Loading...

Dragana M.

Medicinska etika
Dragana M.

Obrazovanje

 • Gimnazija u Mladenovcu
 • Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek filozofija

Radno iskustvo

 • Od 2021. Zaposlena u Srednjoj medicinskoj školi sa 5% časova kao nastavnik medicinske etike
 • Od 2018. u Školi za negu lepote u Beogradu nastavnik građanskog vaspitanja sa 35% časova
 • Od 2017. zaposlena u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi u Beogradu sa 35% časova kao nastavnik medicinske etike
 • Od 2015. zaposlena u Školi za negu lepote u Beogradu, kao nastavnik filozofije sa 10% časova
 • Od 2010. zaposlena kao nastavnik filozofije sa 20% časova u Ekonomsko-trgovinskoj školi i Mašinskoj školi u Sopotu. Od 2015. dobija još 10% časova za predmet Logika sa etikom
 • 2009-2010. zaposlena kao stručni saradnik za međunarodnu saradnju i projekte u Asocijaciji slobodnih i nezavisnih sindikata u Beogradu.
  1. honorarni saradnik na Trećem programu Radio Beograda (prevođenje stručnih tekstova sa engleskog na srpski; objavlјen prevod „Liza Malki, Nacionalna geografija: ukorenjivanje naroda i teritorijalizacija nacionalnog identiteta iz ugla teoretičara i izbeglica, u Treći program Radio Beograda br.137-138)
 • 2005-2006. honorarni saradnik u istraživačkoj agenciji „Puls“
 • 2003-2004. honorarni saradnik u nevladinoj organizaciji „Argument“ koja se bavi istraživačkim radom (anketiranje, šifriranje anketa, unos podataka u SPSS statističkom programu)