Loading...

Srednja medicinska škola Beograd

O školi

Privatna srednja medicinska škola u Beogradu nudi mogućnost sticanja diplome za izuzetno perspektivna zanimanja u oblasti medicine.
Isturena odeljenja, Privatna srednja medicinska škola Beograd ima i u Kragujevcu, Novom Pazaru i u Užicu.


Profili

Farmaceutski tehničar srednja škola

Farmaceutski tehničar

Ukoliko želite da se školujete za zanimanje, koje važi za izuzetno profitabilno, na raspolaganju vam je obrazovni profil farmaceutski tehničar.
Nastava traje četiri godine, te obuhvata i praktični deo. Osim u Kragujevcu, Privatna srednja medicinska škola organizuje nastavu za to zanimanje i u svojim iz isturenim odeljenjima u Beogradu, Novom Pazaru i Užicu.
Više
Medicinska sestra tehničar Beograd

Medicinska sestra – tehničar

Jedno od najboljih i, na tržištu rada vrlo traženih zanimanja današnjice u oblasti medicine jeste i medicinska sestra - tehničar.
Nastava se organizuje kako u Kragujevcu, tako i na još tri lokacije, budući da Privatna srednja medicinska škola ima isturena odeljenja i u Beogradu, Užicu i u Novom Pazaru.
Više

Profesori u našoj školi

Sa ciljem da svim učenicima obezbedimo maksimalno kvalitetnu edukaciju, sa puno pažnje smo odabrali profesore koji predstavljaju Privatnu srednju medicinsku školu i u Beogradu i u Kragujevcu i u Novom Pazaru i u Užicu.


Obavljanje prakse

Budući da je praktičan rad izuzetno važan, to Privatna srednja medicinska škola u Beogradu, ali i njena isturena odeljenja u Novom Pazaru, Užicu i u Kragujevcu naročito vode računa o tome da sa puno pažnje odaberu partnere, odnosno institucije u okviru kojih će učenici imati priliku da pohađaju praktičan deo nastave za konkretne obrazovne profile.


Prohodnost na fakultetima

Ako želite da imate mnogo veću mogućnost za pronalaženje boljeg zaposlenje u struci, trebalo bi da znate da je školovanje za zanimanje medicinska sestra - tehničar i farmaceutski tehničar izuzetno perspektivno. A to primarno sa aspekta doškolovavanja, kako na višim školama u Šumadijskom okrugu, ali i na teritoriji cele Republike Srbije, tako isto i na fakultetima.
S obzirom na to da Privatna srednja medicinska škola u Beogradu, ali i u Kragujevcu, te u Novom Pazaru i Užicu nastavu organizuje prema smernicama nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, to se slobodno može reći da je diploma koju učenici steknu po završetku pohađanja nastave u potpuno istom rangu kao i za bilo koju drugu školu, koja je od strane nadležnog ministarstva sertifikovana. Samim tim je i prohodnost svih učenika ove škole u bilo kom gradu i na više škole i na fakultete na izuzetno visokom nivou.


Mogućnost zaposlenja

Dobro je poznato da su zanimanja u oblasti medicine među najperspektivnijima, prosto zato što mogućnost zaposlenja postoji kako na teritoriji Republike Srbije, tako isto i u celom svetu.
Samim tim što je nastava za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar, ali i za zanimanje farmaceutski tehničar tako koncipirana da učenici osim teoretskog dela, imaju obavezu i pohađanja prakse, to će se oni praktično već tokom školovanja osposobiti za obavljanje konkretnog zanimanja.


Kontakt

Telefon
Adresa
Makenzijeva 53, četvrti sprat, 11000 Beograd