Loading...

Medicinska sestra – tehničar

Kroz redovno ili vanredno školovanje, kandidati stiču diplomu za zanimanje medicinska sestra - tehničar, a dostupno je i stručno osposobljavanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija.

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2021./2022.

Spisak zanimanja koja su iz godine u godinu naročito tražena među mladima je vrlo interesantan, prosto zato što se uvek u samom vrhu te liste nalaze i zanimanja medicinske struke. Zato i treba znati da Srednja medicinska škola Beograd svim zainteresovanima pruža mogućnost da steknu diplomu za izabrano zanimanje te struke.

A ako postoji zanimanje koje je uvek aktuelno i naročito traženo, onda je to sigurno medicinska sestra – tehničar. Pored toga što je mladima izuzetno interesantno, ono se smatra i posebno perspektivnim, jer je na tržištu rada i naše i drugih zemalja uvek velika potražnja za ovim stručnjacima.

Dodatna je prednost i to što lice koje stekne diplomu za ovaj obrazovni profil četvrtog stepena može svoje školovanje da nastavi na Medicinskom fakultetu ili na izabranoj višoj školi, a posle da pohađa i specijalizaciju, ako to želi.

Od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je upravo Srednja medicinska škola Kragujevac ovlašćena da sprovodi ne samo redovno i vanredno školovanje za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar, nego i da organizuje stručno osposobljavanje, kao i dokvalifikaciju i prekvalifikaciju. A to isto se odnosi na izdvojena odeljenja ove škole, a koja se nalaze u Beogradu i u Novom Pazaru.

Podrazumeva se da je neophodno određene uslove da ispuni svaki kandidat, a ukoliko je zainteresovan za bilo koji ponuđeni program, s tim da će svakako dodatne informacije o tome dobiti od strane nadležnih lica u okviru ove obrazovne institucije. Moramo naglasiti i to da je program usklađen sa pravilima nadležnih institucija, a da su zastupljeni i opšteobrazovni i stručni predmeti. Pojedini se izučavaju samo tokom jedne školske godine, dok ima i onih koji se izučavaju u toku sve četiri godine školovanja.

U skladu sa pravilima nadležnog ministarstva, svake školske godine kandidati imaju obavezu da odaberu jedan izborni predmet koji će pohađati, a nudi im se mogućnost da prate versku nastavu ili predmet građansko vaspitanje. Osnovna četiri predmeta su zastupljena u toku svake 4 godine školovanja, a kada su u pitanju opšteobrazovni predmeti. Tako kandidati izučavaju matematiku i srpski jezik i književnost, odnosno strani jezik i fizičko vaspitanje tokom svake školske godine.

Izuzev njih među opštim predmetima se nalaze i: istorija, hemija, geografija i fizika, zatim predmet računarstvo i informatika, kao i predmeti biologija, muzička kultura i sociologija i prava građana.

U programu za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar IV stepen, izuzev latinskog jezika, kandidati imaju obavezu da pohađaju i stručne predmete zdravstvena nega, anatomija i fiziologija, kao i predmet prva pomoć. Takođe se u programu nalazi i predmet mikrobiologija sa epidemiologijom, odnosno predmeti higijena i zdravstveno vaspitanje, te predmeti patologija i farmakologija.

Uz sve navedene, zastupljeni su i stručni predmeti medicinska etika i medicinska biohemija, zatim ginekologija i akušerstvo, te infektologija i zdravstvena psihologija. A u programu se takođe se nalaze i stručni predmeti psihijatrija, neurologija i hirurgija, ali i predmeti pedijatrija i preduzetništvo.

Da ne bi bilo apsolutno nikakve zabune, naglašavamo da IT gimnazija Kragujevac ima sve dozvole koje su neophodne, da bi sprovodila nastavu za pomenuti obrazovni profil četvrtog stepena. A samim tim kandidati koji steknu diplomu za zanimanje medicinska sestra - tehničar imaju pravo da zahtevaju njen upis u radni dosije. Radi se o apsolutno zakonski priznatom dokumentu, pa je potrebno da oni kontaktiraju nadležnu poslovnicu Nacionalne službe za zapošljavanje i izvrše upis diplome za pomenuto zanimanje u skladu sa pravilima.

Spisak predmeta

OPŠTI PREDMETI

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Matematika
 • Fizičko vaspitanje
 • Istorija
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Računarstvo i informatika
 • Muzička kultura
 • Likovna kultura
 • Sociologija i pravo građana

STRUČNI PREDMETI

 • Anatomija i psihologija
 • Zdravstvena nega
 • Latinski jezik
 • Prva pomoć
 • Mikrobiologija sa epidemiologijom
 • Patologija
 • Farmakologija
 • Higijena i zdravstveno vaspitanje
 • Medicinska biohemija
 • Zdravstvena psihologija
 • Medicinska etika
 • Ginekologija i akušerstvo
 • Infektologija
 • Hirurgija
 • Interna medicina
 • Neurologije
 • Psihijatrija
 • Pedijatrija
 • Preduzetništvo

OBAVEZAN IZBORNI PREDMET PO AKTUELNOM NASTAVNOM PROGRAMU

 • Verska nastava ili Građansko vaspitanje
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Latinski jezik
 6. Muzička kultura
 7. Istorija
 8. Računarstvo i informatika
 9. Geografija
 10. Biologija
 11. Hemija
 12. Fizika
 13. Prva pomoć
 14. Zdravstvena nega
 15. Anatomija i fiziologija
 16. Građansko vaspitanje ili Verska nastava
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Biologija
 6. Fizika
 7. Farmakologija
 8. Patologija
 9. Mikrobiologija sa patologijom
 10. Zdravstvena psihologija
 11. Higijena i zdravstveno vaspitanje
 12. Zdravstvena nega
 13. Medicinska biohemija
 14. Medicinska etika
 15. Verska nastava ili Građansko vaspitanje
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Likovna kultura (izborni predmet)
 6. Sociologija i prava građana
 7. Zdravstvena nega
 8. Ginekologija i akušerstvo
 9. Hirurgija
 10. Infektologija
 11. Neurologija
 12. Interna medicina
 13. Građansko vaspitanje ili Verska nastava
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Istorija (predmet po izboru)
 6. Hirurgija
 7. Zdravstvena nega
 8. Pedijatrija
 9. Interna medicina
 10. Psihijatrija
 11. Preduzetništvo
 12. Verska nastava ili Građansko vaspitanje