Loading...

Koje su prednosti školovanja u IT gimnaziji

Brojne su prednosti koje zainteresovanim učenicima pruža IT gimnazija

Mada se IT gimnazija u Kragujevcu primarno rukovodi konceptom učenja koji u sam centar edukacije stavlja učenika i njegove potrebe, svakako ne bi bilo loše na jednom mestu navesti koje su sve to prednosti koje školovanje u ovoj prestižnoj obrazovnoj instituciji nudi. Na taj način ćemo i potencijalnim učenicima, ali i njihovim roditeljima, to jest zakonskim starateljima omogućiti da se mnogo lakše odluče za ovu obrazovnu instituciju.

Koje su prednosti školovanja u IT gimnaziji - IT Gimnazija Kragujevac

Mogućnost školovanja za neka od najperspektivnijih zanimanja

Jedan od osnovnih razloga zbog čega IT gimnazija Kragujevac važi za najperspektivniju svakako su obrazovni profili za koje je sertifikovana, budući da se upravo ta zanimanja smatraju u ovom trenutku najtraženijim na tržištu rada i to ne samo naše zemlje, već i mnogih zemalja sveta. Prvenstveno se misli na obrazovni profil četvrtog stepena tehničar grafičkog dizajna, kao i na zanimanje administrator računarskih mreža, te elektrotehničar procesnog upravljanja. Takođe je ova obrazovna institucija akreditovana i za sprovođenje školovanja na smeru geodetski tehničar i elektrotehničar za elektroniku na vozilima, a zainteresovanima je omogućeno i da pohađaju opšti smer gimnazije (sportsko odeljenje).
Ističemo da diploma koju će svaki đak ove institucije steći po završetku četvorogodišnjeg školovanja na izabranom smeru, može da bude korišćena u praksi bez ikakvih poteškoća, uzevši u obzir da je validnim rešenjem donetim od strane nadležnog ministarstva IT gimnazija u Kragujevcu akreditovana za sprovođenje edukacije. Pored toga što kandidati mogu tu diplomu da prilože prilikom konkurisanja na određeno radno mesto, oni isto tako mogu da zahtevaju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje u svom gradu da im ona bude upisana u radnu knjižicu kao dokaz o osposobljenosti za bavljenje konkretnim zanimanjem.

Odličan nastavni kadar

IT gimnazija Kragujevac sa posebnom pažnjom odabira stručni i nastavni kadar, vodeći računa i o profesionalnim znanjima svakog kandidata pojedinačno i o nivou njihovog radnog iskustva. Upravo iz tog razloga navodimo da su za sprovođenje nastave zaduženi isključivo profesori koji imaju adekvatno iskustvo i koji su dokazano dobri u poslu kojim su odabrali da se bave.
A iako su njihove profesionalne karakteristike na visokom nivou, IT gimnazija u Kragujevcu neprekidno ulaže u njihovu edukaciju, te im omogućuje da prisustvuju različitim specijalističkim seminarima, u okviru kojih imaju priliku da steknu nova znanja, koja će na najbolji način primenjivati u praksi, a kako bi učenicima omogućili da mnogo brže i jednostavnije savladaju nastavni program koji je predviđen za konkretni obrazovni profil.

Interaktivna nastava

Kao obrazovna institucija koja nastoji da omogući školovanje u skladu sa savremenim svetskim trendovima u obrazovanju, IT gimnazija u Kragujevcu posebnu pažnju obraća na sprovođenje interaktivne nastave. Zapravo se radi o takvom načinu sprovođenja edukacije, koji je stavljen kao imperativ u svetski priznatim obrazovnim institucijama, budući da je dokazano da đaci koji imaju mogućnost da se školuju na taj način mnogo lakše i bolje savladavaju znanja koja su predviđena važećim nastavnim programom za neki obrazovni profil, te imaju mnogo bolju prođu u budućnosti, u odnosu na one kandidate koji su pohađali školu u okviru koje se nastava odvijala na klasičan način.
Preciznije rečeno, svaki pojedinačni učenik ove škole ima mogućnost da neprekidno učestvuje u nastavi, a akcenat je stavljen na što lakše savladavanje pređenog gradiva, te su dostupne i brojne dodatne aktivnosti u vidu različitih radionica u kojima učestvuje svaki učenik, što svakao ima vrlo pozitivan uticaj na znatno lakše savladavanje gradiva.

Savremeno uređen prostor

Pored toga što je celokupan prostor u kome se IT gimnazija Kragujevac nalazi pokriven sistemom video nadzora, u njemu funkcioniše i najsavremeniji ventilacioni i klima sistem, a celokupan prostor je uređen u skladu sa savremenim trendovima.
Inače, u svakoj učionici se uz pametne table, nalaze i video projektori, a učenicima je dostupno i tri kabineta sa vrhunskom računarskom opremom.

E - learning

Takozvano e - učenje važi za jedan od najboljih načina za dodatnu edukaciju, budući da je svrstano u vrhunske alate koji se koriste u situaciji kada je neophodno bolje savladati gradivo predviđeno nastavnim programom za određeni obrazovni profil.
Na ovoj platformi, IT gimnazija Kragujevac nudi svim učenicima mogućnost da rade testove, kako bi na taj način proverili svoje znanje u okviru određenih nastavnih predmeta. Takođe su dostupna i brojna dokumenta koja će im biti od velike pomoći prilikom savladavanja gradiva, a podrazumeva se da će osoblje ove institucije svakom učeniku pojedinačno objasniti na koji način funkcioniše e - learning, te će mu obezbediti nesmetan pristup platformi.

Konsultacije sa profesorima

Svaki učenik ima mogućnost da zatraži konsultacije sa profesorima iz bilo kog nastavnog predmeta koji je obuhvaćen programom za određeni obrazovni profil.
Pored toga što se konsultacije mogu organizovati na klasičan način, a kada se, jednostavno govoreći definiše termin koji odgovara i učeniku i profesoru, IT gimnazija u Kragujevcu zainteresovanim učenicima pruža mogućnost da se opredele i za online konsultacije, a o čemu će dobiti sve potrebne podatke od strane nadležnih lica ove škole.

Cene prilagođene ekonomskoj situaciji u zemlji

Kako od je stručni kadar ove škole svestan ekonomske situacije koja prisutna u našoj zemlji, to se prilikom formiranja cene naročito vodilo računa da ona bude dostupna svakome ko želi da detetu obezbedi kvalitetno obrazovanje.
Iako je cena niža u odnosu na ostale privatne škole u ovom gradu i celoj zemlji, to ni u kom slučaju ne znači da primerena cena podrazumeva i manje kvalitetno obrazovanje, već je prilikom njenog kreiranja, jednostavno uzet u obzir vrlo loš ekonomski momenat koji je prisutan u našoj zemlji, tako da je i cena od 1 200 evra po godini, a za školovanje u okviru bilo kog obrazovnog profila u ovoj instituciji, sasvim primereno.
Uz to, omogućene su i dodatne olakšice za plaćanje, a o njima i detaljima vezanim za način plaćanja će svaki prijavljeni učenik, to jest njegov roditelj ili zvanični staratelj da dobiju precizna obaveštenja kada bude bio organizovan upis kandidata.