Loading...

Srednja medicinska i IT gimnazija Jagodina

Telefon
+381 69 3090585
Adresa
Trepčaninova 1, 35000 Jagodina

Obrazovni profili

Tehničar drumskog saobraćaja Beograd

Tehničar drumskog saobraćaja

Pored toga što kandidati tokom četvorogodišnjeg školovanja imaju prilike da se upoznaju sa aktuelnim nastavnim programom i praktično odmah po sticanju diplome za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja, IV stepen se zaposle u kompaniji koja se bavi transportom robe ili ljudi, kako na regionalnom, tako isto i na međunarodnom nivou, oni imaju mogućnost i da školovanje nastave recimo na Saobraćajnom fakultetu.
Više
Muzički izvođač

Muzički izvođač

Mnogi ljubitelji muzike uživaju ukoliko mogu uz instrument da se bave i pevanjem. A upravo to im obrazovni profil muzički izvođač, četvrti stepen i omogućuje. Samim tim što se radi o četvorogodišnjem obrazovnom profilu, kandidatima se nudi mogućnosti da školovanje nastave na Muzičkoj akademiji.
Više
Medicinska sestra tehničar Beograd

Medicinska sestra – tehničar

Obično kada se pomene ovo zanimanje niko nema bojazan da će izgubiti četiri godine školovanja, a kasnije neće moći da nađe posao. Upravo se suprotno dešava, jer je potražnja za radnicima koji su se kvalifikovali za zanimanje medicinska sestra - tehničar velika ne samo u našoj zemlji, nego i u mnogim drugim zemljama. Uz to, svako ko bude stekao diplomu za ovo zanimanje ima mogućnost i da nastavi školovanje kako na odabranoj višoj školi, tako isto i na fakultetu.
Više

Na osnovu rešenja broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03, a koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donelo 16. novembra 2021. godine utvrđeno je da je Srednja medicinska i IT gimnazija Jagodina, koja se nalazi na adresi Trepčaninova broj 1 u potpunosti ispunila sve zahteve koji su propisani članom 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16 i 95 / 18, kao i na osnovu člana broj 94 aktuelnog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, objavljenog u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakon, 10 / 19 i 6 / 20, tako da je stekla pravo da ostvari nastavne planove i programe najpre u području rada saobraćaj, a za obrazovni profil tehničar drumskog saobraćaja, IV stepen, zatim za područje rada zdravstvo i socijalna zaštita i to za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar u četvorogodišnjem trajanju, kao i u području rada kultura, umetnost i javno informisanje, za obrazovni profil IV stepena muzički izvođač.

Kako je navedeno u pomenutom rešenju, Srednja medicinska i IT gimnazija Jagodina je ispunila sve propisane uslove u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava, kao i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika, tako da se svim zainteresovanima nudi mogućnost da se kvalifikuju za jedno od pomenutih zanimanja.

Srednja medicinska i IT gimnazija Jagodina

Na raspolaganju je svima redovno školovanje, ali postoji i mogućnost organizacije drugih programa nastave, kao što su na primer vanredno školovanje, zatim dokvalifikacija i prekvalifikacija, sve u zavisnosti od zahteva kandidata.

Treba naglasiti i to da Srednja medicinska i IT gimnazija Jagodina naročito vodi računa o kvalitetu edukacije nastavnog kadra, ali i o kvalitetu opreme koja je dostupna učenicima, te o opremljenosti samog prostora. Iz tog razloga ističemo da je stručni kadar odabran na osnovu kvalifikacija i višegodišnjeg iskustva. Ipak, sve to i dalje ne znači da se zaposleni u ovoj školi ne edukuju dodatno, tim pre što oni relativno često posećuju različite seminare i radionice, tokom kojih imaju priliku da se upoznaju sa novostima u oblasti obrazovanja. Podrazumeva se da sve to što budu naučili tokom radionica ili seminara oni nastoje na najbolji mogući način da primene i u svom radu, tako da i kvalitet nastave unapređuju neprekidno.

Profesori u našoj školi

Najbolji u svojoj struci su definitivno odabrani kako bi prenosili znanja u okviru obrazovnog profila muzički izvođač, medicinska sestra - tehničar i tehničar drumskog saobraćaja, koji su svi četvrtog stepena. Zapravo se radi o tome da Srednja medicinska i IT gimnazija Jagodina i te kako vodi računa o kvalitetu nastavnog kadra, pa se može reći da su profesori vrsni znalci svoje struke i da će se potruditi u toku školovanja da kandidatima obezbede maksimalno kvalitetno nastavu.

Obavljanje prakse

U saradnji sa proverenim pravnim licima i fizičkim na području ovog grada se organizuje i praktična nastava. Upravo to je vrlo značajno za buduće bavljenje konkretnim poslom za svakog kandidata, jer samim tim što će on u toku školovanja imati mogućnost da uči od najboljih u određenoj branši, to nema nikakve sumnje da će on u budućnosti obavljati maksimalno kvalitetno posao za koji se školovao.

Po završetku škole zaposlenje u struci je prva opcija kada su u pitanju obrazovni profili IV stepena. Samim tim što Srednja medicinska i IT gimnazija Jagodina upravo takve obrazovne profil ima, to svi koji se kvalifikuju za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja ili muzički izvođač, odnosno medicinska sestra - tehničar, praktično vrlo brzo posle sticanja diplome za jedno od tih zanimanja mogu i da potraže posao u okviru konkretne struke.

Ako žele dalje da se školuju, takođe imaju i tu mogućnost, upravo zato što se radi o obrazovnim profilima IV stepena. Primera radi, osobe koje steknu diplomu za zanimanje medicinska sestra - tehničar obično se odlučuju za nastavak školovanja na Medicinskom fakultetu ili na Višoj medicinskoj školi. Muzička akademija je nekako logičan izbor za sve koji steknu diplomu za zanimanje četvrtog stepena muzički izvođač, a koji žele da se dodatno školuju. Isto tako je i Saobraćajni fakultet jedna od najčešćih opcija za sve one ljude, koji pohađaju nastavu u četvorogodišnjem trajanju za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja.

Pa ipak, ako se dogodi da se ljudi predomisle, te da možda žele da se bave nekim drugim poslom, na raspolaganju im je i opcija prekvalifikacije za zanimanje u okviru neke druge oblasti. Uz sve to, Srednja medicinska i IT gimnazija Jagodina može da organizuje i postupak dokvalifikacije u određenim slučajevima, te naravno u ponudi ima i vanredno i redovno školovanje.

Mogućnost zaposlenja

Samim tim što zanimanja koja u ponudi ima Srednja medicinska i IT gimnazija Jagodina mogu da se svrstaju u naročito tražena, odnosno perspektivna, to nikoga ne bi trebalo da brine kakva je mogućnost zaposlenja posle sticanja diplome za zanimanje muzički izvođači ili tehničar drumskog saobraćaja, odnosno medicinska sestra - tehničar.