Loading...

Muzički izvođač

Svako ko je završio osnovnu muzičku školu i to na odseku koji se odnosi na klasičnu muziku, stekao je pravo da zvanično pristupi polaganju prijemnog ispita i upiše smer muzički izvođač!

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2021./2022.

Svako ko je završio osnovnu muzičku školu i to na odseku koji se odnosi na klasičnu muziku, stekao je pravo da zvanično pristupi polaganju prijemnog ispita i upiše smer muzički izvođač.

Ako kandidat pre toga nije završio osnovnu muzičku školu, on takođe ima apsolutno pravo da se prijavi za polaganje ovog ispita, s tim što pre toga mora ispoštovati aktuelna pravila i položiti takozvane diferencijalne ispite, kako bi stekao osnovno muzičko obrazovanje.

Vrlo je važno napomenuti i to da postoje dva dela u okviru prijemnog ispita, odnosno dva predmeta. Jedan je glavni i podrazumeva ili solo pevanje ili instrument koji je kandidat odabrao, a drugi je solfeđo.

Svakako je zvaničnim nastavnim programom propisanim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije predviđeno da kandidati pohađaju kako opšteobrazovne predmete, tako isto i stručne predmete.

Što se opšteobrazovnih predmeta tiče zastupljeni su na prvom mestu srpski jezik i književnost, te prvi i drugi strani jezik. Predmeti fizičko vaspitanje i računarstvo i informatika su zastupljeni u toku sve četiri godine. Ne treba zaboraviti ni opšteobrazovni predmet istorija, zatim filozofija i sociologija, te psihologija i biologija, koji su u nastavnom programu zastupljeni po jednu školsku godinu. A u skladu sa aktuelnim programom predviđen je i jedan obavezni izborni predmet, odnosno verska nastava ili građansko vaspitanje.

Značajno su zastupljeniji stručni predmeti, a većina ih traje više školskih godina. Primera radi glavni predmet, odnosno ili solo pevanje ili instrument, kao i solfeđo kandidati izučavaju sve četiri školske godine.

Od stručnih predmeta zastupljeni su i kontrapunkt, teorija muzike i harmonija, kao i istorija muzike sa upoznavanjem muzičke literature. Među stručne predmete spadaju i muzički oblici, muzički instrumenti i nacionalna istorija muzike, kao i etnomuzikologija, te kamerna muzika. Sem toga, kandidati su u obavezi da u toku sve četiri godine pohađaju predmet hor ili orkestar, uporedni klavir i čitanje sa lista.

Ukoliko su u pitanju kandidati koji sviraju klavir i orgulje, onda je njihova obaveza da u toku sve četiri školske godine pohađaju predmet korepeticija.

Opšteobrazovni predmeti

 • Srpski jezik i književnost
 • Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 • Prvi strani jezik
 • Drugi strani jezik
 • Istorija
 • Biologija
 • Računarstvo i informatika
 • Fizika
 • Sociologija
 • Psihologija
 • Filozofija

Obavezan izborni predmet po programu profila Građansko vaspitanje ili Verska nastava.

Stručni predmeti

 • Glavni predmet - solo pevanje ili instrument
 • Solfeđo
 • Harmonija
 • Muzički instrumenti
 • Kontrapunkt
 • Teorija muzike
 • Muzički oblici
 • Nacionalna istorija muzike
 • Istorija muzike sa upoznavanjem muzičke literature
 • Kamerna muzika
 • Orkestar - hor
 • Etnomuzikologija
 • Uporedni klavir
 • Čitanje sa lista
 • Korepeticija (za kandidate koji kao glavni instrumenti imaju klavir i orgulje)
 • Srpski jezik i književnost
 • Prvi strani jezik
 • Drugi strani jezik
 • Fizičko vaspitanje istorija
 • Računarstvo i informatika
 • Biologija
 • Fizika
 • Glavni predmet ( solo pevanje ili instrument )
 • Solfeđo
 • Muzički instrumenti
 • Teorija muzike
 • Orkestar - hor
 • Kamerna muzika
 • Korepeticija ( za kandidate koji sviraju klavir i orgulje )
 • Čitanje sa lista
 • Uporedni klavir
 • Srpski jezik i književnost
 • Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 • Prvi strani jezik
 • Drugi strani jezik
 • Sociologija
 • Istorija
 • Računarstvo i informatika
 • Glavni predmet (solo pevanje ili instrument)
 • Solfeđo
 • Istorija muzike
 • Upoznavanje muzičke literature
 • Harmonija
 • Muzički oblici
 • Orkestar - hor
 • Uporedni klavir
 • Čitanje sa lista
 • Kamerna muzika
 • Korepeticija (za kandidate kojima je glavni instrument klavir i orgulje)
 • Srpski jezik i književnost
 • Prvi strani jezik
 • Drugi strani jezik
 • Računarstvo i informatika
 • Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 • Psihologija
 • Istorija
 • Glavni predmet (solo pevanje ili instrument)
 • Solfeđo
 • Istorija muzike
 • Upoznavanje muzičke literature
 • Harmonija
 • Muzički oblici
 • Kontrapunkt
 • Etnomuzikologija
 • Orkestar - hor
 • Kamerna muzika
 • Korepeticija (za kandidate kojima je glavni instrument klavir i orgulje)
 • Čitanje sa lista
 • Uporedni klavir
 • Srpski jezik i književnost
 • Prvi strani jezik
 • Drugi strani jezik
 • Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 • Filozofija
 • Računarstvo i informatika
 • Glavni predmet (solo pevanje ili instrument)
 • Solfeđo
 • Kontrapunkt
 • Harmonija
 • Muzički oblici
 • Istorija muzike sa upoznavanjem muzičke literature
 • Nacionalna istorija muzike
 • Kamerna muzika
 • Etnomuzikologija
 • Orkestar - hor
 • Uporedni klavir
 • Korepeticija (za učenike kojima je glavni instrument klavir i orgulje)
 • Čitanje sa lista

U toku svake godine kandidati biraju između dva obavezna izborna predmeta i to Građanskog vaspitanja ili Verske nastave.