Loading...

O nama

Saznajte više o IT Gimnaziji Kragujevac

Pitanje koje muči sve roditelje malih maturanata sasvim sigurno se odnosi i na odabir najbolje srednje škole za njihovo dete. A sasvim je logično i da roditelji brinu o tome da li je izabrana privatna škola akreditovana ili nije, te da li će doneti pravu odluku ukoliko dete upišu u nju. Iz tog razloga, na samom početku i navodimo da je IT gimnazija u Kragujevcu vlasnik svih potrebnih dokumenata, koja su izdata od strane nadležnog Ministarstva i u kojima je navedeno da ona u potpunosti ispunjava sve navedene zahteve, te da joj je omogućeno da sprovodi kako program redovnog, tako i vanrednog školovanja za brojne obrazovne profile, ali i da organizuje proces dokvalifikacije ili prekvalifikacije.

Smeštena nadomak samog centra grada koji važi za središte Šumadijskog okruga, na adresi Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 23, ova obrazovna institucija može da se pohvali savremeno opremljenim učionicama, u kojima se osim vrhunske računarske opreme nalaze i pametne tablem televizijski prijemnici i video projektori, a celokupan prostor je u potpunosti prilagođen potrebama učenika. Što se tiče sprovođenja nastave u okviru predmeta fizičko vaspitanje, ona se organizuje u skladu sa pravilima, a u obližnjoj sali koja je opremljena u skladu sa svetskim standardima.

Prvo što moramo da istaknemo jeste činjenica da učenici koje interesuje IT gimnazija u Kragujevcu nemaju potrebe da polažu prijemni ispit u klasičnom smislu, već je samo potrebno da njihovi roditelji ili staratelji izvrše upis. Tačnije, od njih se zahteva da sa pomenutom institucijom potpišu ugovor o školovanju, a neophodno je tom prilikom i da prilože važeći lični dokument sa fotografijom. Zapravo, potrebno je da bude prvo izvršena identifikacija zainteresovane strane i to pomoću tog dokumenta, stim da ko god poseduje čipovani lični dokument ima obavezu i da se u potpunosti pridržava pravila koja se odnose na njegovo korišćenje, a što znači da je neophodno očitanog da ga dostavi tom prilikom. Podrazumeva se da će staratelji, to jest roditelji svakog učenika priložiti i originalan dokument na uvid, a da je njihova obaveza da dostave i njegovu fotokopiju, kao i fotokopiju koja je overena u skladu sa pravilima i to kako za svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole njihovog deteta, tako i za njegovu krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih. Naravno da će ovlašćeno lice IT gimnazija Kragujevac blagovremeno da obavesti svakoga od njih o detaljima ugovora, te će im ukazati na obaveze koje se odnose na princip plaćanja školarine.

O Nama - IT Gimnazija

Ko god želi da pristupi vanrednom školovanju ili da izvrši dokvalifikaciju, to jest prekvalifikaciju, uz pomenuta dokumenta koja se smatraju obaveznim, mora da priloži i overenu fotokopiju ili original prethodno stečene diplome.

Napominjemo da je redovno školovanje prema Zakonu o obrazovanju i vaspitanju, a kako je u članu 43 navedeno, omogućeno svakom kandidatu koji u trenutku upisa ima manje od 17 godina i koji je prethodno završio najmanje osnovnu školu.

U toku juna meseca, kao i u avgustu se organizuje upis, stim da je 31. avgust tekuće godine naveden kao poslednji rok za upisivanje kandidata za narednu školsku godinu. Neophodno je da naglasimo i to da svaki učenik koji bude završio pohađanje odabranog tipa edukacije, a za konkretni obrazovni profil, postaje vlasnik diplome koju mu IT gimnazija izdaje, a pitanje koje svakako brine sve zainteresovane jeste da li je ona priznata ili nije. Budući da je institucija koja sprovodi edukaciju akreditovana od strane nadležnog Ministarstva, to sa sigurnošću i tvrdimo da su diplome u potpunosti validne, te kao takve se nalaze u istom rangu sa diplomama državnih škola koje rade na teritoriji Republike Srbije. Zapravo, podrazumeva se da će njihovi vlasnici imati mogućnost, na prvom mestu da zahtevaju da ona bude zvanično upisana u njihovu radnu knjižicu, to jest u radni dosije, a pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ali isto tako imaju apsolutno pravo da je prilože kao validan dokaz o nivou stečenog obrazovanja i to ako budu rešili da svoje školovanje nastave na nekoj višoj školi ili fakultetu.

U ponudi je, za sada šest smerova, tako da učenici imaju mogućnost da steknu diplomu za zanimanja četvrtog stepena tehničar dizajna grafike, odnosno administrator računarskih mreža, kao i elektrotehničar procesnog upravljanja, odnosno elektrotehničar za elektroniku na vozilima. Isto tako se sprovodi kako redovno, tako i vanredno školovanje, odnosno nudi se program prekvalifikacije ili dokvalifikacije za zanimanje četvrtog stepena geodetski tehničar - geometar, a u okviru ove institucije funkcioniše i gimnazija - opšti smer, sportsko odeljenje.

Naravno da su svim učenicima na raspolaganju i konsultacije sa profesorima, a isto tako ako im to odgovara, imaju mogućnost i da pristupe programu e - učenja. Konsultacije sa profesorima se sprovode u skladu sa zahtevima i potrebama učenika, a tom prilikom se koriste sva sredstva moderne komunikacije koja su dostupna.

Svaki profesor koji je zaposlen u okviru pomenute institucije je prethodno imao prilike da stekne bogato radno iskustvo u oblasti prosvete. A budući da je većina stručnjaka najpre radila u okviru državnih škola, to se podrazumeva da su oni uočili propuste u takvom načinu školovanja, te sada u okviru ove institucije nastoje maksimalno da ih isprave. Tačnije, princip nastave koji sprovodi IT gimnazija Kragujevac je takav da podrazumeva učešće svakog pojedinačnog učenika, a tim pre je to lakše izvodljivo zato što u odeljenjima ima optimalan broj đaka, čime se postiže izuzetno visok kvalitet edukacije.

S obzirom na to da u okviru ove institucije funkcioniše i specijalizovana služba, koju primarno čine profesionalni psiholog i pedagog, to će oni naročitu pažnju usmeriti na one učenike koji se ne budu baš snašli tako dobro prilikom pohađanja srednje škole, te će svakako nastojati da im to u velikoj meri i olakšaju.
Uz interaktivan pristup, osnovna karakteristika nastave koju organizuje IT gimnazija u Kragujevcu jesu i radionice, a budući da se svaki pojedinačni učenik uključuje u njihov rad, na taj način mu se pruža mogućnost i da znatno lakše usvoji znanja koja su predviđena nastavnim programom.

Ostalo je da istaknemo i vrlo važnu informaciju, a to je da se ne samo redovno, već i vanredno školovanje, ali i postupak prekvalifikacije i dokvalifikacije, sprovode u skladu sa odredbama koje navodi nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Uzevši u obzirom da su svi obrazovni profili koje ova institucija ima u ponudi četvrtog stepena i stručni, to se podrazumeva da većina njih uključuje i praćenje praktične nastave. A tu je bitno navesti podatak da IT gimnazija Kragujevac ima vrlo uspešnu saradnju sa u brojnim pravnim licima koja u ovom gradu posluju u konkretnim oblastima, tako da se upravo uz njihovu profesionalnu podršku praksa i sprovodi.

Informacija koja će naročito obradovati roditelje, odnosno staratelje svakog malog maturanta se odnosi na cenu školarine, a koja je vrlo pažljivo kreirana i to uz maksimalno poštovanje trenutne ekonomske situacije u celoj našoj zemlji!

Akreditacije