Loading...

Srednja medicinska škola Beograd

O školi

Kako je navedeno u rešenju broj 022 - 05 - 000 47 / 2017 - 03, a koje je nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donelo na dan 12. jula 2018. godine, Srednja medicinska škola Beograd je ispunila sve zakonom propisane uslove, te je na taj način dobila dozvolu da organizuje nastavu u okviru područja rada zdravstvo i socijalna zaštita, a za obrazovni profil IV stepena medicinska sestra - tehničar.

Prilikom donošenja ovog rešenja nadležni su se rukovodili članom broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16 i članom broj 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakon i 10 / 19. Stručna lica su procenila da Srednja medicinska škola Beograd ispunjava sve uslove koji su propisani pomenutim zakonima, a tiču se prostora i opreme, zatim nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika, tako da svako ko bude pohađao nastavu u okviru obrazovnog profila medicinska sestra - tehničar, IV stepen po završetku stiče diplomu, koja je potpuno priznata i kao takva upisiva u radni dosije svakog kandidata. Naravno da on mora pre toga u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje da otvori radni dosije, a nakon što stekne diplomu za ovo zanimanje, trebalo bi da se obrati nadležnima u toj službi i da zvanično zahteva njen upis. N bi trebalo kandidati da zaborave ni to da informaciju o posedovanju diplome za zanimanje IV stepena medicinska sestra - tehničar unesu u svoju radnu biografiju, to jest u CV, posebno ukoliko žele da pronađu zaposlenje na što jednostavniji način u okviru te struke.

U potpunosti se Srednja medicinska škola Beograd pridržava svih propisa i pravila, koja navodi nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, primarno sa aspekta unapred definisanog nastavnog plana i programa za obrazovni profil IV stepena medicinska sestra - tehničar.

U tom smislu kandidati imaju obavezu ne samo da pohađaju nastavu u okviru teorijskog dela, nego i da u tačno određenom trajanju pohađaju i praktični deo nastave koji je predviđen konkretnim programom. Zato je važno napomenuti i to da Srednja medicinska škola Beograd i te kako vodi računa o tome sa kojim institucijama sklapa ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, te pruža mogućnost kandidatima da tu pohađaju praktičnu nastavu. Slobodno se može reći da su to sa puno pažnje odabrane institucije, koje su već godinama prisutne u ovoj oblasti, te kao takve omogućuju kandidatima da od najboljih stiču praktična znanja, koja će kasnije imati prilike i da u svom radu primenjuju.

Prema nastavnom programu za pomenuti obrazovni profil, predviđeni su i opšteobrazovni predmeti i stručni. Takođe, tokom svake školske godine kandidati imaju i obavezan izborni predmet. Od njih se očekuje da odluče da li će pohađati versku nastavu ili građansko vaspitanje, kao obavezan izborni predmet po nastavnom programu.

Svakako da Srednja medicinska škola Beograd, koja se nalazi u ulici Makenzijeva broj 51 do 53, vode računa i o opremljenosti prostora, tako da su polaznicima na raspolaganju sva savremena sredstva, koja će im u velikoj meri olakšati praćenje nastave. Međutim, ova škola i te kako vodi računa i o kvalitetu nastavnog kadra, pa u tom smislu profesore i stručno osoblje upućuje i na dodatne edukacije. U okviru različitih radionica i seminara oni stiču znanja u vezi sa trenutnim aktuelnostima u polju edukacija. Podrazumeva se i da će sva ta znanja nastojati da na najbolji način primene i u svom radu, tako da će bez ikakve sumnje kvalitet nastave neprekidno biti sve bolji i bolji.

Nakon što kandidati budu završili pohađanje programa u okviru obrazovnog profila IV stepena medicinska sestra - tehničar, te stekne diplomu sa tim zvanjem, mogu odlučiti ili da potraže zaposlenje u okviru konkretne struke ili da školovanje nastave na odabranom fakultetu ili višoj školi.

Idealna praksa - Sanitas Klinik


Profesori u našoj školi

Sa ciljem da svim učenicima obezbedimo maksimalno kvalitetnu edukaciju, sa puno pažnje smo odabrali profesore koji predstavljaju Privatnu srednju medicinsku školu i u Beogradu i u Kragujevcu i u Novom Pazaru i u Užicu.

Jelena N.

Zdravstvena psihologija

Prof. zdravstvene psihologije.

Jelena N.
Prof. zdravstvene psihologije
Dragana M.

Medicinska etika

Prof. medicinske etike.

Dragana M.
Prof. medicinske etike
Dr Milica L.

Patologija

Prof. patologije.

Dr Milica L.
Prof. patologije
Željka N.

Zdravstevna nega - teorija

Prof. zdravstevne nege - teorija.

Željka N.
Prof. zdravstevne nege - teorija
Ana C.

Medicinska biohemija

Prof. medicinske biohemije.

Ana C.
Prof. medicinske biohemije
Dr Jelena J.

Anatomija i fiziologija

Prof. anatomije i fiziologije.

Dr Jelena J.
Prof. anatomije i fiziologije
Maja Ć.

Zdravstvena nega, vežbe

Zdravstvena nega, vežbe

Maja Ć.
Zdravstvena nega, vežbe
Dr Ana K.

Mikrobiologija sa epidemiologijom

Prof. mikrobiologije sa epidemiologijom. Prof. higijene i zdravstenog vaspitanja.

Dr Ana K.
Prof. mikrobiologije sa epidemiologijom

Obavljanje prakse

Privatna srednja medicinska škola u Beogradu, naročito vodi računa o tome da sa puno pažnje odabere adekvatne i kvalitetne partnere, odnosno institucije u okviru kojih će učenici imati priliku da pohađaju praktičan deo nastave za konkretne obrazovne profile. U Beogradu, saradnju imamo sa Kliničko-bolničkim centrom Zvezdara, koji je od 1952 god. nastavna baza Medicinskog fakulteta, a kasnije i nastavna baza Stomatološkog fakulteta i Više medicinske škole. Takođe, saradnju imamo sa Vojnomedicinskom akademijom (VMA) i specijalnom bolnicom "Sveti Sava", gde se realizuju vežbe.


Prohodnost na fakultetima

Ako želite da imate mnogo veću mogućnost za pronalaženje boljeg zaposlenja u struci, trebalo bi da znate da je školovanje za zanimanje iz medicinske struke veoma perspektivno.

S obzirom na to da Privatna srednja medicinska škola Beograd, nastavu organizuje prema smernicama nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, slobodno se može reći da je diploma koju učenici steknu po završetku pohađanja nastave u potpuno istom rangu sa bilo kojom državnom školom. Bilo da se učenik nakon školovanja u našoj školi odluči za Medicinski fakultet, Stomatološki ili Famaceutski, ili pak za Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu, imaće stečena znanja da nastavi školovanje bez problema.


Mogućnost zaposlenja

Dobro je poznato da su zanimanja u oblasti medicine među najperspektivnijima, prosto zato što mogućnost zaposlenja postoji kako na teritoriji Republike Srbije, tako isto i u celom svetu.
Samim tim što je nastava za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar, ali i za zanimanje farmaceutski tehničar tako koncipirana da učenici osim teoretskog dela, imaju obavezu i pohađanja prakse, to će se oni praktično već tokom školovanja osposobiti za obavljanje konkretnog zanimanja.

 • Apotekarska ustanova Beograd
 • Dom zdravlja Barajevo
 • Dom zdravlja Voždovac
 • Dom zdravlja Vračar
 • Dom zdravlja Grocka
 • Dom zdravlja Zvezdara
 • Dom zdravlja Zemun
 • Dom zdravlja Lazarevac (sa porodilištem)
 • Dom zdravlja Mladenovac
 • Dom zdravlja Novi Beograd
 • Dom zdravlja Obrenovac
 • Dom zdravlja Palilula
 • Dom zdravlja Rakovica
 • Dom zdravlja Savski venac
 • Dom zdravlja Sopot
 • Dom zdravlja Stari grad
 • Dom zdravlja Surčin
 • Dom zdravlja Čukarica
 • Gradski zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje
 • Gradski zavod za kožne i venerične bolesti
 • Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu
 • Gradski zavod za urgentnu medicinu
 • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova
 • Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata (sa stacionarom)
 • Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti
 • Specijalna bolnica za interne bolesti Lazarevac
 • Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku
 • Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju
 • Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti "Sveti Sava"
 • Ginekološko-akušerska klinika "Narodni front"
 • Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu
 • Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević"
 • Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" (za lečenje)
 • Kliničko-bolnički centar "Bežanijska kosa"
 • Kliničko-bolnički centar "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"
 • Kliničko-bolnički centar "Zvezdara"
 • Kliničko-bolnički centar "Zemun"
 • Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić"
 • Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"
 • Institut za mentalno zdravlje
 • Institut za neonatologiju
 • Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
 • Institut za ortopediju Banjica
 • Institut za reumatologiju
 • Institut za rehabilitaciju
 • Univerzitetska dečja klinika
 • Univerzitetski klinički centar Srbije
 • Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
 • Zavod za biocide i medicinsku ekologiju
 • Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Dr Cvetko Brajović"
 • Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"
 • Institut za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović" (sa stacionarom)
 • Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"
 • Institut za transfuziju krvi Srbije
 • Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd (Vojnomedicinski centar Bežanijska kosa i Vojnomedicinski centar Slavija ambulanta "Cerak")
 • Vojnomedicinska akademija


Profili

Farmaceutski tehničar srednja škola

Farmaceutski tehničar

Ukoliko želite da se školujete za zanimanje, koje važi za izuzetno profitabilno, na raspolaganju vam je obrazovni profil farmaceutski tehničar.
Nastava traje četiri godine, te obuhvata i praktični deo. Osim u Beogradu, Privatna srednja medicinska škola organizuje nastavu za to zanimanje i u svojim iz isturenim odeljenjima u Kragujevcu, Novom Pazaru, Užicu...
Više
Medicinska sestra Vaspitač srednja škola

Medicinska sestra – vaspitač

Jedno od zanimanja koja je na tržištu rada sve traženije i za kojim među svršenim osnovcima posebno vlada interesovanje jeste i medicinska sestra - vaspitač.
Više
Medicinska sestra tehničar Beograd

Medicinska sestra – tehničar

Jedno od najboljih i, na tržištu rada vrlo traženih zanimanja današnjice u oblasti medicine jeste i medicinska sestra - tehničar.
Nastava se organizuje kako u Beograd, tako i na još par lokacija, budući da Privatna srednja medicinska škola ima isturena odeljenja i u Kragujevcu, Užicu, Novom Pazaru...
Više

Kontakt

Telefon
Adresa
Makenzijeva 53, četvrti sprat, 11000 Beograd