Loading...

Zašto baš mi?

Zbog čega će te se odlučiti za nas

Ako čitate ovaj tekst, onda ste sasvim sigurno na pravom putu da donesete odluku koja će život vašeg deteta, ali i vaš da usmeri na najbolji mogući put, tako da je dobro da odmah navedemo i zašto je IT gimnazija u Kragujevcu baš najbolji izbor za školovanje.

Zašto baš mi? - IT Gimnazija

Pored izuzetno visokog kvaliteta nastavnog kadra, svakako se velikom prednošću smatra i sama činjenica da se prostorije ove obrazovne institucije nalaze nadomak samog centra grada, tako da će svaki učenik vrlo lako moći da dolazi do škole. Uz to, celokupan prostor je opremljen kako savremenim sistemom video nadzora, tako i klima sistemom, a učionice su prostrane i poseduju opremu visokog kvaliteta, koja u potpunosti odgovara svetski priznatim stadardima. Osim što je u svakoj učionici prisutna prirodna svetlost, a što ima vrlo pozitivan uticaj na kvalitet rada, činjenica je da se u njima nalaze i pametne table, kao i vrhunska IT oprema, te video projektori. Naravno, svim učenicima je omogućeno da koriste bežični internet i to sasvim besplatno.

Sve to su samo neke od prednosti, koje su vrlo važne za buduće učenike. A tome treba dodati podatak da je sala u kojoj se odvija nastava u okviru predmeta fizičko vaspitanje, takođe opremljena uz maksimalno poštovanje standarda kvaliteta, a smeštena je na svega nekoliko minuta hoda od učionica.

U ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 23, gde se i nalazi IT gimnazija, se nalaze i 3 kabineta u kojima učenici prate nastavu u okviru brojnih stručnih predmeta, a najpre računarstva i informatike. Svakako je dobro naglasiti i da je prilikom njihovog opremanja poštovan predviđeni standard kvaliteta, tako da će učenici imati prilike da koriste računare poslednje generacije.

Osim redovnog školovanja, IT gimnazija u Kragujevcu je ovlašćena od strane nadležnih državnih institucija i za sprovođenje vanrednog školovanja, a svi koji su zainteresovani i koji, naravno ispunjavaju tačno definisane uslove, imaju mogućnost i da pristupe programu kako prekvalifikacije za željeno zanimanje istog stepena, tako mogu i da izvrše dokvalifikaciju, a kako bi postali vlasnici priznate diplome za odabrano zanimanje višeg stepena od već stečenog.

U ponudi je mogućnost pohađanja izabranog tipa školovanja za mnogobrojna zanimanja iz različitih oblasti, a pored ostalih i za obrazovne profile IV stepena geodetski tehničar - geometar i administrator računarskih mreža, ali i elektrotehničar za elektroniku na vozilima, te elektrotehničar procesnog upravljanja, kao i tehničar dizajna grafike, stim da u sklopu ove škole funkcioniše i gimnazija - opšti tip, sportsko odeljenje. Svakako je izbor obrazovnih profila izuzetno bogat, te će svaki kandidat koji je zainteresovan bilo za redovno ili vanredno školovanje, odnosno za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, pronaći upravo onaj koji mu u potpunosti odgovara.

Ne samo da će zainteresovani kandidati biti svime do sada pomenutim oduševljeni, već će i njihovi roditelji, to jest staratelji posebno biti zadovoljni kada čuju da IT gimnazija Kragujevac nastoji da svakome ko to želi omogući da konkretni vid školovanja i to za bilo koji smer, koji je u ponudi pohađa po maksimalno povoljnim uslovima. Zapravo se osoblje ove obrazovne institucije prilikom formiranja cene i za redovno i za vanredno školovanje, te prekvalifiakciju i dokvalifikaciju, primarno rukovodi aktuelnom ekonomskom situacijom u našoj zemlji, tako da sa sigurnošću možemo reći da su cene maksimalno korektne, te da spadaju među najpovoljnije na aktulenom tržištu u celoj zemlji.

Još jedna od prednosti školovanja u okviru pomenute institucije jeste maksimalno poštovanje prava i različitosti svakog pojedinačnog kandidata, ali i postupak školovanja koji je u potpunosti prilagođen pravilima koja navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. A to, dalje znači da se po završetku izabranog vida školovanja, svakom kandidatu dodeljuje diploma, koja je u potpunosti izjednačena sa diplomom bilo koje državne srednje škole, odnosno obrazovne institucije koja nudi mogućnost školovanja za konkretni obrazovni profil. Zapravo, to znači da će kandidat imati apsolutno pravo da tu diplomu preda bilo kojoj višoj školi ili fakultetu, a ukoliko ima želju da proces školovanja nastavi. Isto tako mu je dopušteno i da je nesmetano koristi kao dokaz stečenih kvalifikacija, stim da svakako ima pravo i da od Nacionalne službe za zapošljavanje u svom gradu zahteva da mu bude zvanično upisana u dosije, a kako bi time bilo potvrđeno da poseduje kvalifikacije za bavljenje određenim zanimanjem. Naravno da ta diploma može bez poteškoća da bude korišćena i prilikom konkurisanja za zaposlenje u struci.

Napominjemo da IT gimnazija Kragjevac ima vrlo uspešnu poslovnu saradnju sa brojnim privrednim subjektima koji posluju na teritoriji ovog grada, tako da se upravo uz njihovu profesionalnu asistenciju i organizuje praktična nastava za one obrazovne profile za koje je to predviđeno važećim nastavnim programom.

Nakon svega do sada pomenutog bi trebalo da svaki učenik koji je zainteresovan za redovno školovanje, odnosno njegov roditelj (staratelj) shvati zbog čega je upravo IT gimnazija u Kragujevcu najbolji mogući izbor. Sve to isto se odnosi i na one kandidate koji imaju želju da se vanredno školuju za neki od obrazovnih profila koji se nalaze u bogatoj ponudi ove uspešne obrazovne institucije, te na one koji imaju želju da izvrše ili proces prekvalifikacije za neko drugo zanimanje, ali i na one koji hoće da steknu diplomu za izabrano zanimanje višeg stepena, a kroz postupak dokvalifikacije koji se sprovodi, takođe prema smernicama navedenim od strane nadležnog ministarstva.