Loading...

Srednja dizajnerska škola

Tehničar dizajna grafike

U skladu sa nastavnim programom koji je definisan od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, IT gimnazija Kragujevac, kao sertifikovana obrazovna institucija sprovodi program na smeru tehničar dizajna grafike. Pored redovne nastave. koja se odvija u ulic…
Više

Ako se na najbolji način povežu oblast dizajna i informacione tehnologije, sasvim je jasno da će iz toga nastati nešto izuzetno, odnosno da će kandidat koji se za takav obrazovni profil školuje moći da obalja posao, koji je naročito perspektivan. Radi se o tome da na trenutno važećem tržištu rada postoji posebno veliki zahtev za angažovanjem stručnjaka iz IT sektora, što je naročito značajno i za pronalazak zaposlenja.

Upravo zato i ne možemo da se čudimo što je obrazovni profil tehničar dizajna grafike, IV stepen posebno tražen, a dizajnerska škola jedna od izuzetno interesantnih. Naravno da to nije jedini obrazovni profil koji ovo škola ima u ponudi, ali svakako spada među najtraženije.

Srednja dizajnerska škola

Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda je još jedno zanimanje u toj oblasti, koje je posebno interesantno. A još bi valjalo pomenuti i obrazovni profil likovni tehničar, potom tehničar dizajna grafike i tehničar dizajna ambalaže, kao i tehničar dizajna tekstila.

A ono što je posebno interesantno svima jeste da su u pitanju sve obrazovni profili četvrtog stepena. Jednostavnije govoreći, nastava traje za svaki od njih ukupno četiri godine, a kandidati će nakon završetka odabranog programa školovanja da postanu vlasnici diplome za zanimanje tehničar dizajna grafike ili bilo koje drugo od pomenutih.

Uzevši u obzir da IT gimnazija Kragujevac, kao i njeno izdvojeno odeljenje u Novom Pazaru, te isto tako i izdvojeno odeljenje u Beogradu imaju sve neophodne dozvole da sprovode kako redovno i vanredno školovanje za zanimanje tehničar dizajna grafike, IV stepen, tako isto i da organizuju ostale školske programe.

Naime, potrebno je naglasiti i to da je dostupno i stručno osposobljavanje za odabrano zanimanje, te da dizajnerka škola nudi i mogućnost pohađanja programa kako dokvalifikacije za odabrani obrazovni profil, tako isto i prekvalifikacije.

Sa tim u vezi moramo napomenuti i da se u zavisnosti od programa definiše princip sprovođenja nastave, tako da kandidati bivaju obavešteni pojedinačno i o tome koje ispite bi trebalo da polažu, a što se primarno odnosi na programe dokvalifikacije i prekvalifikacije, te uopšteno o tome kako funkcioniše školovanje u okviru konkretnog programa.

Nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je u principu jedina institucija, koja je ovlašćena da definiše program za sprovođenje edukacije za zanimanja, za koja školovanje u ponudi ima dizajnerska škola.

A na osnovu definisanog programa je predviđeno da kandidati pohađaju najpre opšteobrazovne predmete, a zatim i stručne teorijski.

Međutim, isto tako je definisano i da u tačno određenom trajanju oni moraju pohađati praktičan deo edukacije. Moramo napomenuti i to da IT gimnazija vodi računa o kvalitetu i teorijskog dela edukacije i praktičnog. Iz tog razloga i ostvaruje saradnju sa najuspešnijim pravnim licima, ali i sa specijalizovanim obrazovnim institucijama širom naše zemlje koje nude mogućnost školovanja za zanimanja u oblasti dizajna. Zato i jeste važno da svi zainteresovani znaju da će u toku prakse imati priliku od najboljih da dobiju sve neophodne informacije o načinu obavljanja konkretnog posla, te da praktično nauče da primenjuju stečena teorijska znanja.

Trebalo bi i da svi koji su zainteresovani za zanimanje tehničar dizajna grafike, odnosno za sticanje diplome za taj obrazovni profil, znaju da imaju odličnu perspektivu za pronalaženje zaposlenja u okviru odabrane struke.

U tome će im svakako pomoći i činjenica da IT gimnazija u Kragujevcu, odnosno njeno izdvojeno odeljenje u Novom Pazaru, ali i ono koje se nalazi u Beogradu ima sva neophodna ovlašćenja, te izdaje i pravno, odnosno zakonski važeću diplomu.

Shodno zakonu i trenutno aktuelnim pravilima je predviđeno da zaposleni u poslovnicama Nacionalne službe za zapošljavanje vrše upis svih stečenih diploma kandidata. A tom prilikom će oni u radni dosije vlasnika uvrstiti i informaciju da on poseduje diplomu za zanimanje četvrtog stepena tehničar grafičkog dizajna ili za bilo koje drugo zanimanje, za koje školovanje organizuje dizajnerska škola. Ističemo da samo nadležni u toj državnoj instituciji, a sa aspekta važećeg zakona, imaju pravo i dozvolu da izvrše upis stečene diplome za bilo koje zanimanje, odnosno sertifikat koji kandidat poseduje. Podrazumeva se da svako od njih tada mora imati otvoren radni dosije, tako da će u njega i biti upisan relevantan podatak na propisani način.

A ukoliko vlasnik diplome za konkretno zanimanje želi da poveća mogućnost da pronađe bolji posao u ovoj struci, preporuka je svakako da informaciju o tome da je završio program školovanja za navedeni obrazovni profil, te shodno pravilniku obrazovne institucije stekao diplomu i navede u svojoj zvaničnoj radnoj biografiji.