sestra - tehničar. Sem toga, organizuje se nastava i za zanimanje farmaceutski tehničar za tehnologiju farmaceutskih proizvoda, potom za zanimanje farmaceutski tehničar za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda, te za obrazovne profile medicinska sestra - tehničar za rad u otorinolaringologiji, laboratorijski tehničar za biohemijske analize i laboratorijski tehničar za mikrobiološke analize.

Naravno, dostupna i mogućnost praćenja nastave za obrazovni profil laboratorijski tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu, odnosno za zanimanje laboratorijski tehničar za hematološke analize i medicinska sestra - tehničar za instrumentiranje - instrumentarka.

Još moramo naglasiti i to da medicinska škola organizuje nastavu u okviru obrazovnog profila medicinska sestra - tehničar za rad u nefrologiji, te medicinska sestra - tehničar za neurološku dijagnostiku i medicinska sestra - tehničar za rad u pulmološkoj dijagnostici.

Ipak to nije sve, jer je dostupna i mogućnost školovanja za sticanje zvanja medicinska sestra - tehničar za medicinu rada, odnosno medicinska sestra - tehničar za kardiovaskularnu dijagnostiku i medicinska sestra - tehničar za rad na gerijatriji.

A medicinska sestra - tehničar za rad u opštoj medicini, te medicinska sestra - tehničar za rad u oftalmologiji i medicinska sestra - tehničar za rad u psihijatriji, odnosno medicinska sestra - tehničar za rad u transfuziji krvi i medicinska sestra - tehničar za rad u radiologiji su, isto tako zanimanja, koja su dostupna u okviru medicinske struke.

U slučaju da nekoga interesuje, može steći i diplomu za zvanje stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji, odnosno za zanimanje stomatološka sestra - tehničar za dentalna i intraokularna snimanja i zubni tehničar za fiksnu protetiku, te zubni tehničar za mobilnu protetiku - skeletirana proteza.

Zanimanje zubni tehničar za ortodonciju je naročito interesantno, a i za njega ova škola organizuje kako redovno i vanredno školovanje, tako isto i stručno osposobljavanje, te nudi mogućnost prekvalifikacije ili dokvalifikacije.

Sve to se odnosi i na ostale obrazovne profile, a IT gimnazija u Kragujevcu, te njeno izdvojeno odeljenje u Beogradu, ali i izdvojeno odeljenje u Novom Pazaru će omogućiti zainteresovanima da se informišu o detaljima vezano za sprovođenje svakog od pomenutih programa.

S obzirom na to da se svi tipovi nastave organizuju uz poštovanje pravila, koja su definisana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, to izuzev teorijskog dela, svaki kandidat ima obavezu da pohađa i praksu.

U principu su u nastavnom programu zastupljeni i stručni i opšteobrazovni predmeti, a praktični deo u okciru svakog obrazovnog profila se odvija u trajanju koje je predviđeno programom.

Što se tiče prakse, napominjemo da IT gimnazija i medicinska škola sarađuju, tako da kandidati taj deo edukacije pohađaju onako kako je pravilima propisano. Trebalo bi da se oni osposobe ne samo teorijski, nego i praktično da obavljaju posao za koji se školuju, upravo zahvaljujući činjenici da praktičan deo ove edukacije drže vrsni stručnjaci.

Diploma koju će svaki kandidat da stekne nakon što bude bio završen odabrani program, koji organizuje medicinska škola je sa zakonskog aspekta validna i pravnog priznata. Samim tim i upisiva u radni dosije kandidata, a u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, te je svakako preporuka i da vlasnik te diplome upiše u svoj CV i podatak da je stekao određeno zvanje.