Loading...

Odlična opremljenost prostora

Vrhunska opremljenost prostora u kome se nalazi IT gimnazija u Kragujevcu je jedna od velih prednosti

Jedna od osnovnih karakteristika po kojima se, sasvim sigurno IT gimnazija u Kragujevcu izdvaja u odnosu na druge srednje škole koje nude obrazovanje za konkretne smerove, jeste i odlična opremljenost prostora. U svakom kabinetu su dostupne interaktivne table i video projektori, a đacima ove škole, bez obzira koji smer da pohađaju, je na raspolaganju i računarska oprema poslednje generacije, koju će koristiti tokom nastave za konkretne predmete.
Uz sve pomenuto, najsavremeniji ventilacioni i klima, kao i sistem video nadzora su takođe prisutni u prostorijama ove obrazovne institucije. A zahvaljujući svemu tome, sa sigurnošću možemo da tvrdimo da učenici koji budu pohađali nastavu u ovoj školi, to mogu da učine u lepo uređenom prostoru, koji je opremljen u skladu sa svetskim trendovima, tako da je i boravak u njemu izuzetno prijatan.

Odlična opremljenost prostora - IT Gimnazija Kragujevac

Interaktivne table i video projektori

Razlog zbog čega su interaktivne table ili takozvane elektronske bele table, odnosno pametne table, poželjne za korišćenje u nastavi jeste vezan za činjenicu da je uočeno da njihovo korišćenje značajno olakšava učešće svakog pojedinačnog đaka u nastavi, te da zahvaljujući njihovoj primeni svi učenici bivaju rasterećeni beleženja gradiva, pa je i njihova pažnja usmerena upravo na ono što profesor u okviru konkretnog nastavnog predmeta prezentuje.
Primenom video projektora i interaktivnih tabli, koje su dostupne u svakoj učionici IT gimnazije u Kragujevcu se omogućuje mnogo veća aktivnost učenika u toku časa, ali i razvoj znanja vezanih za korišćenje digitalnih uređaja, a što sve posebno ima uticaja na mnogo efikasnije savladavanje gradiva.
Sa druge strane, a posmatrano iz ugla profesora, korišćenje interaktivnih tabli ima brojne prednosti. Na prvom mestu se misli na način prezentovanja gradiva, budući da svaki profesor ima mogućnost da koristi mnogobrojne dodatne funkcije, a kako bi konkretnu prezentaciju učinio što zanimljivijom, pa samim tim i efektivnijom. Takođe je svakom profesoru dozvoljeno da u toku izrade prezentacije, odnosno pripreme predavanja, koristi različita dokumenta, tako da neće gubiti vreme na njihovo traženje, jer su oni svi vrlo lako dostupni.
Zahvaljujući činjenici da IT gimnazija Kragujevac u svakom kabinetu ima upravo interaktivnu tablu i video projektor, odnosno svu opremu koja je potrebna da bi nastava mogla da bude održana u skladu sa savremenim trendovima, to svi učenici vrlo lako bivaju uključeni u sam tok nastave i pažnju usmeravaju, primarno na gradivo, pa tako i mnogo brže i lakše mogu da ga savladaju.

Računarska oprema poslednje generacije

Iako je računarska oprema poslednje generacije dostupna u svim učionicama i na raspolaganju je apsolutno svakom đaku koji pohađa IT gimnaziju u Kragujevcu, to je naročito važno za one učenike koji su se opredelili za školovanje u okviru obrazovnih profila, gde je korišćenje računarske opreme naročito važno.
Upravo u okviru smera administrator računarskih mreža ili tehničar dizajna grafike, pa čak i elektrotehničar za elektroniku na vozilima i elektrotehničar procesnog upravljanja, je vrlo važno što ova obrazovna institucija poseduje sopstvene kabinete sa najsavremenijom računarskom opremom.
Zapravo je svim učenicima omogućeno da je koriste, a primarno u okviru nastavnog predmeta računarstvo i informatika, odnosno svih ostalih gde je to predviđeno nastavnim programom. Samim tim se i kvalitet nastave podiže na mnogo viši nivo, jer učenici već tokom školovanja imaju dodira sa računarskom opremom poslednje generacije.

Vrhunski sistem video nadzora

Možda učenici neće biti oduševljena činjenicom da IT gimnazija u Kragujevcu poseduje i sistem video nadzora, ali će njihovi roditelji, odnosno staratelji sasvim sigurno da shvate zbog čega je ovo vrlo važno. Naime, bezbednost svih učenika ove obrazovne institucije je na prvom mestu i na izuzetno visokom nivou, tako da ne postoji nikakav razlog za brigu. Isto tako je dobro naglasiti i da je celokupan prostor opremljen klima sistemom najnovije generacije, kao i kvalitetnim ventilacionim sistemom.