Loading...

Tehničar optike

Stručno osposobljavanje za zanimanje tehničar optike četvrti stepen je dostupno, kao i dokvalifikacija, redovno i vanredno školovanje, te prekvalifikacija.

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.

Ne samo da svi koji su zainteresovani za sticanje diplome za zanimanje tehničar optike mogu pohađati odabrani način školovanja u Kragujevcu, u kome funkcioniše IT gimnazija, već to mogu učiniti i u izdvojenom odeljenju te obrazovne institucije u Beogradu.

Potrebno je da svi koji su zainteresovani u skladu sa pravilnikom ove obrazovne institucije izvrše prijavu. Uopšteno govoreći, prijavu mogu izvršiti ili direktno u prostorijama škole ili putem telefona, odnosno elektronski, jer je dostupna mogućnosti slanja osnovnih informacija o svakom kandidatu i na mejl adresu.

Važno je da kandidat prvo izabere da li će pohađati stručno osposobljavanje za zanimanje tehničar optike IV stepen ili ga interesuje redovno školovanje. Takođe je dostupna i opcija prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije i naravno vanredno školovanje za taj obrazovni profil.

Posle prijave će svaki kandidat doneti zahtevana dokumenta i izvršiti upis u skladu sa pravilima. A od dokumenata je potrebno da dostavi kako svedočanstvo za svaki prethodno završeni razred srednje škole i diplomu, tako isto i izvod iz matične knjige rođenih, te uverenje o državljanstvu. Zaposleni u ovoj obrazovnoj instituciji će izvršiti uvid u dostavljenu dokumentaciju, a na osnovu izbora svakog kandidata će utvrditi i da li je potrebno da polaže diferencijalne ispite i koji su to. Posle toga će svaki upisani kandidat da dobije informacije o načinu pohađanja odabranog tipa školovanja.

Mogućnost za pronalaženje zaposlenja, a nakon završenog školovanja je velika, jer tehničar optike spada u red traženih zanimanja. Naravno, osim u proizvodnji naočara i optičarskih elemenata, svako ko bude stekao diplomu za taj obrazovni profil može i da se zaposli u optičarskoj radionici, odnosno u okviru bilo koje optičarske radnje.

U principu, oblast delovanja ovog stručnjaka je prilično velika, tako da sve zavisi od kompanije u kojoj je zaposlen. Generalno govoreći, tehničar optike može učestvovati u izradi elemenata za naočare, odnosno u izradi kontaktnih sočiva i svih ostalih optičkih elemenata za optičke instrumente, a može se baviti i popravkom kako sunčanih, tako i dioptrijski, ali i zaštitnih naočara. Naravno da ako je zaposlen u optičarskih radnji on treba i da prodaje kontaktna sočiva, zatim naočare svih vrsta i uopšteno, sve one proizvode koji se u toj radnji nalaze. Bitno je napomenuti i to da će biti u obavezi i da u okviru konkretne optičarske radionice on održava različite uređaje i brine se za njihov optimalan rad.

Takođe, tehničar optike je lice koje vrši izradu naočara za vid, a u skladu sa oftalmoloških receptom, te se brine i da zameni različite elemente kako na naočarama za vid, tako i na sunčanim naočarama.

Poznavanje računara, odnosno osnovna računarska pismenost je zahtevana u svakom slučaju, s tim da svaki kandidat koji se ovim poslom bavi mora poznavati i specijalni program za izradu 3 D modela i za tehničko crtanje.

Uz maksimalno poštovanje smernica, koje su date od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje se organizuje i redovno i vanredno školovanje za zanimanje tehničar optike IV stepen, ali i prekvalifikacija, zatim dokvalifikacija i stručno osposobljavanje za to zanimanje.

Sa tim u vezi moramo naglasiti da su zastupljeni kako opšteobrazovni predmeti, tako isto i stručni, ali i praksa. Inače, IT gimnazija ima saradnju sa brojnim firmama u Srbiji, te u dogovoru sa njima i organizuje praktičnu nastavu za kandidate, a sve to čini uz maksimalno poštovanje aktuelnog programa.

U toku sve četiri školske godine su kandidati u obavezi da pohađaju opšteobrazovne predmete matematika, srpski jezik i književnost, te strani jezik i fizičko i zdravstveno vaspitanje. Ostali opšteobrazovni predmeti su obično zastupljeni po jednu ili dve godine, a izuzev geografije, biologije i istorije, u programu su i predmeti fizika i hemija. Isto tako su kandidati u obavezi da prisustvuju nastavi i u okviru predmeta ustav i prava građana, zatim muzička umetnost i računarstvo i informatika, s tim da je u programu i predmet likovna kultura, te predmeti sociologija i filozofija.

Napomenućemo i to da u skladu sa važećim programom, a u toku svake školske godine, kandidat izučava i jedan obavezni izborni predmet. U tom slučaju on može odabrati da pohađa ili predmet verska nastava ili građansko vaspitanje.

Pojedini stručni predmeti se izučavaju samo godinu dana, dok ima i onih koji se nalaze u programu za nekoliko školskih godina. A izuzev predmeta tehnologija obrade, mašinski elementi i elektrotehnika, u programu su i predmeti tehničko crtanje, računari u optici i mašinski materijali, te predmet osnove kompjuterske grafike. Trebalo bi pomenuti i to da kandidati, pored ostalog izučavaju i stručni predmet optika, zatim organizacija rada i fotografija, kao i predmete optički materijali, dizajn i optička merenja, te predmete optika naočara i optički instrumenti.

Izuzetno je značajna informacija da će po završetku pohađanja konkretnog školskog programa svaki kandidat da postane vlasnik diplome za obrazovni profil tehničar optike IV stepen. Uzevši u obzir da je IT gimnazija u Kragujevcu, odnosno njeno izdvojeno odeljenje u Beogradu, u potpunosti ovlašćena i to od strane zvaničnih institucija Republike Srbije za sprovođenje svih ovih programa, to kandidati ne treba da brinu o validnosti diplome. Naime, ona se nalazi u istom rangu sa diplomom bilo koje državne škole, u kojoj je dostupno školovanje za ovaj obrazovni profil. Sa tim u vezi i naglašavamo da svaki kandidat treba da izvrši upis stečene diplome u okviru svog radnog dosijea, a ako ga poseduje pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Radi se o tome da zakon navodi da samo zaposleni u toj službi imaju pravo da izvrše upis stečenih diploma, te se zato preporučuje da u najkraćem roku kandidat njih kontaktira, kako bi upis diplome u njegov radni dosije bio izvršen u skladu sa pravilima.

Spisak predmeta

OPŠTI PREDMETI

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Matematika
 • Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 • Geografija
 • Biologija
 • Istorija
 • Hemija
 • Fizika
 • Muzička umetnost
 • Likovna kultura
 • Filozofija
 • Računarstvo i informatika
 • Sociologija
 • Ustav i prava građana

STRUČNI PREDMETI

 • Mašinski materijali
 • Tehničko crtanje
 • Tehnologija obrade
 • Elektrotehnika
 • Mašinski elementi
 • Osnove kompjuterske grafike
 • Računari u optici
 • Optika
 • Optička merenja
 • Optički instrumenti
 • Optički materijali
 • Optika naočara
 • Oftalmologija
 • Fotografija
 • Dizajn
 • Organizacija rada

Obavezan izborni predmet u skladu sa programom

 • Verska nastava ili Građansko vaspitanje
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Likovna kultura
 6. Istorija
 7. Računarstvo i informatika
 8. Fizika
 9. Geografija
 10. Biologija
 11. Hemija
 12. Mašinski materijali i tehnologija obrade
 13. Praktična nastava
 14. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Istorija
 6. Muzička umetnost
 7. Fizika
 8. Mašinski elementi
 9. Elektrotehnika
 10. Dizajn
 11. Optika
 12. Optička merenja
 13. Optički materijali
 14. Osnove kompjuterske grafike
 15. Praktična nastava
 16. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Sociologija
 6. Fotografija
 7. Optika
 8. Optički instrumenti
 9. Računari u optici
 10. Praktična nastava
 11. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Filozofija
 6. Ustav i prava građana
 7. Računari u optici
 8. Organizacija rada
 9. Oftalmologija
 10. Optika naočara
 11. Praktična nastava
 12. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)