Loading...

Srednja medicinska škola Jagodina

Medicinska sestra Vaspitač srednja škola

Medicinska sestra – vaspitač

Jedno od zanimanja koja je na tržištu rada sve traženije i za kojim među svršenim osnovcima posebno vlada interesovanje jeste i medicinska sestra - vaspitač. Izuzev brige o zdravlju mališana, svako ko stekne diplomu za ovo zanimanje, imaće priliku da vodi brigu i o vaspitanju dece. U pitanju je obr…
Više
Medicinska sestra tehničar Beograd

Medicinska sestra – tehničar

Spisak zanimanja koja su iz godine u godinu naročito tražena među mladima je vrlo interesantan, prosto zato što se uvek u samom vrhu te liste nalaze i zanimanja medicinske struke. Zato i treba znati da Srednja medicinska škola Beograd svim zainteresovanima pruža mogućnost da steknu diplomu za izabra…
Više
Farmaceutski tehničar srednja škola

Farmaceutski tehničar

U okviru područja rada zdravstvo i socijalna zaštita postoje brojni obrazovni profili, koji su mladima naročito interesantni. A osnovni razlog za to jeste što nakon sticanja diplome za neko od tih zanimanja kandidati, u principu relativno lako i brzo mogu da pronađu zaposlenje. Upravo zato Srednja m…
Više

Na osnovu člana 136 stava 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16 i 95 / 18, te na osnovu člana 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakoni, 10 / 19 i 6 / 20 dana 16. novembra 2021. godine je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo rešenje broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03, kojim je utvrđeno da je Srednja medicinska škola Jagodina u potpunosti ispunila sve uslove propisane zakonom i to kako u pogledu opreme i prostora, odnosno nastavnih sredstava, tako isto i u pogledu potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika, te shodno tome može da ostvaruje nastavne planove i programe u području rada zdravstvo i socijalna zaštita, a za obrazovni profil u četvorogodišnjem trajanju medicinska sestra - tehničar.

U pitanju je obrazovni profil koji je na tržištu rada izuzetno tražen i to kako u našoj zemlji, tako isto i van nje. Sve to u suštini znači da kandidati koji budu završili redovno ili vanredno školovanje za zanimanje medicinska sestra - tehničar, IV stepen, odnosno koji se odluče za proces dokvalifikacije ili prekvalifikacije za ovo zanimanje, mogu očekivati da će u relativno kratkom roku da pronađu posao u toj struci.

Srednja medicinska škola Jagodina

Potrebno je napomenuti i to da Srednja medicinska škola Jagodina poštuje u potpunosti sva pravila i smernice koje navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a što se na prvom mestu odnosi na nastavni plan i program. Iz tog razloga moramo napomenuti da je nastavnim programom određeno da kandidati pohađaju nastavu i u okviru opšteobrazovnih predmeta i u okviru stručnih predmeta. Takođe je definisano da osim teorijskog dela, učenici imaju obavezu da pohađaju i praksu. Inače je u zvaničnom nastavnom programu za obrazovni profil medicinska sestra tehničar, IV stepen, predviđeno po programu da učenici imaju obavezu da pohađaju nastavu i u okviru jednog od izabranih izbornih predmeta.

A da bi učenicima bilo omogućeno maksimalno kvalitetno da pohađaju nastavu ne samo u teorijskom segmentu, Srednja medicinska škola Jagodina naročito pažnju obraća na to sa kojim institucijama, odnosno pravnim i fizičkim licima sklapa ugovore o međusobnoj saradnji, te omogućuje učenicima da praktična znanja stiču od vrhunskih stručnjaka u oblasti medicine. Podrazumeva se da će upravo to doprineti kvalitetu nastave, uz naravno moderno opremljeni prostor.

A da bi kvalitet nastave bio još bolji, Srednja medicinska škola Jagodina nastoji i da nastavnicima, odnosno stručnom osoblju koje je zaduženo za sprovođenje nastave u okviru obrazovnog profila medicinska sestra - tehničar, IV stepen, pruži priliku da se dodatno edukuju kroz različite seminare i radionice. Akcenat tokom tih seminara i radionica je stavljen na upoznavanje prisutnih sa svim savremenim aspektima organizacije nastave, odnosno se različitim pomoćnim sredstvima, koja imaju za cilj poboljšanje njenog kvaliteta. Podrazumeva se da će nastavnici i stručno osoblje sve to kasnije primeniti i u svom radu, kako bi učenicima pružili maksimalan kvalitet edukacije.

Srednja medicinska škola Jagodina nalazi se na adresi Trepčaninova broj 1. Osim mogućnosti redovnog školovanja, kandidatima pruža mogućnosti za vanredno školovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita, a za obrazovni profil IV stepena, medicinska sestra - tehničar. Uz to, ova obrazovna institucija može da se pohvaliti i time da organizuje programe prekvalifikacije ili dokvalifikacije, ukoliko za to postoje zakonom propisani uslovi koje kandidati imaju obavezu da ispune.

Nakon što završi pohađanje programa, svaki kandidat će postati i vlasnik diplome za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar, četvrti stepen. A samim tim što je Srednja medicinska škola Jagodina zvanično ovlašćena za sprovođenje nastavnog programa za pomenuti obrazovni profil, to je i diploma koju kandidati stiču zvanično priznata. Zato bi trebalo da svako ko u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje ima otvoren radni dosije odnese diplomu zaposlenima u toj službi i od njih zahteva da u skladu sa slovom zakona izvrše upis u radni dosije kandidata. Ne treba zaboraviti ni to da bi kandidati trebalo u svoju radnu biografiju, to jest CV da unesu podatak o tome da su postali vlasnici diplome za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar, IV stepen.

Idealna praksa - Sanitas Klinik