Loading...

Srednja geodetska škola

Geodetski tehničar - geometar

Geodetski tehničar - geometar

Jedno od možda najatraktivnijih zanimanja za buduće srednjoškolce je sasvim sigurno geodetski tehničar - geometar, a koje je četvrtog stepena. Nastavni program je prilično zanimljiv učenicima, a najpre zato što im omogućuje da prilično lako savldaju predviđenu materiju i da po završetku školovanja b…
Više

Stručno osposobljavanje, odnosno redovno i vanredno školovanje, ali i programe dokvalifikacije i prekvalifikacije za zanimanja u području rada geodezija, ali i građevinarstvo nudi geodetska škola. A sa njom IT gimnazija u Kragujevcu, kao i njeno izdvojeno odeljenje u Beogradu, te izdvojeno odeljenje u Novom Pazaru nudi mogućnost zainteresovanima da se školuju za brojne obrazovne profile, a primarno za zanimanje geodetski tehničar - geometar, IV stepen.

Pomenuto zanimanje je četvrtog stepena, što znači da nakon sticanja diplome svaki zainteresovani kandidat ima pravo i da školovanje nastavi ili u okviru odabrane više škole ili u okviru željenog fakulteta.

Srednja geodetska škola

Inače, zanimanje geodetski tehničar - geometar je jedno od možda najzanimljivijih u toj oblasti. Takođe se smatra i za naročito perspektivnim, pošto za njim na aktuelnom tržištu rada postoji posebno velika potražnja.

Uopšteno govoreći, često bavljenje tim poslom podrazumeva rad na otvorenom, a u vrlo retkim slučajevima lice koje se školuje propisno za pomenuto zanimanje četvrtog stepena obavlja i određene administrativne poslove u zatvorenom prostoru. Naravno da je potpuno svejedno da li se kandidat odluči da pohađa redovno školovanje za zanimanje geodetski tehničar - geometar ili za stručno osposobljavanje, te za program prekvalidikacije ili dokvalifikacije, odnosno za vanredno školovanje.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije propisuje program za sve tipove školovanja koje IT gimnazija ima u ponudi i za koje je u skladu sa aktuelnim propisima ovlašćena. A baš iz tog razloga i napominjemo da su osim stručnih predmeta, zastupljeni i opšteobrazovni predmeti.

Međutim, izuzev teorijskog dela, apsolutno svaki program školovanja za obrazovni profil geodetski tehničar - geometar uključuje i obavezu pohađanja praktične nastave. A ovde je važno naglasiti da IT gimnazija ima vrlo uspešnu saradnju sa specijalizovanim institucijama, koje zapošljavaju radnike na pomenutoj poziciji, te da praktičan deo svakog programa u saradnji sa njima i organizuje. Samim tim svako ko se opredeli da se sertifikuje za navedeno zanimanje ima i priliku da od vrsnih stručnjaka u toj oblasti uči i praksu i teoriju.

Uzevši u obzir da ta obrazovna institucija poseduje sve dozvole izdate od nadležnih institucija naše zemlje, koje su neophodne za bavljenje obrazovnom delatnošću, to kandidati i stiču diplomu za zanimanje geodetski tehničar - geometar, IV stepen, a koja je i zakonski i pravno važeća. Svakako mogu kontaktirati nadležne u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i zahtevati njen zvanični upis, a sve to uz maksimalno poštovanje aktuelnih pravila. Naradno da se podrazumeva i da će u svoju radnu biografiju (CV) svakako uvrstiti i podatak o posedovanju diplome za to zanimanje.

Nakon što budu završili sa praćenjem bilo kog načina školovanja koji je u ponudi, kandidati imaju mogućnost da se zaposle u struci. Isto tako postoji i opcija da školovanje nastave, te da upišu izabranu višu školu, odnosno fakultet, te da na taj način uspeju da povećaju značajno šanse da pronaću perspektivnije zaposlenje u okviru konkretne struke. Moramo napomenuti i to da bez obzira za koju od ponuđenih varijanti da se opredele, očekuje se da u prilično kratkom vremenskom periodu, a nakon što postanu vlasnici diplome za zanimanje geodetski tehničar - geometar, oni pronađu odgovorajuće zaposlenje u toj struci.