Loading...

Upis na redovno školovanje

Sve o upisu na redovno školovanje IT Gimnazije Kragujevac

Sada kada ste već doneli pravu odluku, te smatrate da je IT gimnazija u Kragujevcu zaista najbolji izbor za nastavak školovanja vašeg deteta, sasvim sigurno vas zanima i kako funkcioniše upis na redovno školovanje? A tu ćete, verovatno biti prijatno iznenađeni činjenicom da ova institucija nastoji da celokupan postupak maksimalno pojednostavi, tako da kroz njega i budući srednjoškolci i njihovi roditelji, odnosno staratelji prođu što brže i jednostavnije.

Osim toga, stručni tim ove škole je sa posebnom pažnjom formirao i cenu školovanja u ovoj izuzetnoj obrazovnoj instituciji, pa kada se ona posmatra sa stanovišta kvaliteta školovanja, a koji je na zavidnom nivou, slobodno može da se kaže da je cena maksimalno primerena i pristupačna.

Upis na redovno školovanje - IT Gimnazija

Kako funkcioniše upis na redovno školovanje?

Prva i najvažnija stvar koju mora da zna svaki potencijalni učenik, a koji je zaintereovan da pohađa IT gimnaziju, Kragujevac, jeste da se prilikom upisa na redovno školovanje, maksimalno pošuju sva pravila koja navodi nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno aktuleni zakon.

Posebno je važna informacija i da kandidati neće biti u obavezi da pre upisa polažu prijemni ispit, te svakako moraju znati i da se upis ne vrši prema istom principu kao i u državnim srednjim školama. Naime, iako su učenici u obavezi da u svojoj osnovnoj školi polažu prijemni ispit iz srpskog jezika, matematike i takozvani kombinovani test, poeni koje će tom prilikom osvojiti nisu relevantni ukoliko ih zanima IT gimnazija u Kragujevcu, to jest ako žele da upravo u njoj nastave svoje školovanje.

Dakle, dovoljno je da njihovi roditelji (staratelji) izvrše prijavu ili putem broja telefona ove obrazovne institucije ili preko mejla, a u kome moraju navesti osnovne podatke o detetu, poput imena i prezimena, te njegovog datuma rođenja, stim da je njihova obaveza i da navedu informacije za kontakt, a kako bi mogli blagovremeno da budu obavešteni o upisu. Uz to je dozvoljeno da roditelj, to jest staratelj deteta dođe lično u prostorije škole, a koje se nalaze u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 23, u neposrednoj blizini centra Kragujevca, te da tom prilikom dostave i svu obaveznu dokumentaciju.

Šta je potrebno priložiti od dokumenata prilikom upisa na redovno školovanje?

S obzirom na to da roditelji ili staratelji svakog pojedinačnog učenika treba da potpišu ugovor o školovanju sa ovlašćenim licem pomenute obrazovne institucije, to je i posebno važno da oni prilikom upisa deteta prilože i validan lični dokument, a u kome neizostavno mora da postoji i fotografija. Zapravo se identifikacija vrši ili uz primenu njihove važeće lične karte, odnosno pasoša ili vozačke dozvole. U slučaju da je u pitanju validni lični dokument koji poseduje čip, obaveza je potpisnika ugovora da u momentu upisa priloži i konkretni dokument na uvid, ali i očitan dokument, a u skladu sa pravilima njegovog korišćenja.

Što se tiče dokumenata kandidata, obavezno je da njegov roditelj (staratelj) priloži svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kao i izvod iz matične knjige rođenih, to jest detetovu krštenicu. Svaki potpisnik ugovora će odabrati da li će da priloži overene fotokopije ovih dokumenata ili originale.

Kada se organizuje upis?

U skladu sa aktuelnom školskim kalendarom, a koji važi na teritoriji cele Republike Srbije, IT gimnazija u Kragujevcu organizuje upis na redovno školovanje u toku juna meseca, stim što će svaki kandidat, to jest njegov staratelj (roditelj) precizno biti obavešten o datumu kada je potrebno da dođe u prostorije škole i potpiše ugovor, te priloži zahtevana dokumenta.

Trenutno je 31. avgust određen kao poslednji dan kada je moguće izvršiti upis za narednu školsku godinu.

Koliko košta redovno školovanje u IT gimnaziji?

Već je pomenuto da IT gimnazija Kragujevac naročitu pažnju obraća ne samo na kvalitet školovanja, nego i na njegovu dostupnost svakome ko je zainteresovan, te je u skladu sa tim i formirana cena redovnog školovanja u ovoj obrazovnoj instituciji.

Ukupna cena za jednu školsku godinu iznosi 1 200 evra, a u dinarskoj protivvrednosti, po kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Kome god više odgovora takav način plaćanja, ima mogućnost da navedeni iznos plaća podeljen na 12 mesečnih rata.

Koji su smerovi dostupni za redovno školovanje?

Budući da poseduje sve potrebne dozvole i akreditacije, IT gimnazija u Kragujevcu, uz redovno školovanje za 6 obrazovnih profila IV stepena, organizuje i vanredno školovanje, te sprovodi proces kako dokvalifikacije, tako i prekvalifikacije.

Izuzev mogućnosti da steknu diplomu za zanimanja administator računarskih mreža i tehničar grafičkog dizajna, kandidatima je isto tako ponuđena opcija da se kvalifikuju za zanimanje geodetski tehničar - geometar, odnosno elektrotehničar za elektroniku na vozilima. Redovno školovanje je omogućeno i svim onim kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove, a žele da steknu zvanje elektrotehničar procesnog upravljanja, te onima koji žele da pohađaju gimnaziju, opšteg smera, a u okviru sportskog odeljenja.