Loading...

Srednja mašinska škola Beograd

Tehničar optike srednja škola Beograd

Tehničar optike

Ne samo da svi koji su zainteresovani za sticanje diplome za zanimanje tehničar optike mogu pohađati odabrani način školovanja u Kragujevcu, u kome funkcioniše IT gimnazija, već to mogu učiniti i u izdvojenom odeljenju te obrazovne institucije u Beogradu. Potrebno je da svi koji su zainteresovani u …
Više
Mehaničar optike srednja škola Beograd

Mehaničar optike

S obzirom na to da je zanimanje mehaničar optike trećeg stepena, to podrazumeva da kandidati zainteresovani za školovanje imaju obavezu nastavu da pohađaju tri godine ukupno. Posle toga se mogu odlučiti ili za pronalazak zaposlenja u struci ili za nastavak školovanja, ali tek nakon što pristupe prog…
Više

Sve je veći broj zanimanja koja za razliku od prethodnog perioda, ponovo postaju aktuelna. I dok je ranije bilo gotovo neverovatno da se čak i dobri đaci odlučuju za školovanje u okviru nekog od zanimanja u oblasti mašinstvo i obrada metala, kao što su na primer obrazovni profili mehaničar optike ili tehničar optike, danas je povećana potreba za radnicima tih profila, pa je samim tim veća i potražnja za kvalifikovanim radnicima.

A samim tim što Srednja mašinska škola Beograd na osnovu Rešenja broj 022 - 05 - 00047/2017 - 03, od 12. jula 2018. godine, izdatim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ima pravo da organizuje nastavu u okviru obrazovnih profila u području rada mašinstvo i obrada metala, to svi koji su zainteresovani imaju mogućnost da steknu diplome za zanimanja koja su vrlo tražena.

Srednja mašinska škola Beograd

Pomenuto Rešenje doneto je na osnovu člana 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16 i na osnovu člana 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanje, objavljenom u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakon i 10 / 19). Tim Rešenjem je utvrđeno da Srednja mašinska škola Beograd ispunjava sve uslove koji su u skladu sa aktuelnim zakonima, a prevashodno u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika za ostvarivanje nastavnih planova i programa.

Nastava se u okviru obrazovnog profila mehaničar optike, IV stepen i u okviru obrazovnog profila mehaničar optike, III stepen, organizuje u skladu sa aktuelnim nastavnim planom i programom, predviđenim od strane nadležnih institucija. Samim tim se podrazumeva da su učenici u obavezi da pohađaju kako teorijski, tako isto i praktični deo nastave, a sve na osnovu predviđenog nastavnog programa.

U želji da svim učenicima obezbedi maksimalan kvalitet nastave, Srednja mašinska škola Beograd najpre vodi računa o opremljenosti prostorija, koje se nalaze na adresi Makenzijeva broj 51 - 53, a odmah zatim i o kvalitetu stručnog kadra. Budući da su predavači sa puno pažnje odabrani, te da iza sebe imaju adekvatno iskustvo i reference, to je i garant učenicima da će imati priliku da znanja stiču od najboljih u tom poslu. Međutim, to nije kraj kada je u pitanju ulaganje u kvalitet stručnog kadra. Naime, Srednja mašinska škola Beograd i te kako vodi računa o dodatnoj edukaciji stručnjaka, koji su zaduženi za organizaciju nastave u okviru obrazovnog profila mehaničar optike, III stepen i tehničar optike, IV stepen.

Isto tako se mora naglasiti i da se naročita pažnja u ovoj obrazovnoj instituciji obraća i na stručne saradnike, sa kojima se ostvaruje praktična nastava. Baš zato se Srednja mašinska škola Beograd može pohvaliti činjenicom da svojim učenicima pruža mogućnost da praktičan deo nastave, koji je predviđen programom organizuje u saradnji sa pojedincima i institucijama u Beogradu, koje imaju otvorena radna mesta za pomenute pozicije, te svojim dugogodišnjim postojanjem na tržištu daju adekvatne garancije za kvalitet praktičnog dela nastave.

Na sve ovo treba dodati i podatak da, budući da Srednja mašinska škola Beograd ima sva potrebna ovlašćenja za organizaciju nastave u okviru obrazovnog profila tehničar optike, IV stepen i mehaničar optike, III stepen, svi učenici po završetku školovanja stiču i diplomu, koja je u istom rangu kao i diploma svake druge zvanično priznate srednje škole u našoj zemlji. Sa tim u vezi treba naglasiti i to da diploma za zanimanje mehaničar optike, III stepen ili za zanimanje tehničar optike, IV može ne samo da bude upisana u radnu biografiju kandidata (CV), kao dokaz o nivou kvalifikacija, već može da uputi zahtev i zaposlenima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kako bi taj dokument bio zvanično upisan u radni dosije tog kandidata.

Zanimanja za koja nastavu organizuje Srednja mašinska škola Beograd se smatraju vrlo perspektivnim. Kandidatima se nudi mnoštvo mogućnosti nakon sticanja priznate diplome, te tako mogu ili da se zaposle u nekoj fabrici optičarskih elemenata ili u optičarskoj radnji, ali isto tako mogu da otvore i sopstvenu radnju, te da ne zavise ni od koga u poslu. Samim tim što su u pitanju zanimanja, koja su na tržištu rada u ovom momentu vrlo tražena, to svako ko bude pohađao ovu školu vrlo brzo nakon završetka može prilično lako i brzo da pronađe posao u pomenutoj struci.

Neophodno je da svi koji su zainteresovani za školovanje u okviru obrazovnog profila tehničar optike, IV stepen ili mehaničar optike, III stepen, najpre izvrše prijavljivanje. Posle dobijanja svih potrebnih obaveštenja o postupku upisa i o dokumentima, koja bi trebalo da prilože u tom trenutku, dobiće sve potrebne informacije i o visini školarine i o načinu plaćanja.

I za kraj, da napomenemo i to da Srednja mašinska škola Beograd uz redovno školovanje, svim zainteresovanima nudi mogućnost da se odluče i za vanredno školovanje u okviru pomenutih obrazovnih profila u području rada mašinstvo i obrada metala.