Loading...

Prijemni ispit za upis u IT gimnaziju

Da li se polaže prijemni ispit?

Budući da se navike đaka menjaju iz godine u godinu, neretko se događa da se mnogi roditelji, odnosno staratelji dece, ali sam i učenici prilikom izbora srednje škole koju žele da pohađaju, primarno rukovode činjenicom koja je vezana za nepostojanje prijemnog ispita u klasičnom smislu. Svakako, to ne znači da se ne poštuju zakonske odredbe, već naprotiv, pohađanjem privatnih srednjih škola se zainteresovanima omogućuje da budu rasterećeni oko upisa, te da ne brinu koliko poena ukupno imaju i da li će im to biti dovoljno da upišu srednju školu koju žele.

Prijemni ispit za upis u IT gimnaziju - IT gimnazija

Da li se polaže prijemni ispit za upis u IT gimnaziju?

Odredbama aktuelnog Zakona o obrazovanju Republike Srbije je predviđeno da se prijemni ispit mora polagati, ali u okviru osnovne škole koju je učenik pohađao. Za sada je definisano da se polažu tri testa, a kroz njih se vrši provera znanja vezano za predmet srpski jezik i književnost, zatim matematika, te se polaže i takozvani kombinovani test, U principu, u kombinovanom testu je predviđeno da bude provereno znanje iz društvenih i prirodnih opštih predmeta, tako da on obuhvata pitanja koja se vezana za gradiov obuhvaćeno predmetima historija, geografija, hemija, fizika i biologija.
Dakle, prijemni ispit mora da položi svaki učenik, bez obzira da li svoje školovanje želi da nastavi u okviru neke državne ili privatne srednje škole.

Da li postoji rang lista prilikom upisa u IT gimnaziju Kragujevac?

Iako je obavezan svaki učenik osmog razreda da, na kraju osmogodišnjeg školovanja pristupi polaganju prijemnog ispita na predviđen način, ukoliko on želi da školovanje nastavi u IT gimnaziji u Kragujevcu, trebalo bi da zna da rezultati polaganja ispita nemaju uticaja na upisivanje.
Zapravo, bez obzira koji uspeh da je učenik imao u toku viših razreda osnovne škole, to jest nevezano za to koliko je poena osvojio na testu provere znanja iz srpskog jezika ili matematike, odnosno u okviru kombinovanog testa, on će imati priliku da pristupi upisu u ovu obrazovnu instituciju.
Svakako na upis nema naročitog uticaja broj poena osvojenih na prijemnom ispitu, ali ni uspeh u prethodnom školovanju, ali neposredno pre nego što bude bio zvanično organizovan upis u IT gimnaziju u Kragujevcu, svaki prijavljeni kandidati će proći kroz određenu vrstu provere. Preciznije rečeno, ne radi se o klasičnom poveravanju njegovog znanja, već se organizuje razgovor sa stručnjacima koje ova obrazovna institucija zapošljava, a koji će kroz kraći razgovor nastojati da se na što bolji način upoznaju sa afinitetima i karakterom svakog pojedinačnog kandidata. Dakle, psiholog će biti dužan da obavi razgovor sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno, a kako bi na taj način, donekle stekao uvid u detetove potrebe i očekivanja. U pojedinim slučajevima se ovaj razgovor može obaviti i uz prisustvo detetovih roditelja, to jest njegovih staratelja, ali će svakako precizna obaveštenja pojedinačni kandidat na vreme da dobije od ovlašćenog predstavnika škole.

Kako se vrši upis na redovno školovanje u IT gimnaziji?

Prvo što se očekuje, da bi neko mogao da se upiše u IT gimnaziju Kragujevac, jeste da izvrši na vreme prijavu, to jest da njegovi roditelji ili staratelji kontaktiraju ovu instituciju putem telefona ili da lično dođu i pruže ovlašćenom licu sve potrebne informacije o detetu. Naravno, ako nekome ne odgovara nijedan od pomenutih načina prijavljivanja, on ima pravo da na mail adresu pomenute obrazovne institucije pošalje informacije o detetu, a svakako je obavezan da navede njegovo ime, prezime i datum rođenja, ali je neophodno i da tom prilikom navede broj telefona, kako bi ovlašćeno lice škole moglo da ga kontaktira i informiše o potrebnim detaljima.
Nakon toga se očekuje da svaki pojedinačni kandidat izvrši odabir između, za sada šest obrazovnih profila, a koje IT gimnazija u Kragujevcu zvanično ima u ponudi i za koje je u potpunosti akreditovana. Uz mogućnost školovanja za tehničara grafičkog dizajna i administratora računarskih mreža, učenicima se nudi mogućnost i da steknu diplomu za zvanje četvrtog stepena elektrotehničar procesnog upravljanja ili, pak da se kvalifikuju za zanimanje elektrotehničar za elektroniku na vozilima. Pored toga, ova obrazovna institucija je akreditovana i za sprovođenje programa gimnazije opšteg smera (sportsko odeljenje), kao i za školovanje budućih geodetskih tehničara - geometara. Dakle, očekuje se da svaki učenik izabere jedan od tih smerova, a roditelj (staratelj) svakog prijavljenog kandidata će dobiti sve potrebne detalje vezano za upis.
Tačnije, od njega se tada očekuje da sa ovom školom potpiše ugovor o školovanju, kao i da tom prilikom uz sebe ima važeći lični dokument, a koji neizostavno mora da poseduje fotografiju, jer se pre potpisivanja pomenutog ugovora mora izvršiti pravilna identifikacija. Dozvoljeno je da tada bude priložena ili validna lična karta ili pasoš, a po potrebi identifikacija može da bude izvršena i uz korišćenje važeće vozačke dozvole. Svakako je naša obaveza da naglasimo i to da staratelj, odnosno roditelji svakog pojedinačnog kandidata, koji poseduje lični dokument u kome se nalazi čip, ima obavezu da se tom prilikom pridržava pravila o njegovom korišćenju, to jest da ga očitanog dostavi na uvid.
Pored toga je obavezno dostaviti svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole za svakog kandidata, kao i njegovu krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), stim da svako bira da li će tom prilikom dostaviti fotokopije konkretnih dokumenata, a originale na uvid ili će, ipak odlučiti da priloži originale nevedenih dokumenata.

Koliko jedno odeljenje broji učenika?

S obzirom na to da na upis ne utiče postignut uspeh u toku završnih razreda osnovne škole, ali ni ukupan broj bodova koje kandidat osvoji na prijemnom ispitu i to na bilo kom od 3 testa, to navodimo da je IT gimnazija u Kragujevcu otvorena za upis bilo kog kandidata.
Što se tiče broja đaka, u skladu sa prijavljenima se formiraju odeljenja, koja broje od 15 do maksimalno 30 učenika po odeljenju, s tim da se posebno vodi računa da se za obrazovne profile administrator računarskih mreža i geodetski tehničar formiraju veća odeljenja, dok je u odeljenjima u okviru ostalih smerova prisutan manji broj učenika, kako bi nastava mogla da funkcioniše u skladu sa pravilima, te da bi bio postignut njen maksimalan kvalitet.