Loading...

E-učenje

ili E - learning.

Sa osnovnim ciljem da svakom učeniku omogući da na što lakši način usvoji znanja koja su predviđena nastavnim programom za konkretni obrazovni profil. IT gimnazija u Kragujevcu nudi i mogućnost e - učenja, a koje se smatra osnovnim pomoćnim alatom za bolje savladavanje gradiva.

E - učenje - IT Gimnazija

Šta je e - učenje?

Iako je pojam e - learning, to jest e - učenje praktično odomaćen u našoj zemlji, postoje mnogi ljudi kojima nije baš sasvim jasno šta je to i kako funkcioniše. Prema definiciji koja je opšteprihvaćena, pod ovim pojmom se smatra primena kako interneta, tako i različitih multimedijalnih sadržaja, a sa ciljem da se poboljša način sticanja znanja tokom školovanja, to jest da se kvalitet edukacije podigne na značajno viši nivo.

Podrazumeva se da ovaj tip edukacije omogućuje daljinski način komunikacije i prenošenja znanja, a tom prilikom se koriste specijalizovani softveri, to jest različite aplikacije i programi. A pored toga što se pristupa preko računara kompletnim sadržajima, obično se učenje sprovodi kroz takozvane virtuelne učionice. Iz tog razloga se i zahteva da svaki pojedinačni učenik poseduje računar, a koji će koristiti stabilnu internet konekciju, kako bi e - učenje moglo nesmetano da funkcioniše.

Obično se sadržaji prenose putem dokumenata koji su izrađeni u programu Microsoft Word, ali i u programu Adobe Acrobat, te u vidu materijala izrađenih u mnogim drugim programima. Isto tako se vrlo često koriste i različite specijalizovane aplikacije, a koje omogućuju učenicima da prate video sadržaje preko interneta.

Ističemo da je e - učenje jedno od, možda najboljih savremenih sredstava, te je zagarantovano da će učenicima omogućiti da relativno lako i brzo savladaju znanja koja su predviđena u okviru konkretnog nastavnog predmeta.

Kako funkcioniše e - učenje?

Primaran uslov za besprekorno funkcionisanje ovog alata jeste da IT Kragujevac omogući dostupnost konkretnih sadržaja online, a što ona svakako i čini, kako bi svakom učeniku pružila mogućnost da olakša čitav proces sticanja znanja iz određenih predmeta.

Princip funkcionisanja e - učenja je takav da svaki pojedinačni učenik od strane ove obrazovne institucije dobija relevantne informacije, a koje se odnose na proces njegove registracije, to jest dobija jasna uputstva o kreiranju identifikacionog broja, odnosno njegove jedinstvene lozinke, kako bi bio u mogućnosti da pristupi konkretnoj platformi. Naravno da je pojedinačnom korisniku omogućeno da pristupi samo sadržajima koji su za njega namenjeni, ali je isto tako dopušteno i da svako ko učestvuje u ovakvoj vrsti konsultacija postavlja pitanja profesorima, to jest da komunicira sa ostalim učesnicima.

Dostupne su i one aplikacije koje učenicima pružaju mogućnost da testiraju svoje znanje vezano za određeni nastavni predmet, te da u skladu sa tim rezultatima dobiju informacije da li je potrebno da još uče ili je nivo njihovog znanja zadovoljavajući.

Koju svrhu e - learning ima?

Primarna svrha korišćenja informacionih tehnologija u oblasti obrazovanja jeste da se čitav proces edukacije značajno olakša, pa se tako i svrha e - učenja tretira.
Dakle, osnovni razlog za korišćenje ovog tipa konsultacija i pomoćne edukacije jeste olakšavanje svakom pojedinačnom učeniku, budući da mu se pruža mogućnost da na vrlo jednostavan način sazna sve ono što možda nije mogao, a što se odnosi na konkretni predmet, te mu se nudi i mogućnost da se posavetuje sa profesorima i svojim kolegama o određenoj temi.

Koje su sve mogućnosti dostupne?

Mada e - učenje najčešće podrazumeva takozvane virtuelne učionice, činjenica je da su dostupni i nešto drugačiji oblici učenja.

Svakako je otvorena i mogućnost da učenik proveri svoje znanje vezano za određeni predmet i to kroz specijalne online testove koji su u aplikacijama ove vrste dostupni, ali isto tako može i da prati snimljena predavanja, koja možda nije pohađao i slično.

Isto tako je važno naglasiti i da postoji mogućnost organizacije konsultacija sa željenim profesorom na ovaj način, a o čemu će se pojedinačni učenik informisati kod koordinatora za nastavu IT gimnazije u Kragujevcu.

Da li postoje nedostaci ovakvog vida pomoćne edukacije?

U principu vrlo je malo nedostataka ovakvog tipa pomoćne edukacije, a kao osnovni se navodi činjenica da se od zainteresovanih učenika zahtevaju određena znanja koja su vezana za rad na računaru. Dakle, primarno da bi neko mogao da koristi sve prednosti koje e - učenje nudi, on mora imati osnovnu računarsku pismenost, te uopšte treba da ima dobar odnos prema takvom načinu komunikacije. Uz to je bitno i da poseduje adekvatan računar, to jest da mu obezbedi stabilnu konekciju sa internetom, a kako bi e - learning funkcionisao na što bolji način. Kao neka vrsta nedostatka se navodi i činjenica da svaki učenik potpuno samostalno može da odabere kada će da pristupa ovoj platformi, pa je samim tim je i nivo njegove lične odgovornosti veći. Samo iz tog razloga je važno da đaci budu motivisani, pa upravo iz tog razloga profesori koje IT gimnazija Kragujevac zapošljava i insistiraju na interaktivnom pristupu nastavi, kad god je to moguće.

Koje su prednosti e - učenja?

Sasvim sigurno možemo reći da je mnogo više prednosti koje e - učenje nudi, nego mana. Prva prednost jeste što je konkretna aplikacija dostupna u svakom trenutku i sa svakog mesta zainteresovanima. Zatim moramo da naglasimo da je, u principu korišćenje ove platforme prilično jednostavno, pod uslovom da korisnik ima osnovnu računarsku pismenost, te da u velikoj meri olakšava savladavanje potrebnih znanja. Uz to, sama činjenica da učenik neće morati da sedi u učionici kako bi rešavao testove ili slušao predavanja je dovoljna da se razume zbog čega se e - učenje sve češće smatra jednim od najboljih pomoćnih vidova edukacije.