Loading...

Upis u IT gimnaziju

Želite da postanete polaznik IT Gimnazije Kragujevac?

Ako ste već izabrali da upišete IT gimnaziju Kragujevac, prvo što moraju vaši roditelji ili staratelji da učine jeste da izvrše prijavu.
Uz mogućnost da dođu lično u ulicu Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 23 u Kragujevcu, odnosno u prostorije škole kako bi izvršili prijavu, dozvoljeno im je i da to učine preko broja telefona ili mejla, ali i uz korišćenje kontakt forme na zvaničnom web sajtu pomenute institucije. Ističemo da roditelj ( staratelj) kandidata, u elektronskoj poruci koju će poslati na mejl škole, osim detetovog imena i prezimena, odnosno datuma rođenja, neizostavno mora da navede i informacije za kontakt, kako bi na vreme bio obavešten o detaljima koji se tiču organizacije upisa.

Upis u IT Gimnaziju - IT Gimnazija Kragujevac

Šta je potrebno uraditi nakon prijavljivanja?

Ukolko to nisu učinili ranije, očekuje se od svakog kandidata da se u međuvremenu odluči koji od 6 smerova želi da pohađa, jer IT gimnazija u Kragujevcu omogućuje školovanje kako za smer administrator računarskih mreža, tako i za obrazovne profile IV stepena tehničar dizajna grafike, elektrotehničar za elektroniku na vozilima i elektrotehničar procesnog upravljanja. Na osnovu rešenja izdatog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ova obrazovna institucija je akreditovana da organizuje nastavu i za gimnaziju - opšti smer (sportsko odeljenje), kao i za zanimanje geodetski tehničar - geometar.

Kako se vrši upis u IT gimnaziju Kragujevac?

Princip koji se sprovodi kada se organizuje upis je u potpunosti usklađen sa aktuelnim zakonskim pravilima, te podrazumeva da mu roditelj ili, pak staratelj deteta mora lično prisustvovati. Inače, to se zahteva isključivo zato što on mora tom prilikom da sa pomenutom obrazovnom institucijom potpiše ugovor o detetovom školovanju.
A da bi to mogao da uradi, neophodno je da prođe proces identifikacije, što znači da se od njega očekuje da priloži važeći lični dokument, stim da u njemu mora da postoji i fotografija. Zapravo, identifikacija se vrši ili uz validnu ličnu kartu ili uz vozačku dozvolu, a postoji mogućnost da se u tu svrhu koristi i važeći pasoš.
Moramo napomenuti i to da je svaki klijent dužan da ispoštuje pravilo koje se odnosi na korišćenje ličnih dokumenata sa čipom, a to zapravo znači da je obavezan da ga u trenutku upisa deteta ima i očitanog.

Šta je od dokumenata potrebno priložiti za upis?

Kada je u pitanju redovno školovanje, odnosno upis u prvi razred IT gimnazije u Kragujevcu, roditelj, to jest staratelj svakog pojedinačnog kandidata ima obavezu da priloži original ili overenu fotokopiju detetovog svedočanstva o završenim razredima osnovne škole, kao i njegovu krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih i državljanstvo.

Kada se organizuje upis?

Budući da IT gimnazija Kragujevac u potpunosti poštuje školski kalendar koji je aktuelan na teritoriji cele Republike Srbije, to podrazumeva da se upis organizuje u toku juna meseca. Drugi upisni rok je tokom avgusta, stim da je 31. avgust naveden kao poslednji rok za upis u narednu godinu školovanja.

Koliko košta školovanje u IT gimnaziji Kragujevac?

Bez obzira za koji od ponuđenih obrazovnih profila da se dete odluči, cena školovanja je ista i iznosi 1200 evra za jednu školsku godinu.
Plaćanje navedenog iznosa se mora izvršiti u skladu sa odredbama ugovora o školovanju, koji je prilikom upisa roditelj, odnosno staratelj svakog kandidata potpisao sa predstavnikom škole i to u dinarskoj protivvrednosti, a po kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Sve dodatne informacije koje su vezane za eventualne popuste prilikom plaćanja će zainteresovani blagovremeno da dobiju od strane ovlašćenog lica IT gimnazije u Kragujevcu.

Kako funkcioniše upis na vanredno školovanje?

Svi oni kandidati koje interesuje vanredno školovanje bi trebalo da ispune osnovni zahtev, koji je naveden u aktuelnom Zakonu o obrazovanju Republike Srbije, a on podrazumeva da moraju biti stariji od 17 godina.
Od dokumenata treba da prilikom upisa prilože izvod iz matične knjige rođenih, odnosno važeći lični dokument sa fotografijom, kao i dokaz o prethodno stečenom obrazovanju.
Ukoliko je kandidat koji želi da se vanredno školuje za obrazovni profil tehničar grafičkog dizajna ili administrator računarskih mreža, odnosno hoće da stekne diplomu za zanimanje geodetski tehničar - geometar, elektrotehničar procesnog upravljanja ili elektrotehničar za elektroniku na vozilima ili, pak ima želju da vanredno upiše opšti smer gimnazije (sportsko odeljenje), a prethodno završio bilo koji razred neke srednje škole, obavezan je da o tome dostavi važeći dokaz. Tačnije, to znači da on prilikom upisa mora da priloži i svedočanstvo o završenom konkretnom razredu i to ili originalan dokument ili overenu fotokopiju.
Naglašavamo da svaki kandidat koji želi da se vanredno školuje u IT gimnaziji u Kragujevcu i to za bilo koji od ponuđenih obrazovnih profila, a pre toga nije završio nijedan razred neke srednje škole, prilikom upisa ima obavezu da dostavi dokaz da je završio osnovnu školu, što znači da mora da priloži svedočanstvo završenih razreda osnovne škole.

Kako se može upisati dokvalifikacija?

Proces dokvalifikacije za koji je IT gimnazija u Kragujevcu, takođe zvanično akreditovana, je na raspolaganju svima koji su prethodno stekli diplomu za bilo koje zanimanje III stepena. Tačnije, ovaj vid edukacije je namenjen svakome ko ima želju ili potrebu da stekne diplomu za zanimanje višeg stepena od onoga za koji se pre toga kvalifikovao, a ova obrazovna institucija je specijalizovana za sprovođenje nastave na šest obrazovnih profila četvrtog stepena.
Prilikom upisa se svaki kandidat mora opredeliti za jedan od ponuđenih smerova, a izuzev mogućnosti da pohađa gimnaziju opšteg smera (sportsko odeljenje), odnosno smer tehničar grafičkog dizajna i geodetski tehničar - geometar, isto tako može da se opredeli i za dokvalifikaciju za zanimanje IV stepena elektrotehničar procesnog upravljanja, zatim administrator računarskih mreža, kao i elektrotehničar za elektroniku na vozilima.
Vrlo je važno i da nakon donošenja odluke o smeru koji želi da pohađa, svaki kandidat priloži obaveznu dokumentaciju. A ona osim njegove lične karte, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih (krštenica), uključuje i diplomu za prethodno stečeno zanimanje, odnosno sve dočanstvo o završenoj konkretnoj srednjoj školi.

Kako se upisuje prekvalifikacija?

IT Gimnazija Kragujevac je specijalizovana i za sprovođenje postupka prekvalifikacije, a koji je na prvom mestu namenjen osobama koje su prethodno stekle diplomu za neko zanimanje četvrtog stepena, budući da je ova obrazovna institucija akreditovana za sprovođenje nastave u okviru šest smerova u četvorogodišnjem trajanju.
Svaki zainteresovani se može odlučiti ili da izvrši prekvalifikaciju za zanimanje geodetski tehničar - geometar, administrator računarskih mreža i tehničar grafičkog dizajna ili ima mogućnost da pohađa opšti smer gimnazije (sportsko odeljenje), odnosno da se prekvalifikuje za zanimanja četvrtog stepena elektrotehničar procesnog upravljanja ili elektrotehničar za elektroniku na vozilima.
A da bi mogao da pristupi ovom procesu, te da stekne pravno validnu diplomu za izabrano zanimanje, kandidat je obavezan da priloži, na prvom mestu lični dokument sa fotografijom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola), kao i krštenicu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, te diplomu za zanimanje za koje se prethodno kvalifikovao, a koje u slučaju prekvalifikacije mora da bude istog stepena kao i ono za koje želi dodatno da se kvalifikuje.