Loading...

Mehaničar optike

Po povoljnim uslovima je dostupno redovno i vanredno školovanje za zanimanje mehaničar optike, kao i stručno osposobljavanje, te programi dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.

S obzirom na to da je zanimanje mehaničar optike trećeg stepena, to podrazumeva da kandidati zainteresovani za školovanje imaju obavezu nastavu da pohađaju tri godine ukupno. Posle toga se mogu odlučiti ili za pronalazak zaposlenja u struci ili za nastavak školovanja, ali tek nakon što pristupe programu dokvalifikacije za određeni obrazovni profil, koji je četvrtog stepena.

Uopšteno govoreći, lica koja se budu kvalifikovala za ovo zanimanje će biti zadužena da vrše sve popravke optičkih instrumenata, poput na primer mikroskopa ili teleskopa, te da brinu o njihovom održavanju i adekvatnom radu. Isto tako bi mehaničar optike trebalo da se bavi i aparatima, odnosno mašinama koje se nalaze u optičkim radionicama, a u smislu da brine o njihovom održavanju i da vrši sve popravke koje su neophodne. Zanimljivo je i to sva lica, koja steknu diplomu za pomenuto zanimanje treba u praksi i da vode računa o projektorima i o filmskim kamerama, te da poprave sve što ometa njihov rad, odnosno da ih održavaju na propisan način. Naučiće i da koriste specijalne mašine, čija je svrha proizvodnja sočiva, te da obavljaju sve prateće poslove.

Nastava za sticanje zvanja mehaničar optike, treći stepen se organizuje kroz redovno školovanje, ali i vanredno. S obzirom na to da IT gimnazija u Kragujevcu, kao i njeno izdvojeno odeljenje u Beogradu imaju dozvole, koje su neophodne za sprovođenje programa dokvalifikacije i prekvalifikacije, te za stručno osposobljavanje, to su isti programi dostupni zainteresovanima.

Potrebno je istaći i to da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predviđa nastavni program za konkretni obrazovni profil, a koji ova obrazovna institucija u potpunosti poštuje.

Sa tim u vezi napominjemo da su u nastavnom programu zastupljeni kako opšteobrazovni predmeti, od kojih se neki izučavaju sve tri školske godine, a neki i kraće, tako isto i stručne predmete.

A uz to moramo istaći i informaciju da navedeno ministarstvo propisuje i jedan obavezan izborni predmet u toku svake školske godine. Na raspolaganju je kandidatima opcija da izaberu da li im više odgovara da prate predmet verska nastava ili građansko vaspitanje.

Fizičko i zdravstveno vaspitanje, strani jezik i matematika, kao i opšteobrazovni predmet srpski jezik i književnost se nalaze u nastavnom programu za svaku školsku godinu. A osim njih, u programu su i opšti predmet istorija i geografija, zatim likovna kultura i ustav i prava građana. Takođe, svako ko želi da postane vlasnik diplome za zanimanje mehaničar optike, treći stepen će izučavati i predmet muzička umetnost, ali i opšteobrazovni predmeti računarstvo i informatika.

Neznatno je veći broj stručnih predmeta zastupljen u programu, a neki od njih se izučavaju samo tokom jedne školske godine, dok pojedini i duže. Optika, tehnologija obrade i optički materijali su stručni predmeti, koji su zastupljeni u programu, kao i predmeti hemija i tehnologija materijala, zatim ekologija i zaštita životne sredine i stručni predmet tehničko crtanje. Svakako će kandidati biti u obavezi da izučavaju i stručni predmet optički instrumenti, tehnička fizika i optička merenja, kao i predmete fotografija i elektrotehnika. Izuzev njih, zastupljeni su i predmeti organizacija rada, zatim tehnologije optike i predmet dizajn.

U skladu sa navodima nadležnog ministarstva se organizuje i praktična nastava, a kandidati imaju obavezu u toku svake školske godine da je pohađaju i to u trajanju, koje je precizno definisano od strane nadležnih.

Kada budu završili stručno osposobljavanje za zanimanje mehaničar optike treći stepen ili prekvalifikaciju, odnosno dokvalifikaciju, te vanredno ili redovno školovanje, kandidati će postati i vlasnici diplome za to zanimanje. A taj dokument je sa pravnog aspekta u potpunosti validan i izjednačen sa diplomom ma koje državne srednje škole, u okviru koga je dostupna mogućnost sa školovanje za pomenuto zanimanje. Baš zato i naglašavamo da bi trebalo kandidati da zahtevaju od strane zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje da bude izvršen upis te diplome. U principu, zakon predviđa da u radni dosije kandidata samo zaposleni u toj instituciji imaju pravo da izvrše upis i diploma i sertifikata.

Vrlo je važno i da svi koji su zainteresovani za bilo koji program od ponuđenih izvrše prijavu u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije. Zahteva se od njih da dostave osnovne informacije, kao što su prezime i ime, potom broj telefona i datum rođenja. Svaki će kandidat izabrati da li želi te podatke da dostavi na mejl ili mu više odgovara da to učini lično, a postoji mogućnost i da prijavu izvrši preko telefona.

Napominjemo da se IT gimnazija nalazi u Kragujevcu, odnosno da u Beogradu funkcioniše njeno izdvojeno odeljenje, pa je tamo potrebno da kandidati dostave i svu zahtevanu dokumentaciju u momentu zvaničnog upisa. Naglašavamo da izuzev izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, oni treba tada da prilože i relevantan dokaz o tome koji su nivo obrazovanja pre toga stekli. Svakako bi trebalo da dostave pre svega svedočanstva za svaki razred srednje škole, koju su pre toga završili, odnosno diplomu. A tom prilikom će se svako od njih odlučiti i koji program želi da pohađa, pa će od nadležnih da dobije i sve potrebne informacije o sprovođenju nastave tog tipa.

Naročito je značajno za kandidate, koje interesuje program dokvalifikacije za zanimanje mehaničar optike treći stepen ili prekvalifikacije to da će nadležni prvo izvršiti uvid u dostavljenu dokumentaciju, a posle toga će i da procene koji su to diferencijalni ispiti, to jest koje će kandidat morati da polaže, ako želi da postane vlasnik diplome za ovo zanimanje trećeg stepena.

SPISAK PREDMETA

OPŠTI PREDMETI

 • Srpski jezik i književnost
 • Matematika
 • Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 • Strani jezik
 • Računarstvo i informatika
 • Likovna kultura
 • Muzička umetnost
 • Ustav i prava građana
 • Geografija
 • Istorija

STRUČNI PREDMETI

 • Hemija i tehnologija materijala
 • Tehničko crtanje
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Optika
 • Tehnologija obrade
 • Optički materijali
 • Tehnička fizika
 • Elektrotehnika
 • Optički instrumenti
 • Optička merenja
 • Fotografija
 • Tehnologija optike
 • Dizajn
 • Organizacija rada
 • Praktična nastava

Obavezan izborni predmet u skladu sa programom

 • Verska nastava ili Građansko vaspitanje
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Istorija
 6. Likovna kultura
 7. Računarstvo i informatika
 8. Optika
 9. Hemija i tehnologija materijala
 10. Tehnička fizika
 11. Tehničko crtanje
 12. Ekologija i zaštita životne sredine
 13. Tehnologija obrade
 14. Praktična nastava
 15. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Muzička umetnost
 6. Mašinski elementi
 7. Dizajn
 8. Optički materijali
 9. Optička merenja
 10. Tehnologija optike
 11. Elektrotehnika
 12. Praktična nastava
 13. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Fotografija
 6. Optički instrumenti
 7. Tehnologija optike
 8. Ustav i prava građana
 9. Organizacija rada
 10. Praktična nastava
 11. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)