Loading...

Srednja ekonomska škola Užice

Ekonomski tehničar, IV stepen

Ekonomski tehničar

Ukoliko vam matematika ide dobro, nema bolje opcije nego da se školujete u području ekonomije. Jedno od najperspektivnijih zanimanja je ekonomski tehničar, IV stepen, koje je uvek traženo na tržištu rada. U osnovi, osoba koja se kvalifikuje za to zanimanje ima mnogo mogućnosti za pronalazak zaposlen…
Više

Prema odredbama trenutno aktuelnog Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16 i 95 / 18 i to člana 136 stav 1 pomenutog zakona, kao i u skladu sa članom 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, objavljenom u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. Zakon, 10 / 19 i 6 / 20, doneto je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rešenje, kojim je utvrđeno da Srednja ekonomska škola Užice zadovoljava sve zakonom propisane uslove. Samim tim što je pomenuto Ministarstvo procenilo da ova škola, koja se nalazi na adresi Druge proleterske brigade broj 15 adekvatno odgovara svim zahtevima po pitanju kako prostora, tako isto i opreme, ali i nastavnih sredstava, te potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika, to je doneta odluka da ima pravo da ostvaruje nastavne planove i prorgame u području rada ekonomija, pravo i administracija.

Svi koji žele da steknu validnu diplomu za zanimanje IV stepena, ekonomski tehničar, to mogu da učine upravo u okviru ove škole. I ne samo da će imati priliku da koriste sve benefite savremeno opremljenog prostora, već će tokom praktičnog dela nastave biti u prilici da od najboljih usvajaju znanja. A sve to dalje znači da će kasnije tako stečena i teorijska i praktična znanja moći da primenjuju u svom daljem radu na najbolji mogući način.

Srednja ekonomska škola Užice

Naime, Srednja ekonomska škola Užice i te kako vodi računa ne samo o kvalitetu nastavnog kadra, već isto tako i o dodatnim edukacijama nastavnika i stručnog osoblja. Upravo iz tog razloga oni pohađaju specijalizovane seminare, tokom kojih se upoznaju sa savremenim pristupom u oblasti obrazovanja, te kasnije znanja stečena tokom dodatnih edukacija primenjuju i u školi, čime se učenicima pruža mogućnost da mnogo lakše i jednostavnije savladaju teorijska znanja predviđena programom.

Podrazumeva se isto tako i da Srednja ekonomska škola Užice obraća naročitu pažnju na praktičan deo nastave za obrazovni profil IV stepena, ekonomski tehničar. Baš zato se praksa organizuje u saradnji sa pažljivo odabranim pravnim licima i pojedincima, koji će na najbolji mogući način preneti učenicima sva znanja predviđena nastavnim programom.

Treba dodati i to da se prilikom organizacije nastave maksimalno poštuju sve smernice koje navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a primarno u pogledu nastavnog programa. U tom smislu je predviđeno da učenici tokom četvorogodišnjeg školovanja za pomenuti obrazovni profil prate nastavu i iz opštih i iz stručnih predmeta, kao i da biraju između dva obavezna izborna predmeta, te da pohađaju praktičnu nastavu u predviđenom trajanju.

Uz redovno školovanje za zanimanje ekonomski tehničar, IV stepen, Srednja ekonomska škola Užice nudi mogućnost pohađanja i drugih programa, kao što je vanredno školovanje, te dokvalifikacija i prekvalifikacija.

Svaki učenik će nakon završetka školovanja postati vlasnik i diplome za zanimanje ekonomski tehničar. Podrazumeva se da bi podatak o sticanju diplome za to zanimanje trebalo da unese u svoju radnu biografiju, odnosno CV, ali i da zahteva njen zvanični upis. Naime, budući da se radi o obrazovnoj instituciji koja je zvanično priznata, to podrazumeva da svako kome Srednja ekonomska škola Užice izda diplomu za pomenuto zanimanje ima pravo da od nadležnih u ovkiru Nacionalne službe za zapošljavanje, a ako prethodno u toj službi ima otvoren radni dosije, zahteva i zvaničan upis diplome, kako bi na taj način potvrdio da je kvalifikovan za bavljenje tim poslom.