Loading...

Geodetski tehničar - geometar

Zanimanje trazeno u građevinarstvu, vodoprivredi, poljoprivredi i mnogim drugim oblastima

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2021./2022.


Audio verzija teksta

Jedno od možda najatraktivnijih zanimanja za buduće srednjoškolce je sasvim sigurno geodetski tehničar - geometar, a koje je četvrtog stepena. Nastavni program je prilično zanimljiv učenicima, a najpre zato što im omogućuje da prilično lako savldaju predviđenu materiju i da po završetku školovanja budu u potpunosti osposobljeni da samostalno vrše sve poslove koje pomenuti smer obuhvata.

U srcu Šumadije se nalazi i IT gimnazija Kragujevac, koja pored ostalog nudi mogućnost svim zainteresovanima da kroz redovno školovanje steknu priznatu diplomu za pomenuto zanimanje, a dostupna je i mogućnost vanrednog školovanja za sve građane naše zemlje. Ističemo da ova škola poseduje sve potrebne sertifikate, tako da će svako ko bude odlučio da pohađa konkretni smer, biti u mogućnosti da stečenu diplomu koristi u praksi i to sasvim isto kao i onu diplomu koju izdaje ma koja državna srednja škola na teritoriji Republike Srbije.

Budući da se ova visoko rangirana obrazovna institucija nalazi na lako dostupnoj lokaciji u pomenutom gradu, u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 23, to je i svim zainteresovanim učenicima omogućeno da do nje vrlo lako stignu.

Ističemo da je svaka učionica opremljena pametnim tablama, te da poseduje i televizor, kao i video projektor, a celokupan prostor koji je na raspolaganju đacima je opremljen u skladu sa svetskim standardima. Uz mogućnost da na području cele škole koriste bežični internet, neophodno je naglasiti i da je celokupan prostor pokriven video nadzorom. Podrazumeva se, naravno da IT gimnazija u Kragujevcu poseduje i najsavremeniji ventilacioni i klima sistem, a u svakoj učionici je učenicima na raspolaganju i mogućnost upotrebe vrhunske računarske opreme.

Nastava fizičkog vaspitanja se organizuje u neposrednoj blizini ove institucije, a fiskulturna sala koja je za to predviđena može da parira onima koje se nalaze u okviru najprestižnijih obrazovnih institucija u svetu.

Podrazumeva se da se nastavni program odvija u skladu sa smernicama koje navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tako da ni đaci, a ni njihovi roditelji ili staratelji nemaju razloga za zabrinutost, jer je potpuno isti princip poštovanja nastavnog plana i u ovoj i u svim ostalim državnim školama u zemlji. Jedina i najznačajnija razlika leži u činjenici da profesori koje zapošljava IT gimnazija Kragujevac, teže da program prilagode potrebama svakog učenika, a uz maksimalno poštovanje njihove različitosti i individualnosti.

Za vođenje nastave zaduženi su oni profesori koji su prethodno imali prilike da steknu radno iskustvo u brojnim državnim školama, te su svesni nedostataka koji su prisutni u njihovom funkcionisanju i sprovođenju aktuelnog nastavnog programa, tako da maksimalno nastoje da te nedostatke pretvore u prednosti, te da svakom pojedinačnom učeniku omoguće da što lakše i jednostavnije usvoji znanja koja su predviđena važećim nastavnim planom.

Neophodno je da pomenemo i to da zvanični Zakon o obrazovanju i vaspitanju Republike Srbije, u članu pod brojem 43 navodi da redovnu nastavu u srednjoj školi može da pohađa svaka osoba koja u trenutku upisa ima ispod 17 godina, a koja uz to poseduje i dokaz da je prethodno završila osnovnu školu, to jest u mogućnosti je da priloži i validno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi. Iako IT gimnazija u Kragujevcu nudi redovno školovanje za obrazovni profil geodetski tehničar - geometar, svim zainteresovanima koji žive van ovog grada je na raspolaganju i mogućnost vanrednog školovanja za pomenuti profil.

Sve informacije koje se odnose na upis, odnosno na sam tok školovanja, roditelji ili staratelji zainteresovanog deteta mogu da dobiju putem telefona ove obrazovne institucije, ali su dužni da lično pristupe upisu, kao i da tom prilikom dostave relevantnu dokumentaciju, a o čemu će informacije da dobiju od strane nadležnog lica u školi.

Svaki upisani učenik je obavezan da maksimalno poštuje odredbe statuta škole, te da ispunjava svoje obaveze, a očekuje se i od njegovog roditelja (staratelja) da se u potpunosti pridržava odredbi ugovora, koji će potpisati sa školom prilikom upisa deteta.

IT Gimnazija Kragujevac se svakako rukovodi odredbama aktuelnog statuta, tako da maksimalno izlazi u susret željama i zahtevima svakog deteta, to jest njegovih roditelja ili staratelja. Uz redovnu nastavu koja je predviđena važećim nastavnim programom, u školi se sprovode i brojne vannastavne aktivnosti, kao i sekcije, a koje učenicima omogućuju da na najbolji način ispolje svoje talente, te da se okušaju i u različitim oblastima, a koje nisu striktno vezane za obrazovni profil geodetski tehničar - geometar.

Prijavljivanje i upis za školovanje na smeru geodetski tehničar - geometar

Pomenuto je prethodno da su sve informacije vezano za upis i pohađanje nastave dostupne i putem telefona, ali da je staratelj, odnosno roditelj svakog deteta dužan da upisu lično pristupi, te da tada dostavi i svu potrebnu dokumentaciju, ali i da potpiše ugovor o školovanju deteta sa ovom obrazovnom institucijom.

Dakle, izuzev izvoda iz matične knjige rođenih, to jest detetove krštenice, potrebno je priložiti i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, a roditelj (staratelj) mora u tom trenutku imati uz sebe i važeći lični dokument, kako bi mogao da bude identifikovan na zakonom propisan način. Ističemo da svaka osoba koja u posedu ima lični dokument sa čipom, tada mora da priloži i očitan konkretni lični dokument.

Podrazumeva se da će roditelj ili staratelj svakog deteta odlučiti da li će pomenuta dokumenta dostaviti u originalu ili će tom prilikom da priloži njihove overene fotokopije, stim da u tom slučaju ima dužnost da i originalna dokumenta priloži na uvid ovlašćenom licu IT gimnazije u Kragujevcu.

Kada budu bila dostupna sva potrebna dokumenta, zvanično se pristupa potpisivanju ugovora o školovanju deteta, a sa odredbama tog ugovora će detetovi roditelji, odnosno staratelji prethodno biti upoznati.

Informacije o obrazovnom profilu geodetski tehničar - geometar

Osoba koja stekne diplomu za zanimanje geodetski tehničar - geometar će biti zadužena da vrši adekvatna merenja različitih terena, kao i da po potrebi izrađuje katastarske ili geodetske planove.

Isto tako je obaveza svakoga ko je za pomenuto zanimanje kvalifikovan da se bavi različitim tehničkim poslovima vezano za oblast građevinarstva, prostornog planiranja ili urbanizma, ali i poljoprivrede, vodoprivrede i drugih oblasti koje su za pomenuti profil vezane. Podrazumeva se, takođe da će izrađivati i specijalne geodetske karte, a u koje će unositi podatke koji su prikupljeni na terenu, bez obzira za koju od prethodno pomenutih oblasti da su vezani.

Geodetski tehničar - geometar obavlja posao uglavnom na terenu, a tom prilikom je dužan da vrši merenja u skladu sa potrebama, odnosno da koristi specijalne uređaje, a zatim i da izrađuje skice na osnovu kojih se kreiraju planovi konkretnih terena.

Podrazumeva se da je osoba koja je kvalifikovana za ovaj obrazovni profil upoznata i sa tehničkim pribor koji se koristi, a svakako bi trebalo da se odlično snalazi u prostoru, te da je komunikativna, budući da se obavljanje ovih poslova najčešće odvija u timovima.

Velika je prednost za svakoga ko želi da se školuje za ovo zanimanje i odlično poznavanje matematike, kao i geometrije, ali i izrade tehničkih crteža, te se gotovo podrazumeva da geodetski tehničar - geometar mora da poseduje odlično znanje rada na računaru.

Budući da određeni deo posla obavljaju i van kancelarije, to bi trebalo da su u relativno dobroj kondiciji, ali i da mogu dobro da podnesu fizički napor, te nešto duži boravak u prirodi.

Nastavni plan i program za obrazovni profil geodetski tehničar - geometar

Nastavni program po kome se sprovodi školovanje za obrazovni profil geodetski tehničar - geometar je u potpunosti usaglašen sa programom koji navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pa je iz tog razloga i navedeno da u toku sve četiri godine školovanja učenici imaju i jedan obavezan izborni predmet, a što znači da imaju mogućnost izbora između građanskog vaspitanja i predmeta verska nastava.

Kao i u svim školama koje su specijalizovane za sprovođenje programa školovanja četvrtog stepena, u toku svake školske godine učenici izučavaju 4 osnovna predmeta, to jest pohađaju nastavu matematike, stranog jezika i fizičkog vaspitanja, kao i srpskog jezika i književnosti.

U toku prve godine školovanja se od opštih predmeta još izučavaju i istorija, geografija i fizika, mada je i tokom drugog razreda srednje škole takođe predviđeno da učenici pohađaju nastavu u okviru predmeta fizika.

Izuzev pomenutih nastavnih predmeta, ne izučava se više nijedan iz domena prirodnih ili društvenih nauka, a koji spada u opšte, već je fokus isključivo stavljen na stručne predmete. Tokom prve godine se osim pomenutih još obavezuju đaci da prate nastavu i u okviru predmeta geodezija, nacrtna geometrija i primenjena geografija. A ističemo da je predmet geodezija prisutan u sve četiri godine školovanja, te izuzev tehničkog crtanja i geodetskih merenja i računanja, učenici tokom druge godine izučavaju još i predmet tehnička obrada u premeru, a koji je uvršten i u školovanje tokom treće i četvrte godine, kao i predmet geodetska merenja i računanja.

Za vreme treće godine školovanja, učenici izučavaju i predmete primenjena geodezija, geodetski planovi i katastar nepokretnosti i uređenje zemljišne teritorije. A u završnoj godini školovanja se, takođe izučava predmet primenjena geodezija, te osim pomenutih, zastupljen je i predmet društveno uređenje, odnosno preduzetništvo, kao i predmeti fotogrametrija geodetski planovi.

U skladu sa odredbama nastavnog programa za ovaj obrazovni profil, a kada to bude njime definisano, sprovodiće se i praksa u različitim institucijama. O svemu tome će svakako učenici, to jest njihovi staratelji ili roditelji na vreme biti obavešteni.

Koji je cilj školovanja za obrazovni profil geodetski tehničar - geometar?

Kao osnovni cilj školovanja za obrazovni profil geodetski tehničar - geometar se navodi osposobljavanje zainteresovanih učenika za pomenuto zanimanje, tako da oni nakon završetka školovanja mogu potpuno samostalno da ispunjavaju sve obaveze koje konkretan posao zahteva.

Budući da će steći priznatu diplomu za ovo zanimanje, imaće i mogućnost da odmah nakon što završe IT gimnaziju u Kragujevcu za ovaj smer, apliciraju za posao u struci. Podrazumeva se, naravno da je odluka svakog pojedinačnog učenika da li će odmah po završetku školovanja da potraži zaposlenje ili će možda da upiše neku višu školu, odnosno fakultet.

Šta po sticanju diplome za zanimanje geodetski tehničar - geometar?

S obzirom na to da je u pitanju zanimanje četvrtog stepena, to podrazumeva da svako ko završi IT gimnaziju u Kragujevcu, te se kvalifikuje za zanimanje geodetski tehničar - geometar, ima mogućnost da se prijavi za obavljanje ovog posla u bilo kojoj firmi.

Ali, isto tako mu je na raspolaganju i mogućnost da svoje školovanje nastavi i to ili na nekom fakultetu ili na određenoj višoj školi. Najčešće se učenici koji steknu kvalifikacije za pomenuto zanimanje odlučuju da upišu građevinski fakultet, na kome su prisutne brojne katedre, a pored ostalih i ona za geodeziju i geoinformatiku.

Od afiniteta svakog pojedinačnog đaka će zavisiti i koji fakultet će da upiše, a potrebno je naglasiti da sa stečenom diplomom za ovo zanimanje četvrtog stepena on ima prođu na svaku visokoškolsku ustanovu.

Dodatne informacije:

 • IT gimnazija u Kragujevcu organizuje redovnu nastavu za obrazovni profil geodetski tehničar - geometar, a zainteresovanima koji žive van ovog grada je na raspolaganju i mogućnost pohađanja vanredne nastave širom Srbije
 • svaki učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj će se sa predstavnikom konkretne institucije precizno dogovoriti o praćenju vanredne nastave za ovaj obrazovni profil
 • po završetku školovanja, svi đaci koji budu ispunili predviđene uslove, stiču diplomu za zanimanje geodetski tehničar - geometar, a koja je apsolutno validna i sasvim ista kao i diploma ostalih državnih srednjih škola u Srbiji
 • obavezuje se roditelj (staratelj) svakog učenika da sa školom potpiše ugovor, kao i da lično bude prisutan prilikom upisa deteta, te da priloži potrebno dokumentaciju
 • odredbom nadležnog ministarstva je predviđeno da prva generacija maturanata u junu mesecu 2018. godine polaže završne ispite, odnosno veliku maturu, a o detaljima vezano za njeno polaganje će na vreme biti informisani svi učenici koji su u obavezi da to učine

Spisak predmeta

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Istorija
 6. Geografija
 7. Fizika
 8. Primenjena geografija
 9. Nacrtna geometrija
 10. Geodezija

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Fizika
 6. Tehničko crtanje
 7. Geodezija
 8. Geodetska merenja i računanja
 9. Tehnička obrada u premeru

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Geodezija
 6. Geodetska merenja i računanja
 7. Tehnička obrada u premeru
 8. Primenjena geodezija
 9. Geodetski planovi
 10. Katastar nepokretnosti i uređenje zemljišne teritorije

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Društveno uređenje
 6. Geodezija
 7. Geodetska merenja i računanja
 8. Tehnička obrada u premeru
 9. Primenjena geodezija
 10. Geodetski planovi
 11. Fotogrametrija
 12. Preduzetništvo

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje