Loading...

Podrška učenicima

Konsultacije sa profesorima, e-učenje, dostupnost usluga školskog pedagoga i psihologa...

Savremeni koncept obrazovanja, koji podrazumeva prilagođavanje nastavnog programa svakom pojedinačnom učeniku koliko god da je to moguće, je upravo onaj koga se IT gimnazija u Kragujevcu u potpunosti pridržava. S obzirom na to da se radi o takozvanom - učenik je na prvom mestu konceptu edukacije, to znači da se svaki profesor pojedinačno trudi ne samo da osluškuje potrebe svakog pojedinačnog đaka, te da u skladu sa tim organizuje nastavu, već i da apsolutno svakom učeniku ove škole bude dostupan kad god on ima potrebe.
Da budemo precizniji, u okviru stalne podrške učenicima su dostupni ne samo profesori nastavnih predmeta, a primarno razredni starešna, nego i ostali stručnjaci koji čine kolektiv pomenute obrazovne institucije, a na prvom mestu se misli na psihologa i pedagoga škole.

Podrška učenicima - IT Gimnazija Kragujevac

Koji vidovi podrške učenicima su dostupni?

Stalna podrška koju učenici IT gimnazije Kragujevac imaju se prvo ogleda u činjenici da se svom razrednom starešini, ali i bilo kom profesoru oni mogu obratiti, u principu kad god imaju potrebu za eventualnim razrešenjem nekih nedoumica koje se odnose na pređeno gradivo. Svakako, to ne znači da pojedinačni učenik treba u tom smislu da preteruje, te da se obraća profesorima zbog bilo kakve sitnice, već se od njega očekuje da maksimalno poštuje ličnost svakog profesora i zaposlenog u školi, te da mu se obraća kada zaista ima potrebu za dodatnim objašnjenjem.
Pored toga, dostupna je i konstantna podrška koju učenicima mogu da pruže pedagog, odnosno školski psiholog, a ona se sprovodi i po zahtevu pojedinačnog učenika, to jest njegovih roditelja ili staratelja, ali i u onoj situaciji kada jedan od ovih stručnjaka primeti da je detetu potrebna podrška u tom smislu.

Kako funkcionišu konsultacije sa profesorima?

Najpre moramo naglasiti da je dostupan klasičan princip konsultacija sa profesorima, a kada svaki učenik pojedinačno kod savetnika za nastavu ove škole zakazuje termin u kome će konsultacije sa određenim profesorom da budu održane. Način njihovog sprovođenja je gotovo istovetan kao kada se organizuju konsultacije sa univerzitetskim profesorima, a u okviru različitih visokoškolski ustanova.
Svakako se podrazumeva da će učenik tom prilikom i to bez ikakvog ustručavanja, određenom profesoru da precizno iznese svoje nedoumice, to jest da će se raspitati o oblasti koju nije uspeo da savlada u toku nastave.
U pojedinim situacijama su dostupne i online konsultacije, ali sve potrebne informacije u vezi sa njima zainteresovani će dobiti od ovlašćenog lica ove škole.

Da li IT gimnazija Kragujevac ima mogućnost e - učenja?

S obzirom na to da IT gimnazija u Kragujevcu u potpunosti poštuje savremene koncepte u oblasti edukacije, ni u kom slučaju ne čudi što je dostupna i opcija e - učenje (e - learning). Svaki pojedinačni učenik koji poseduje računar, to jest koji ima mogućnost da pristupi ovoj specijalno dizajniranoj platformi preko nekog kompjutera, pa čak i ako nije u njegovom vlasništvu, time svakako stiče veliku prednost, jer će moći da koristi različite testove ili, pak tekstualne sadržaje, ali i mnoge druge sadržaje koje pomenuta platforma uključuje.
Podrazumeva se, naravno da će ovlašćeno lice ove obrazovne institucije svakom učeniku ponaosob da pruži relevantne podatke i to kako o procesu registracije za e - učenje, tako i o korišćenju same platforme.