Loading...

Srednja šumarska škola Beograd

Šumarski tehničar srednja škola Beograd

Šumarski tehničar

Možda ne tako popularno među mladima, ali zanimanje šumarski tehničar, IV stepen se smatra izuzetno perspektivnim. S obzirom na to da IT gimnazija, čije je sedište u Kragujevcu, a izdvojeno odeljenje u Beogradu, organizuje nastavu za sticanje ovog zvanja, to svako ko želi može da se kroz redovno ili…
Više

Ministartsvo prosvete Republike Srbije je na osnovu člana 135 Zakona o opštem upravnom postupku, a koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16 i na osnovu člana broj 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakon i 10 / 19 utvrdilo da Srednja šumarska škola Beograd u potpunosti ispunjava sve zahteve i da ima pravo da organizuje nastavu u području rada šumarstvo i obrada drveta, a za obrazovni profil šumarski tehničar, četvrtog stepena. Konkretno rešenje doneto je 12. jula 2018. godine i zavedeno je pod brojem 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03.

Procenjeno je da Srednja šumarska škola Beograd ispunjava sve uslove koji su propisani aktuelnim zakonima i pravilnicima, a u pogledu kako prostora i opreme, tako isto i nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika za ostvarivanje nastavnog plana i programa u okviru pomenutog obrazovnog profila.

Srednja šumarska škola

U skladu sa pravilima koja donose nadležne institucije, nastava se organizuje i u okviru teorijskog i u okviru praktičnog dela. Izuzev opšteobrazovnih predmeta, učenici koji se školuju za zanimanje šumarski tehničar, IV stepen su u obavezi da prate teorijski deo nastave i u okviru stručnih predmeta, a u skladu sa aktuelnim planom i programom.

Praktični deo nastave se organizuje u saradnji sa relevantnim fizičkim i pravnim licima, tako da se učenicima koji pohađaju nastavu pruža prilika da praktična znanja stiču od najboljih stručnjaka.

U kojoj meri Srednja šumarska škola Beograd vodi računa o svim detaljima, sve sa ciljem neprekidnog poboljšanja kvaliteta nastave, dovoljan je dokaz i prostor, koji se nalazi na adresi Makenzijeva broj 51 - 53, u blizini beogradskog trga Slavija i Hrama Svetog Save. Sva savremena sredstva koja doprinose boljoj i kvalitetnijoj nastavi su na raspolaganju učenicima.

Uz pažljivo odabran stručni kadar, koji čine predavači sa višegodišnjim iskustvom, ova škola i dalje ulaže u njihovu edukaciju, tako da predavači često prisustvuju različitim stručnim seminarima, tokom kojih imaju prilike da se upoznaju i sa novostima u organizaciji nastave. Sva znanja koja tom prilikom steknu nastoje da na najbolji mogući način implementiraju i u nastavu, a sve za dobrobit učenika.

S obzirom na to da je Srednja šumarska škola Beograd zvanično priznata, to znači i da učenici koji se odluče bilo za redovno školovanje za zanimanje šumarski tehničar, IV stepen, bilo za vanredno školovanje, imaju pravo da zahtevaju upis diplome koju tom prilikom steknu. Zapravo bi trebalo da imaju prvo otvoren radni dosije pri bilo kojoj ispostavi Nacionalne službe za zapošljavanje, a onda i da zahtevaju od nadležnih u toj službi upis diplome, što će biti smatrano potpuno relevantnim dokazom da je kandidat stekao pomenuto zvanje. Isto tako se podrazumeva i da bi trebalo da podatak o stečenoj diplomi svako od njih da unese i u svoj CV, kako bi obogatio radnu biografiju.

Svako ko želi da stekne diplomu za pomenuto zanimanje, treba najpre da se prijavi i da navede da li je zainteresovan za redovno ili za vanredno školovanje za zanimanje šumarski tehničar, IV stepena. Od zaposlenih će dobiti zatim sve potrebne informacije kako o visini školarine i o uslovima plaćanja, tako isto i o detaljima koji se odnose na upisivanje, odnosno na dodkumenta koja bi trebalo tom prilikom da prilože.