Loading...

Maja Ć.

Zdravstvena nega, vežbe
Maja Ć.

RADNO ISKUSTVO

Od oktobra 2004. godine zaposlena u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi, Beograd.

Zanimanje / radno mesto: Nastavnik vežbi

Glavni poslovi i odgovornosti: Organizacija i vođenje kliničkih vežbi u nastavnoj bazi iz predmeta osnove kliničke medicine i estetska hirurgija sa negom.

1999.-2004. Klinika za Opštu hirurgiju Vojnomedicinske akademije, Beograd.

Zanimanje / radno mesto: Viša medicinska sestra - tehničar.

Glavni poslovi i odgovornosti: Pružanje medicinskih usluga ležećim bolesnicima i organizacija rada osoblja na hirurškom odeljenju.

OBRAZOVANJE

  1. Godine završila VI semestar u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.

1992.-1998. Viša medicinska škola

1988.-1992. Medicinska škola Nadežda Petrović, Zemun

Naziv dodijeljene kvalifikacije: Strukovna medicinska sestra - tehničar.

Ime i vrsta organizacije gde je stečeno obrazovanje i osposobljavanje: Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Zemun.

Stepen prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji: VI-2.